۱۹ مهر ۱۳۹۶

ششمین نشست هم‌اندیشی بهره‌برداری شرکت‌های توزیع‌برق

ششمین نشست هم‌اندیشی بهره‌برداری شرکت‌های توزیع نیروی برق با هدف تبادل افکار و تکنولوژی و همچنین بهره‌مندی از آخرین دستاوردها
۲۵ دی ۱۳۹۶

کنترل عملکرد خودروهای عمرانی و بهینه‌سازی هزینه‌های تمام شده پروژه‌های عمرانی با استفاده از سامانه مدیریت ناوگان

۲۸ دی ۱۳۹۶

اثرات سامانه مدیریت ناوگان در بهبود مدیریت خودروهای کارخانه شیشه اردکان

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
شهرداری بهارستان

تحلیل اقتصادی و عملکردی سامانه مدیریت ناوگان در شهرداری بهارستان

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

تحلیل اقتصادی و عملکردی سامانه مدیریت ناوگان در شهرداری زرین‌شهر

۲۱ فروردین ۱۳۹۸
اتوبوسراني برخوار

تحلیل عملکردی سامانه مدیریت ناوگان دلفین در اتوبوسرانی برخوار

۲۵ فروردین ۱۳۹۸
دلوار افزار

تحلیل عملکردی سامانه مدیریت ناوگان دلفین در شرکت گازهای صنعتی دلوار افزار

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
سامانه ديسپاچينگ

سامانه دیسپاچینگ دلفین و مکانیزه شدن ناوگان خودرویی توزیع نیروی برق استان یزد

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
مانيتورينگ دما

تجهیز ناوگان توزیع صنایع شیر ایران (بازار گستر پگاه) به سامانه ردیابی و مانیتورینگ دما

۲۶ تیر ۱۳۹۸
بازارگستر پگاه

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت بازارگستر پگاه

۶ مرداد ۱۳۹۸
بنیاد مسکن

تحلیل عملکردی سامانه مدیریت ناوگان دلفین در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور

۲۲ مرداد ۱۳۹۸

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت حمل و نقل توکا

۱۲ شهریور ۱۳۹۸

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت عمرانی و راهسازی سیمین سپاهان

۲۱ مهر ۱۳۹۸
قاسم ایران

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت قاسم ایران

۱۸ آبان ۱۳۹۸

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودروهای سواری بنیاد مسکن قم

۲۳ آذر ۱۳۹۸
فرودگاه امام خمینی

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

۱۴ دی ۱۳۹۸
برق کرمانشاه

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه

۱۹ بهمن ۱۳۹۸
سازمان شهرداری قم

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی سازمان شهرداری قم

۷ اسفند ۱۳۹۸
عالیس

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت عالیس

۳۰ فروردین ۱۳۹۹
بندرعباس آریا

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت پایانه کانتینری بندرعباس آریا

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
ماموت دیزل

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت ماموت دیزل

۲۴ خرداد ۱۳۹۹

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت توزیع برق شمال کرمان