خرداد ۲۱, ۱۳۹۶

سامانه مدیریت ناوگان در اتوبوسرانی

سامانه مدیریت ناوگان در اتوبوسرانی حمل و نقل و مسافرت های درون شهری امروزه یک فعالیت روزمره در سراسر شهرهای دنیا شده است. حرکت از مبدا […]