مدیریت ایاب و ذهاب

شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا، با تعریف و اضافه کردن ماژول ایاب و ذهاب بروی نرم افزار مدیریت ناوگان، امکان مکانیزه نمودن رفت و آمد پرسنل به سازمان توسط سرویس ها را برای راهبر سیستم ایجاد کرده است. همچنین مدیر مربوطه می تواند به شکلی کاملا اتوماسیون شده وضعیت خدمات رسانی پیمانکار را از راه دور نظارت کند و بر اساس روند فعالیت روزانه پیمانکار صورت وضعیت وی را مشاهده کند.

 

اگر در کسب و کار خود دارای موارد ذیل هستید پس به این راه حل نیاز دارید:

 • پیمانکار خودروهای ایاب و ذهاب
 • تعریف محدودهای جغزافیایی
 • پرسنل نیازمند به سرویس

 

با استفاده از خدماتی که این ماژول ارائه می کند می توان اطلاعات زیر را دریافت کرد:

 • اطلاعات مربوط به تعریف وسایل نقلیه و طبقه بندی آن ها بر اساس نحوه استفاده
 • اطلاعات مربوط به رانندگان و ثبت جزئیات شیفت بندی آن ها
 • ثبت اطلاعات درخواستهای پرسنل برای دریافت خدمات واحد ترابری و حمل و نقل
 • امکان استفاده پرسنل از نرم افزار موبایلی برای نظارت موقعیت سرویس

 

خدمات مدیریتی این ماژول را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • امکان تعریف مشخصات ایستگاه ها و رسم محدوده های مجاز ورود خودرو
 • تعریف مسیرهای بهینه برای تردد سرویس ها و ثبت برنامه کامل ایاب و ذهاب
 • مدیریت و زمان بندی سرویس با تعریف خودرو ، محدوده ها ، شیفت های کاری و راننده
 • توزیع صحیح و بهینه سرویس ها در سطح شهر و مناطق خدمتی با استفاده از گزارش های وسایل نقلیه به تفکیک خودرو و نوع خدمت

 

با استفاده از امکان های زیر می توان سیستم ایاب و ذهاب را به راحتی کنترل کرد:

 • کنترل زمان ورود و خروج سرویس ها به محدوده های تعریف شده
 • کنترل دمای داخلی کابین سرویس ها
 • کنترل رفتار راننده در هنگام رانندگی
 • کنترل مسیرهای طی شده توسط سرویسهای طرف قرارداد
 • کنترل زمان ورود و خروج پرسنل به خودرو با استفاده از دستگاه کارت خوان

 

 

خرداد ۲۲, ۱۳۹۶
مدیریت ایاب و ذهاب

مدیریت ایاب و ذهاب