نمای کلی سخت افزارهای جانبی مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو

نمای کلی سخت افزار های جانبی

1-سنسور وزن


به کمک یک سنسور و ترکیب آن با ردیاب ، صاحبان خودرو می توانند علاوه بر اطلاع از موقعیت خودرو ، میزان وزن بار آن را در هر نقطه مشاهد ه کنند.

 

2-وضعیت د رب کانتینر

 

 با بکارگیری سنسور د ما در خودروهای یخچال دار،  علاوه بر موقعیت خودرو، آگاهی از دمای  درون کانتینر در نرم افزار مرکزی نیز امکان پذیر است.

 

3-سنسور دما


با بکارگیری سنسور دما د ر خود روهای یخچال دار،  علاوه بر موقعیت خودرو، آگاهی از دمای  درون کانتینر در نرم افزار مرکزی نیز امکان پذیر است.


4-سنسور سوخت

 

با استفاده از سنسور سوخت به همراه دستگاه ردیاب، اندازه گیری میزان سوخت موجود در باک خود رو در موقعیت های مختلف  امکان پذیر است.

 

5-شناسایی راننده


احراز صلاحیت راننده خودرو به کمک دکمه مخصوص و منحصر به فردی میباشد که تنها راننده ای که آن د کمه را در اختیار د ارد، مجاز به روشن کرد ن خودرو است .

 

6-ارتباط دوطرفه با کابین


با اتصال دستگاه مسیریابی به ردیاب، امکان ارسال پیام و مسیر حرکتی به خودرو و دریافت پیام از خود رو در نرم افزار مرکزی میسر است.

 

7-وضعیت موتور خودرو


به کمک ورودی د یجیتال دستگاه های ردیاب می توان از وضعیت روشن یا خاموش بودن خود رو از راه دور اطلاع پید ا کنید .


8-ارتباط با ECU 

 

تمامی اطلاعات مفید و رخداد های دورن ECU بواسطه ردیاب به  سامانه مرکزی ارسال می گردد.

دلفین

شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا

 

شرکت سامانه‌ساز دلفین آپادانا

 

تلفن:37790974-031

اصفهان-خیابان سهروردی-خیابان فرهنگ-نبش کوچه یکم-ساختمان کسرا-طبقه اول‌

اطلاعات تماس

پشتیبانی