اسفند ۵, ۱۳۹۶
فوايد سامانه مديريت ناوگان

فوايد سامانه مديريت ناوگان و ردیابی خودرو و دستاوردهاي استفاده از آن

[…]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۷
اپراتورهاي تلفن همراه

اپراتورهاي تلفن همراه و حضور در بازار مدیریت هوشمند ناوگان خودرویی

[…]
اسفند ۷, ۱۳۹۷
پروانه بهره‌برداری

دریافت پروانه بهره‌برداری و آغاز تولید انبوه ردیاب و تاکسیمتر هوشمند دلفین

[…]
اسفند ۲۷, ۱۳۹۷
حمل‌ و نقل درون شهری

کسب درآمد پایدار با ساماندهی حمل‌ و نقل درون شهری

[…]
فروردین ۲, ۱۳۹۸
اندازه‌ گیری وزن بار

سنسور اندازه‌ گیری وزن بار آنلاين

فروردین ۵, ۱۳۹۸
سنسور اندازه گيري وزن بار آنلاين

سنسور وزن بار خودرو

فروردین ۷, ۱۳۹۸

نرم افزار تنظيمات دستگاه دلفين

فروردین ۲۱, ۱۳۹۸
اتوبوسراني برخوار

تحليل عملكردي سامانه مديريت ناوگان دلفين در اتوبوسراني برخوار

[…]
فروردین ۲۵, ۱۳۹۸
سازمان تنظیم مقررات

دريافت تأيیدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی توسط ردیاب خودرویی دلفین

[…]
فروردین ۲۵, ۱۳۹۸
دلوار افزار

تحليل عملكردي سامانه مديريت ناوگان دلفين در شركت گازهاي صنعتي دلوار افزار

[…]
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
واژگان تخصصي

واژگان تخصصي

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸
بلاياي طبیعی

نقش سيستم هاي مديريت ناوگان در زمان بروز بلاياي طبیعی

[…]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸
نرم‌ افزار مدیریت ناوگان و رديابی خودرو

نرم‌ افزار مدیریت ناوگان و رديابی خودرو

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸
سهميه بندي

سهميه بندي سوخت به زودي آغاز خواهد شد

[…]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۸
سامانه ديسپاچينگ

سامانه ديسپاچينگ دلفین و مکانیزه شدن ناوگان خودرویی توزیع نیروی برق استان یزد

[…]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸
مانيتورينگ دما

تجهیز ناوگان توزیع صنایع شیر ایران ( بازار گستر پگاه ) به سامانه ردیابی و مانيتورينگ دما

[…]
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۸
توزیع بهینه ناوگان

خدمات دلفین با تکنولوژی VRP برای توزیع بهینه ناوگان ، برنامه‌ریزی سرویس‌ها و شبکه توزیع

[…]
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
بروزرساني محصولات و خدمات

با اخبار مربوط به بروزرساني محصولات و خدمات دلفين همراه شوید

[…]
خرداد ۸, ۱۳۹۸
دستگاه سیپاد

دستگاه سیپاد و امکان اختصاص سوخت بر اساس پیمایش

[…]
خرداد ۲۲, ۱۳۹۸
سنسور وزن بار

شرايط استفاده گسترده از سنسور وزن بار خودرويی در ناوگان حمل و نقل كشور مهيا شد

[…]