مدیریت و کنترل سوخت مصرفی

مدیریت و کنترل سوخت یکی از مشکلات عمده ناوگان‌های بزرگ است چراکه سوخت بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری ناوگان است.

مدیریت و نظارت بر سوخت در سیستم مدیریت ناوگان

امروزه صاحبان صنایع مختلف خصوصا صنعت حمل و نقل برای توسعه کسب و کار و نیز سود دهی بیشتر ناچار هستند ناوگان خودر را در مسیر های طولانی تری به حرکت وا دارند. از آنجاییکه هزینه سوخت یکی از بیشترین هزینه های عملیاتی هر ناوگان است، یک درمان موثر برای کاهش این هزینه ها، استفاده از سیستم ها کنترل سوخت و نظارت بر خودروها و رانندگان می باشد. ر این راهکار روش‌های مختلف مدیریت و نظارت بر سوخت مصرفی با هدف کاهش هزینه‌ها ارائه می‌شود.

با افزایش بهره‌وری سوخت، ناوگان خود را بهینه کنید.

همواره هزینه سوخت یکی از هزینه‌های عمده ناوگان محسوب می‌شود بنابرین مدیریت آن به بهترین نحو ممکن به منظور کاهش هزینه‌های جاری ناوگان بسیار مهم است.

نظارت بر تغییرات حجم مخزن سوخت

با سامانه هوشمند مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو دلفین، کاربران سیستم می‌توانند تاریخچه و آهنگ تغییرات حجم مخزن سوخت را در بازه‌های زمانی مختلف مورد نظرشان به صورت نمودار وحجم مخزن و موقعیت بر روی نقشه نظارت کنند . بنابرین امکان مشاهده زمان و مکان‌های بارگیری سوخت در مخزن یا برداشت غیرمجاز سوخت در طول مسیر و همچنین آهنگ مصرف نامتعارف سوخت مشخص شود. استفاده از این سیستم می‌تواند منجر به پیشگری ازبخش عمده‌ دزدی و قاچاق سوخت شودخواندن اطلاعات حجم مخزن سوخت با دستگاه ردیابی و مدیریت ناوگان به روش‌های زیر قابل انجام است:

شبکه کٓن

ارتباط باECU مرکزی خودرو و خواندن حجم مخزن از شبکه CAN BUS خودرو

مخزن سوخت خودرو

 ارتباط ورودی آنالوگ دستگاه ردیاب با سنسور حجم مخزن سوخت خودرو

نصب سنسور حجم

نصب سنسورهای حجم مخزن سوخت با دقت بالا بر روی باک خودرو

دستاورد‌ها و مزایای سامانه :

  • کاهش سوخت مصرفی

  • جلوگیری از تخلفات و سرقت سوخت

  • بهینه‌سازی آیتم‌های مختلف کارکرد براساس سوخت مصرفی

تحلیل میزان سوخت مصرفی

در بسیاری از گزارش‌های کارکرد، سوخت مصرفی یکی از آیتم‌های اساسی و کاربردی خواهد بود مانند گزارش عملکرد راننده، گزارش‌کارکرد در محدوده، گزارش میزان سوخت مصرفی در محدوده سرعت یا دور موتورهای مختلف و همچنین سوخت مصرفی در شیفت‌های مختلف زمانبندی شده راننده. نرم‌افزار مدیریت ناوگان دلفین از روش‌های مختلف برای محاسبه میزان سوخت مصرفی استفاده می‌کند:

شبکه کٓن

ارتباط با ECU مرکزی خودرو و خواندن سوخت مصرفی لحظه‌ای و مجموع از شبکه CAN BUS خودرو

محاسبه نرم‌افزاری

فرمول بندی نرم‌افزار و محاسبه براساس مسافت و کارکرد درجا

نصب سنسور فلومتر

استفاده از سنسور شمارنده میزان مصرف سوخت بر روی خودرو