نرم افزار مکانمند مبتنی بر موبایل (Mobile Gis)

 

 

نرم افزار مبتنی بر موبایل روزانه برنامه ناظرین را دریافت و به صورت لایه وکتور بر روی نقشه پایه شهر نمایش می دهد. نقشه های موبایل آفلاین بوده و نیازی به ارتباط آنلاین برای بارگزاری نقشه بر روی موبایل نخواهد بود. درصورت بر روز رسانی نقشه ها در نرم افزار مرکزی نقشه های موبایل نیز درهنگام انتقال اطلاعات برنامه بازدید بر روی موبایل نیز به روز خواهند شد. کلیه مسیرهای حرکتی ناظرین توسط GPS دستگاه ذخیره خواهد شد. ناظرین ضمن مشاهده آخرین موقعیت خود بر روی نقشه و بر اساس برنامه ارائه شده از نرم افزار مرکزی باید در معابر حاضر شوند تا مجاز به ثبت جریمه گردند.

 

سامانه هوشمند و مکانمند نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری

کاربردهای نرم افزار موبایل به شرح زیر است:

 

ثبت جرایم پیمانکار

 

از مهمترین وظایف نرم افزار موبایل ثبت جرایم پیمانکار به توسط ناظر است که با ورود ناظر به معبری که در برنامه بازدید روزانه آن بوده، مجاز به باز کردن فرم جریمه خواهد شد. این جریمه ها به سه دسته:

1-     جرایم طولی

2-     جرایم مساحتی

3-     جرایم شمارشی

هستند که جرایم شمارشی با انتخاب معبر فرم جریمه باز خواهد شد. در جرایم طولی و مساحتی ناظر با انتخاب وضعیت شروع ثبت جریمه، مسافت مورد نظر جهت جریمه را پیمایش می نماید و وضعیت پایان ثبت جریمه را انتخاب می کند سپس فرم ثبت جرائم طولی و مساحتی باز خواهد شد که در صورت انتخاب جریمه طولی مقدار مسافت پیمایش شده توسط ناظر محاسبه و برای آن جریمه ثبت خواهد شد و در صورت انتخاب جریمه مساحتی، مساحت مورد جریمه از مقدار مسافت پیمایش شده توسط ناظر برای ثبت جریمه با برخورد از پوسته معبر برش داده شده و مساحت آن بطور دقیق به دست می آید.

در کلیه فرم های ثبت جریمه امکان گرفتن عکس وجود داره که این عکس در اطلاعات جریمه ذخیر خواهد شد و به نرم افزار مرکزی ارسال می گردد و قابل گزارش گیری خواهد بود.

 

برچسب گزاری اطلاعات بر روی نقشه

 

یکی از فرم های تعبیه شده در روی نرم افزار موبایل، فرم ثبت اطلاعات بر روی هر نقطه از نقشه است. ناظر در هر نقطه از شهر می تواند وضعیت برچسب گذاری روی نقشه را انتخاب کند که در این صورت فرمی روبروی آن باز خواهد شد که پس از انتخاب نوع برچسب می تواند توضیحات اضافی در مورد آن را نیز اضافه کند. به کمک این برچسب ها می توان گزارشات مختلفی مانند گزارش سد معبر و یا تخلف ساختمانی و ... را به کمک ناظرین جمع آوری نمود.

 

برداشت میدانی اطلاعات

 

این قابلیت با هدف به روز رسانی اطلاعات توصیفی معابر به کمک ناظران در نرم افزار موبایل تعبیه شده که به وسیله آن ناظرین می توانند حین بازدید از معابر برنامه روزانه خود اطلاعات توصیفی و شمارشی معابر را به روز نمایند.

دلفین

شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا

 

شرکت سامانه‌ساز دلفین آپادانا

 

تلفن:37790974-031

اصفهان-خیابان سهروردی-خیابان فرهنگ-نبش کوچه یکم-ساختمان کسرا-طبقه اول‌

اطلاعات تماس

پشتیبانی