تیر ۲۶, ۱۳۹۶
رانندگی بهینه

ده نکته برای رانندگی بهینه و کمک به کاهش مصرف سوخت و انرژی

با نکات ساده در رانندگی می‌توانید ضمن رانندگی بهینه و کاهش مصرف سوخت، اثرات تخریبی سوخت‌های فسیلی بر محیط زیست را کاهش دهید.
دی ۲۸, ۱۳۹۶
اثرات سامانه مدیریت ناوگان

اثرات سامانه مدیریت ناوگان در بهبود مدیریت خودروهای کارخانه شیشه اردکان

[…]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
حمل و نقل مواد غذایی

با حمل‌ونقل صحیح مواد غذایی از فساد و سرقت اموالتان جلوگیری کنید

[…]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷
شهرداری زرین‌شهر

تحلیل اقتصادی و عملکردی سامانه مدیریت ناوگان در شهرداری زرین‌شهر

[…]
خرداد ۸, ۱۳۹۷
تعمیر و نگهداری

سامانه مدیریت ناوگان میتواند هزینه هاي تعمیر و نگهداری را پیش‌بینی و برآورد کند

[…]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۸
تجربه مشتریان

بررسی ادعای راننده خودرو و اثبات حقیقت با استفاده از داده‌های سامانه مدیریت ناوگان

[…]
شهریور ۳, ۱۳۹۸
تعمیرات و نگهداری خودرو

تعمیرات و نگهداری خودرو و اثرات بی توجهی رانندگان به این موضوع

[…]