۲۸ خرداد ۱۳۹۶
وزن بار خودرو

سنجش آنلاین وزن بار خودرو در مدیریت ناوگان

با دانستن موقعیت و وزن بار خودرو به صورت آنلاین و تحلیل اطلاعات و وضعیت بار خودرو در طول مسیر، استفاده بهینه از ناوگان خود را تضمین کنید.
۲ فروردین ۱۳۹۸
اندازه‌ گیری وزن بار

سنسور اندازه‌ گیری وزن بار آنلاین

۲۲ خرداد ۱۳۹۸
سنسور وزن بار

شرایط استفاده گسترده از سنسور وزن بار خودرویی در ناوگان حمل و نقل کشور مهیا شد