ماژول تولید فرم های پویای خدمات شهری

 

 

يکي از پرکاربرد ترين ماژول هاي مورد نياز در خدمات شهري فرمساز پوياست که به کمک آن مي توان فرم هاي الکترونيکي متنوع مانند فرم ماموريت، ارزيابي پيمانکاران، درخواست خودرو و ... توليد و با کمک ماژول گردش کار، به صورت يک فرآيند گردش کار، فرم مربوطه را تعريف و به جریان انداخت. از جمله قابليت هاي اين فرمساز امکان استفاده از  اطلاعات پايه موجود در سيستم به عنوان فيلد هاي فرم پوياست به عنوان مثال مي توان در فرم فيلدهاي چند انتخابي از پيمانکاران موجود در سيستم درج نمود. فيلدهايي که از اطلاعات پايه سيستم مي توانند توليد شوند شامل پيمانکاران، مناطق، خودروها، کارگران، معابر، آيتم هاي تنظيم قرارداد پيمانکاران، سرفصل هاي قرارداد پيمانکاران، معابر شهر و ناظران مي باشد.

 

کليه فرم هاي پوياي ساخته شده قابليت استفاده در ماژول گردش کار و فرآيندها را دارا هستند و در نهايت گزارشات مختلف از اطلاعات به دست آمده از تکميل فرم ها قابل گزارش گيري و نمايش خواهد بود.


 

فرم ساز خدمات شهری

دلفین

شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا

 

شرکت سامانه‌ساز دلفین آپادانا

 

تلفن:37790974-031

اصفهان-خیابان سهروردی-خیابان فرهنگ-نبش کوچه یکم-ساختمان کسرا-طبقه اول‌

اطلاعات تماس

پشتیبانی