خرداد ۲۱, ۱۳۹۶
اینترنت اشیا

بازار ۲۸/۸ میلیارد دلاری مدیریت ناوگان متأثر از اینترنت اشیا در سال ۲۰۲۱

خرداد ۲۱, ۱۳۹۶
مدیریت ناوگان

سامانه مدیریت ناوگان در اتوبوسرانی

خرداد ۲۴, ۱۳۹۶
دلفین آپادانا

مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو

مرداد ۱۵, ۱۳۹۶
تحليل رفتار راننده

تحليل رفتار راننده

اسفند ۵, ۱۳۹۶
فوايد سامانه مديريت ناوگان

فوايد سامانه مديريت ناوگان و ردیابی خودرو و دستاوردهای استفاده از آن

فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
واژگان تخصصي

واژگان تخصصي

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸

نرم‌ افزار مدیریت ناوگان و رديابی خودرو

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸
كاهش مصرف سوخت

سهمیه بندی شدن بنزین و روش های کاهش مصرف سوخت خودرو

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۸
حمل مواد غذایی

چالش‌های خودروهای حمل مواد غذایی، بهداشتی و دارویی و راهکارهای دلفین

خرداد ۱۲, ۱۳۹۸
يكپارچه سازی نرم افزار

يكپارچه سازی نرم افزار مديريت ناوگان دلفين با سخت افزارهای مختلف

مرداد ۸, ۱۳۹۸
سيستم مديريت ناوگان خودرو

شاخص‌های انتخاب يك سيستم مديريت ناوگان مناسب – سرویس (بخش اول)

دی ۱۴, ۱۳۹۸
برق کرمانشاه

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه

دی ۲۲, ۱۳۹۸
مدیریت ناوگان چیست

آینده مدیریت ناوگان در اروپا (بخش اول) – چه کسانی صاحب آینده بازار خودروهای سازمانی خواهند بود؟

دی ۲۹, ۱۳۹۸
هزینه کل مالکیت یک خودرو

آینده مدیریت ناوگان در اروپا (بخش دوم) – هزینه کل مالکیت یک خودرو

بهمن ۱, ۱۳۹۸
سرقت پسماند

جلوگیری از سرقت پسماند در شهرداری‌ها توسط سیستم مدیریت ناوگان

بهمن ۱۹, ۱۳۹۸
سازمان شهرداری قم

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی سازمان شهرداری قم

بهمن ۲۱, ۱۳۹۸
بازیابی محموله و ناوگان سرقتی

بازیابی محموله و ناوگان سرقتی با استفاده از سامانه مدیریت ناوگان خودرویی دلفین

بهمن ۲۷, ۱۳۹۸
مدل کسب و کار

آینده مدیریت ناوگان در اروپا (بخش چهارم) – تجزیه و تحلیل مدل کسب و کار