شهریور ۲۵, ۱۳۹۶
بهبود عملیات اطفاء حریق با دیسپاچینگ

بهبود عملیات اطفاء حریق با دیسپاچینگ

برای به حداقل رساندن فرایند اطفاء حریق و کاهش مدت زمان عملیات آتش نشانی با سامانه دیسپاچینگ و نظارت بر اعزام نیروها امکان پذیر شده است