نرم افزار مکانمند مرکزی مبتنی بر وب (web Gis)

 

بخش مرکزي نرم افزار مبتني بر وب طراحي و پياده سازي گرديده که وظيفه مديريت اطلاعات پايه سامانه و ارائه گزارشات را خواهد داشت.
مديريت اطلاعات پايه:
•    تعريف و مديريت ناظران، پيمانکاران، مناطق، دوره سال کاري قراردادها، اطلاعات توصيفي و شمارشي معابر، الويت معابر، زمانبندي و تقويم، سرفصل‌هاي قرارداد پيمانکاران و آيتم هاي قرارداد پيمانکاران
•    تعريف، مديريت و زمانبندي حرکت بر اساس معابر خوردوهاي حمل زباله، جاروهاي مکانيزه و کارگران
•    تعريف و مديريت کاربران و نقش ها و تعيين سطوح دسترسي بر روي بخش هاي مختلف سامانه
•    انتخاب معابر شهري و تعيين اولويت نظارت
•    ارائه بهينه بهترين برنامه بازديد به ناظر بر اساس اولويت معابر، زمانبندي تنظيف معابر، تاريخچه بازديد و دسترس پذيري براي ناظر
•    ارائه مسير بهينه بر اساس معابر انتخاب شده جهت بازديد با استفاده از لايه شبکه معابر شهر

 

سامانه هوشمند و مکانمند نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری

گزارشات نرم افزار مرکزي
•    گزارش بازديد ناظر از معابر تعيين شده (حضور و غياب ناظرين) فيلتر بر اساس بازه زماني، ناظر، معبر
•    گزارش فعاليت ناظر به صورت دوره¬اي به تفكيك اقلام جريمه وارد شده فيلتر بر اساس بازه زماني، ناظر، قلم اطلاعاتي
•    گزارش بازديد ناظر از معبر خاص فيلتر بر اساس بازه زماني - نام معبر
•    گزارش انتخاب معابر توسط سيستم (نام معبر – تعداد انتخاب – تعداد بازديد – از... تا... )
•    گزارش معابر انتخاب نشده توسط سيستم ( از... تا... )
•    گزارش رده بندي معابر بر اساس ميزان جريمه با فيلتر هر آيتم جريمه اي ( از... تا... مورد جريمه)
•    يافتن معابر روي نقشه بر حسب بازديدهاي انجام شده و ميزان تخلفات
•    يافتن مجموع تخلفات به تفكيك هريك از اقلام جريمه اي در يک محدوده خاص: اين محدوده مي¬تواند منطقه، محله، معبر و... باشد که از لايه مربوطه فراخواني مي¬شود يا با ترسيم محدوده روي نقشه مشخص مي¬شود.
•    گزارش معابري که در روز مشخص در ليست نظافت مي باشند. (جهت بازديد و نظارت)
•    گزارش معابر وقسمت¬هايي كه بر اساس محدوده زماني ورودي اصلاً بازديد نشده اند.

دلفین

شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا

 

شرکت سامانه‌ساز دلفین آپادانا

 

تلفن:37790974-031

اصفهان-خیابان سهروردی-خیابان فرهنگ-نبش کوچه یکم-ساختمان کسرا-طبقه اول‌

اطلاعات تماس

پشتیبانی