اسفند ۵, ۱۳۹۶
فوايد سامانه مديريت ناوگان

فوايد سامانه مديريت ناوگان و ردیابی خودرو و دستاوردهاي استفاده از آن

بهمن ۳۰, ۱۳۹۷
اپراتورهاي تلفن همراه

اپراتورهاي تلفن همراه و حضور در بازار مدیریت هوشمند ناوگان خودرویی

اسفند ۷, ۱۳۹۷
پروانه بهره‌برداری

دریافت پروانه بهره‌برداری و آغاز تولید انبوه ردیاب و تاکسیمتر هوشمند دلفین

اسفند ۲۷, ۱۳۹۷
حمل‌ و نقل درون شهری

کسب درآمد پایدار با ساماندهی حمل‌ و نقل درون شهری

فروردین ۵, ۱۳۹۸
سنسور اندازه گيري وزن بار آنلاين

سنسور اندازه گيري وزن بار آنلاين

فروردین ۷, ۱۳۹۸

نرم افزار تنظيمات دستگاه دلفين

فروردین ۲۱, ۱۳۹۸
اتوبوسراني برخوار

تحليل عملكردي سامانه مديريت ناوگان دلفين در اتوبوسراني برخوار

فروردین ۲۵, ۱۳۹۸
سازمان تنظیم مقررات

دريافت تأيیدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی توسط ردیاب خودرویی دلفین

فروردین ۲۵, ۱۳۹۸
دلوار افزار

تحليل عملكردي سامانه مديريت ناوگان دلفين در شركت گازهاي صنعتي دلوار افزار

فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
واژگان تخصصي

واژگان تخصصي