سامانه مکانمند و هوشمند نظارت بر پیمانکاران

یکی از وظایف معاونت خدمات شهري نظارت بر کار پیمانکاران اجراي نظافت شهري بر اساس قراردادهاي منعقده می باشد براي این منظور پیمانکارن در هر معبر مطابق یک برنامه زمان بندی دوره ای اقدام به تنظیف اقلام مورد نیاز به تنظیف در هر معبر  مطابق قراردادهای منعقده میان شهرداری و پیمانکاران می‌نمایند. همچنین در هر منطقه یک نفر ناظر مقیم وجود دارد که پس از بازدید در سطح منطقه چنانچه کوتاهی از طرف پیمانکار در اجراي هر یک از اقلام موضوع قرارداد وجود داشته باشد آن را گزارش می کنند. بدیهی است که در چنین سیستمی که با توجه به گستردگی حجم قراردادها و نظارت بر عملکرد پیمانکاران و ناظرین و وابستگی به اطلاعات مکانی دارای اهمیت ویژه ای است، نیاز به یک سیستم مکانیزه جهت کنترل و نظارت بر نظافت معابر و ثبت و محاسبه جریمه ها بر اساس اطلاعات مکانی شهری ضروری می نماید.

 لذا بر آن شدیم تا براساس اطلاعات مکانی شهری و با توجه به فناوری‌های نوین متن باز در زمینه سامانه‌های مکانمند مبتنی بر وب (WebGis Technologies) و مبتنی بر موبایل (Mobile Gis) اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند و مکانمند نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری نمائیم.

 

 hmn

 

با توجه به اینکه بستر بیسیم شبکه موبایل در کشور از اطمینان کافی برخوردار نیست بنابرین پیاده‌سازی آنلاین سامانه با مشکلاتی در زمینه ارتباط دستگاه‌های همراه با شبکه مرکزی روبرو خواهد شد بنابرین اجرای این سامانه در بستر شبکه موبایل ممکن است با مشکلات در دسترس پذیری همراه شود که برای حل این مشکل راه حل آفلاین هم در بسته نرم افزاری گنجانده شده تا درصورت تمایل با استفاده از یک نرم افزار واسط، اطلاعات به وسیله کابل رابط موبایل به نرم افزار واسط نصب شده بر روی رایانه های ناظران یا معاونت های خدمات شهری مناطق متصل شده و تخلیه اطلاعات یا به روز رسانی اطلاعات می نمایند. همچنین با توجه به نیازهای سازمان جهت دسترس‌پذیری این سامانه از قسمت‌های مختلف سازمان طراحی مبتنی بر وب سامانه مرکزی ضروری می‌نماید. در بررسی‌های صورت گرفته در این شرکت و با توجه به نیازهای سازمان، معماری پیشنهادی شامل سه برنامه کاربردی در بسترهای متفاوت خواهد بود:

  1. برنامه مرکزی مکانمند مبتنی بر وب
  2. برنامه واسط یکسان‌سازی اطلاعات دستگاه‌های موبایل ناظران و سامانه مرکزی(راه حل آفلاین)
  3. برنامه مکانمند مبتنی بر بستر موبایل

هر کدام از بخش‌های برنامه بر اساس معماری‌ها و استانداردهای مورد نیاز در بستر اجرایی خود، طراحی و پیاده‌سازی خواهند شد.

نرم افزار مرکزي لايه هاي اطلاعات مکاني پوسته معابر شهر را بارگزاري نموده و بر اساس آن، قابليت زمانبندي تنظيف معابر بر اساس آیتم های تنظیف قرارداد پیمانکاران و سرفصل های آن ها و زمانبندی برنامه حرکت خودروها و کارگران بر روی معابر شهر را خواهد داشت. طبق این زمانبندی تنظیف روزانه یک برنامه تصادفی از معابر شهر به موبایل ناظر انتقال خواهد داد که ناظر باید بر اساس این برنامه در هر معبر حضور پیدا کند تا مجاز به جریمه کردن معابر بر اساس آیتم های زمانبندی شده تنظیف بشود و بتواند فرم جریمه معبر را باز کند سپس اقدام به ثبت جریمه طولی، شمارشی و مساحتی نماید.

همچنين با توجه به برنامه زمانبندي، بر اساس اولويت بازديد معابر و ميزان بیشترین طولی که برای بازدید روزانه ناظر تعریف شده، تعدادي از معابر هر منطقه انتخاب و به نرم افزار نصب شده بر روي دستگاه موبایل(تبلت) ناظرين انتقال داده مي‌شوند تا ناظرين بر اساس اين برنامه، بازديد خود را از معابر صورت دهند و با حضور در معبر مجاز به ثبت جریمه در صورت وجود مشکل در کارگرد پيمانکار خواهند شد که در این صورت با انتخاب معبر مورد نظر در نرم افزار نصب شده روي دستگاه موبایل(تبلت) خود فرم اقلام جريمه شمارشی را تکميل و در صورت نياز، عکس وضعيت معبر را که توسط دوربين موبایل(تبلت) گرفته مي شود را به آن فرم الصاق نمايند. جریمه های طولی و مساحتی نیز با حضور در معبر و پیمودن طول محل مورد جریمه فرم جریمه آیتم های طولی و مساحتی باز شده که درصورت انتخاب آیتم طولی، میزان مسافت پیموده شده به عنوان جریمه ثبت می شود و درصورت انتخاب آیتم مساحتی، میزان مسافت طی شده از پوسته معبر برش داده می شود و مساحت آن به عنوان جریمه ثبت خواهد شد.

این سامانه در مجموع ضمن مکانیزه کردن ارائه برنامه روزانه به ناظرین و کنترل مسیرهای حرکتی ناظرین بر اساس این برنامه وظیفه مستند سازی جرائم پیمانکاران را نیز انجام خواهد داد.

دلفین

شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا

 

شرکت سامانه‌ساز دلفین آپادانا

 

تلفن:37790974-031

اصفهان-خیابان سهروردی-خیابان فرهنگ-نبش کوچه یکم-ساختمان کسرا-طبقه اول‌

اطلاعات تماس

پشتیبانی