سامانه جامع مدیریت ناوگان اتوبوسرانی

شرکت دلفین، سامانه جامع مدیریت ناوگان اتوبوسرانی را با هدف کنترل تمامی مراحل سفرهای روزانه اتوبوس شامل قبل از سفر، در طول سفر و پایان سفر با توجه به نیازهای کلیه ذینفعان مانند مسافران، رانندگان و مدیران حمل و نقل شهری طراحی نموده است.

دیدگاه کلی :

شبکه حمل و نقل عمومی شریان حیاتی هر شهر است  در صورتیکه پویایی آن از نظر اقتصادی تضمین شده باشد سبب رشد و شکوفایی زندگی شهری خواهد شد. این امر نیازمند ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته مبتنی بر تکنولوژی است که با گسترش زندگی شهری و افزایش جمعیت در آن بکارگیری دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات ضروری خواهد بود.

در تمام جهان، سازمان‌های حمل و نقل از راه‌حل‌های پیشرفته فناوری اطلاعات به منظور برنامه‌ریزی، بهینه‌سازی  و نظارت بر خودروها و افراد سازمان خود استفاده می‌کنند.کیفیت سرویس‌های حمل و نقل، معیار ارزیابی کلیدی برای اپراتورها و مسئولین شهرداری‌هاست. و در انتها، مسافران انتظار دارند سروقت، دقیق و راحت به مقصدشان برسند.

رسیدن به این اهداف وظیفه ما است و روزانه تمامی مراحل از قبل سفر ، درطول سفر و پایان سفر ، بهینه‌سازی، کنترل و نظارت توسط این سامانه یکپارچه اتوبوسرانی انجام می‌شود.

برنامه ریزی قبل از سفر

برنامه ریزی  پایدار با حداقل راننده و خودرو ها بر اساس داده های تحلیلی سفر ، ضریب سرنشین ، تقاضای سفر بر حسب ایستگاه و … از ویژگی های این بخش از سامانه یکپارچه اتوبوسرانی می باشد.

  • توزیع بهینه ناوگان

زمابنبندی پویا خطوط و اتوبوس ها برای اطلاع به مسافر و تخمین زمان رسیدن اتوبوس ها به ایستگاه ها

کنترل و مدیریت راهبری ناوگان (در طول سفر)

مانیتورینگ و ردیابی کلیه اتوبوس ها در چارپوب ضوابط رانندگی و زمانبندی خطوط به صورت لحظه به لحظه در طول سفرهای روزانه

  • تعامل با راننده (کنسول)

تعامل با راننده (کنسول )یک رایانه خودرویی مبتنی بر سیستم عامل اندروید است که امکاناتی برای تعامل با راننده در آن پیاده‌سازی شده است. نمایش وضعیت اتوبوس در خط ، دریافت پیام ها تعمیر و نگهداری اتوبوس ، و پیام های خبری ، از سمت مرکز کنترل و اعلام صوتی و پخش تصاویر در اتوبوس از جمله ویژگی های این قسمت محسوب می شود

  • اطلاع رسانی زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه

اطلاع رسانی مسافران به موقع و درست به مسافران جهت برنامه ریزی سفر های درون شهری توسط ابزارهای مختلف و روز دنیا مانند موبایل ، تابلو های نمایشگر در ایستگاه ، پیامک و … از امکانات این سامانه می باشد.

  • تعمیر و نگهداری (پایان سفر)

مدیریت تعمیر و نگهداری دقیق باعث کاهش هزینه های جاری اتوبوسرانی و بهره برداری بهتر از کلیه اتوبوس های در خطوط می شود. پیشگیری و اعلام سرویس های تعریف شده قبل از بروز مشکل به ،راننده و مدیران مربوطه از ویژگی های آن می باشد.

 

  • داشبورد و گزارشات مدیریتی پایان هر روز

کارکرد و شاخص های عملکرد روزانه رانندگان در طول سفر بر اساس مسافت های طی شده ، زمان های توقف ، سوخت مصرفی ، سرعت اتوبوس ها ، و انطباق زمانبندی خطوط با عملکرد رانندگان از امکانات این سامانه می باشد

 

  • تحلیل رفتار راننده

تحلیل رفتار رانندگان تعداد ترمزها، تعداد ترمزهای شدید، شتاب‌های شدید، گردش‌های شدید، سرعت غیرمجاز به همراه مدت و مسافت حرکت در محدوده سرعت غیرمجاز، دور موتور غیر مجاز به همراه مدت و .. به عنوان بازوی اجرایی ناواگان اتوبوسرانی ضمن کنترل آنها می  تواند در ارزیابی آنها نیز استفاده شود.