کاهش هزینه‌های سوخت مصرفی و احیاء محیط زیست به کمک سامانه مدیریت ناوگان‌ خودروئی

کاهش هزینه‌های سوخت مصرفی

برای کاهش هزینه‌های سوخت مصرفی راهکارهای متفاوت و متنوعی وجود دارد. کلیه راه‌حل‌های ارائه شده را می‌توان در دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد. دسته اول ترفندهایی که برای کاهش هزینه‌های سوخت مصرفی یک خودرو ارائه می‎شود. مثل صرف نظر از پیمودن مسیرهای بیهوده. دسته دوم به ارتقاء خودرو بازمی‌گردد. مثلا تعویض یک خودروی پر مصرف با یک خودرو کم مصرف. اما ارتقاء ناوگان همیشه امکان‌پذیر نیست و نیازمند سرمایه زیادی می‌باشد. از همین روی به کار بستن عملیاتی برای صرفه‌ جوئی در مصرف سوخت، می‌تواند عملی‌ و واقع‌بینانه‌تر باشد.

در این مقاله ۱۰ استراتژی برای کمک به کاهش هزینه‌های سوخت مصرفی ارائه شده است.

حذف کارکرد درجا

30 درصد کاهش هزینه‌های سوخت مصرفی با کنترل کارکرد درجا

با استفاده از سامانه مدیریت ناوگان، کارکرد درجای ناوگان خود را ثبت کنید. با کاهش آن، هزینه‌های سوخت مصرفی خود را تا ۳۰ درصد بهبود ببخشید.

30 درصد کاهش هزینه‌های سوخت مصرفی با حرکت با سرعت مجاز

با به کارگیری سامانه مدیریت ناوگان، از سرعت غیر مجاز ناوگان خود جلوگیری کنید. نتیجه آنکه تلفات سوخت به میزان ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.
حذف سرعت غیر مجاز
کاهش رانندگی تهاجمی

20-30 درصد کاهش هزینه‌های سوخت مصرفی با رانندگی سبز

سامانه مدیریت ناوگان به شما کمک رفتار رانندگان را کنترل کنید. با کنترل رفتار رانندگان و کاهش ترمز‌، شتاب و گردش‌های شدید، رانندگان تهاجمی را شناسایی کنید. در نهایت، با اعمال قوانین اصلاحی مصرف سوخت را از ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهید.

20 درصد کاهش هزینه‌های سوخت مصرفی با کنترل وزن بار

با استفاده از سنسور وزن و تحلیل داده‌های آن در سامانه مدیریت ناوگان، وزن خودروهای باری را کنترل کنید. می‌توان با کاهش هر ۱ تن  بار اضافه، تلفات سوخت مصرفی را تا سقف ۲۰ درصد کاهش داد.

حذف بار اضافی
کم کردن سفر غیر ضروری

15 درصد کاهش هزینه‌های سوخت مصرفی با حذف سفرهای غیر ضروری

کاهش مسافت‌های پیموده شده و صرف نظر کردن از سفرهای غیر ضروری یکی از راه‌حل‌های کاهش مصرف سوخت است. امروزه تکنولوژی ردیابی به کمک مدیران آمده است و امکان نظارت بر مسافت را فراهم کرده است. تجربه ثابت کرده است که کاهش مسافت‌های پیموده شده، می‌تواند به میزان ۱۵ درصد هزینه‌های سوخت مصرفی را کاهش دهد.

عدالت در مصرف سوخت با ارائه سوخت بر اساس پیمایش

ارائه سوخت بر اساس پیمایش یکی دیگر از راه‌حل‌های بنیادی است. این راهکار تنها با استفاده از داده‌های ردیابی و ثبت آن‌ها در سامانه‌های مدیریت ناوگان امکان‌پذیر است.

سوخت بر اساس عملکرد
عدم استفاده از خودروهای سازمانی

کاهش ۲۰ درصدی با عدم استفاده شخصی از خودروهای سازمانی

کنترل عبور و مرور خودروهای سازمانی در موقعیت مختلف، با استفاده از سامانه‌های مدیریت ناوگان امکان‌پذیر شده است. کاهش استفاده شخصی از این ناوگان تلفات انرژی را تا سقف ۲۰ درصد کاهش می‌دهد.

کاهش ۲۰ درصدی با تعمیرات و نگهداری به موقع

استفاده از شاخص‌های صحیح و تاثیر گذار بر هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، فرآیند تعمیرات و نگهداری را بهینه می‌کند. علاوه بر این، تعمیرات و نگهداری به موقع ناوگان، تلفات سوخت را تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد.

نت به موقع
تلگرام و موبایل

کاهش مصرف سوخت و کنترل به موقع ناوگان با موبایل

با روی کار آمدن تلفن‌های همراه و فراگیر شدن نرم‌افزارهایی مثل تلگرام، امکان کنترل ناوگان و رانندگان توسط موبایل فراهم شده است. مدیران می‌توانند با در اختیار داشتن نسخه موبایلی نرم‌افزارهای مدیریت ناوگان و همچنین ربات‌های تگرام، ناوگان خود را در هر موقعیتی نظارت و مانیتورینگ کنند.

و در نهایت اینکه با یک شرکت خوب برای برخورداری از امکانات ردیابی و مدیریت ناوگان همکاری کنید.

شرکت سامانه‌ساز دلفین آپادانا پیشنهاد نهایی ماست

شرکت سامانه‌ساز دلفین آپادانا، با شناخت چالش‌هایی مثل افزایش هزینه‌های سوخت مصرفی و همچنین آلودگی هوا،  راه‌حل‌هایی را ارائه داده است که با به کارگیری آن‌ها نه تنها بازگشت سرمایه در مدت زمان کوتاهی امکان‌پذیر می‌شود بلکه با تغییر در رزومرگی‌های کاری می‌توان تلفات انرژی را به حداقل رساند.

شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا
References

Article:Ten ways to reduce fleet costs….written by fleet financial site

Article:30 ways to reduce fleet cost….written by pendragon

Article:50 ways to reduce fuel cost…written by automotive fleet site

Article:10 ways to cut fuel costs….written by geotab