۵ اسفند ۱۳۹۶
فوايد سامانه مديريت ناوگان

فواید سامانه مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو و دستاوردهای استفاده از آن

۳۰ بهمن ۱۳۹۷
اپراتورهاي تلفن همراه

اپراتورهای تلفن همراه و حضور در بازار مدیریت هوشمند ناوگان خودرویی

۷ اسفند ۱۳۹۷
پروانه بهره‌برداری

دریافت پروانه بهره‌برداری و آغاز تولید انبوه ردیاب و تاکسیمتر هوشمند دلفین

۲۷ اسفند ۱۳۹۷
حمل‌ و نقل درون شهری

کسب درآمد پایدار با ساماندهی حمل‌ و نقل درون شهری

۲ فروردین ۱۳۹۸
اندازه‌ گیری وزن بار

سنسور اندازه‌ گیری وزن بار آنلاین

۷ فروردین ۱۳۹۸
نرم افزار تنظيمات دستگاه دلفین

نرم افزار تنظیمات دستگاه دلفین

۲۱ فروردین ۱۳۹۸
اتوبوسراني برخوار

تحلیل عملکردی سامانه مدیریت ناوگان دلفین در اتوبوسرانی برخوار

۲۵ فروردین ۱۳۹۸
سازمان تنظیم مقررات

دریافت تأییدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی توسط ردیاب خودرویی دلفین

۲۵ فروردین ۱۳۹۸
دلوار افزار

تحلیل عملکردی سامانه مدیریت ناوگان دلفین در شرکت گازهای صنعتی دلوار افزار

۲۸ فروردین ۱۳۹۸
واژگان تخصصي

واژگان تخصصی

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
بلاياي طبیعی

نقش سیستم های مدیریت ناوگان در زمان بروز بلایای طبیعی

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

نرم‌ افزار مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سهميه بندي

سهمیه بندی سوخت به زودی آغاز خواهد شد

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
سامانه ديسپاچينگ

سامانه دیسپاچینگ دلفین و مکانیزه شدن ناوگان خودرویی توزیع نیروی برق استان یزد

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
مانيتورينگ دما

تجهیز ناوگان توزیع صنایع شیر ایران (بازار گستر پگاه) به سامانه ردیابی و مانیتورینگ دما

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
توزیع بهینه ناوگان

خدمات دلفین با تکنولوژی VRP برای توزیع بهینه ناوگان ، برنامه‌ریزی سرویس‌ها و شبکه توزیع

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
بروزرسانی محصولات و خدمات

با اخبار مربوط به بروزرسانی محصولات و خدمات دلفین همراه شوید

۸ خرداد ۱۳۹۸
دستگاه سیپاد

دستگاه سیپاد و امکان اختصاص سوخت بر اساس پیمایش

۲۲ خرداد ۱۳۹۸
سنسور وزن بار

شرایط استفاده گسترده از سنسور وزن بار خودرویی در ناوگان حمل و نقل کشور مهیا شد