مهر ۲۳, ۱۳۹۷
سوخت بر اساس پیمایش

سوخت بر اساس پیمایش ((سیپاد)) روشی برای بهینه کردن مصرف سوخت و کاهش قاچاق سوخت مصرفی

مهر ۱۴, ۱۳۹۷
اپلیکیشن ردیاب خودرو و مدیریت ناوگان وینا

اپلیکیشن ردیاب خودرو و مدیریت ناوگان وینا

با اپلیکیشن ردیاب خودرو و مدیریت ناوگان وینا، همه نیازمندی‌های شما برای کنترل و نظارت هوشمند بر ناوگان در گوشی هوشمند شما امکان پذیر خواهد شد.
فروردین ۲۶, ۱۳۹۷

نرم افزار ردیابی خودرو و مدیریت ناوگان وینا