برخی از پروژه های شاخص شرکت

عالیس

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت عالیس

سازمان شهرداری قم

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی سازمان شهرداری قم

برق کرمانشاه

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

بازارگستر پگاه

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت بازارگستر پگاه

بنیاد مسکن

تحليل عملكردی سامانه مديريت ناوگان دلفين در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور

قاسم ایران

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت قاسم ایران

مانيتورينگ دما

تجهیز ناوگان توزیع صنایع شیر ایران ( بازار گستر پگاه ) به سامانه ردیابی و مانيتورينگ دما

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت عمرانی و راهسازی سیمین سپاهان

سامانه ديسپاچينگ

سامانه ديسپاچينگ دلفین و مکانیزه شدن ناوگان خودرویی توزیع نیروی برق استان یزد

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت حمل و نقل توکا

دلوار افزار

تحليل عملكردی سامانه مديريت ناوگان دلفين در شركت گازهای صنعتی دلوار افزار

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی بنیاد مسکن قم

اتوبوسراني برخوار

تحليل عملكردی سامانه مديريت ناوگان دلفين در اتوبوسرانی برخوار

null

تحلیل اقتصادی و عملکردی سامانه مدیریت ناوگان در شهرداری زرین‌شهر

null

اثرات سامانه مدیریت ناوگان در بهبود مدیریت خودروهای کارخانه شیشه اردکان

شهرداری بهارستان

تحلیل اقتصادی و عملکردی سامانه مدیریت ناوگان در شهرداری بهارستان

null

کنترل عملکرد و بهینه‌سازی هزینه‌های تمام شده پروژه‌های عمرانی با کمک سامانه مدیریت ناوگان

null

ششمین نشست هم‌اندیشی بهره‌برداری شرکت‌های توزیع‌برق

برخی از پروژه های شاخص شرکت

عالیس

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت عالیس

جزئیات بیشتر

سازمان شهرداری قم

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی سازمان شهرداری قم

جزئیات بیشتر

برق کرمانشاه

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه

جزئیات بیشتر

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

جزئیات بیشتر

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی بنیاد مسکن قم

جزئیات بیشتر

بنیاد مسکن

تحليل عملكردی سامانه مديريت ناوگان دلفين در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور

جزئیات بیشتر

قاسم ایران

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت قاسم ایران

جزئیات بیشتر

مانيتورينگ دما

تجهیز ناوگان توزیع صنایع شیر ایران ( بازار گستر پگاه ) به سامانه ردیابی و مانيتورينگ دما

جزئیات بیشتر

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت عمرانی و راهسازی سیمین سپاهان

جزئیات بیشتر

سامانه ديسپاچينگ

سامانه ديسپاچينگ دلفین و مکانیزه شدن ناوگان خودرویی توزیع نیروی برق استان یزد

جزئیات بیشتر

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت حمل و نقل توکا

جزئیات بیشتر

دلوار افزار

تحليل عملكردی سامانه مديريت ناوگان دلفين در شركت گازهای صنعتی دلوار افزار

جزئیات بیشتر

بازارگستر پگاه

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت بازارگستر پگاه

جزئیات بیشتر

اتوبوسراني برخوار

تحليل عملكردی سامانه مديريت ناوگان دلفين در اتوبوسرانی برخوار

جزئیات بیشتر

null

تحلیل اقتصادی و عملکردی سامانه مدیریت ناوگان در شهرداری زرین‌شهر

جزئیات بیشتر

null

اثرات سامانه مدیریت ناوگان در بهبود مدیریت خودروهای کارخانه شیشه اردکان

جزئیات بیشتر

شهرداری بهارستان

تحلیل اقتصادی و عملکردی سامانه مدیریت ناوگان در شهرداری بهارستان

جزئیات بیشتر

null

کنترل عملکرد و بهینه‌سازی هزینه‌های تمام شده پروژه‌های عمرانی با کمک سامانه مدیریت ناوگان

جزئیات بیشتر

null

ششمین نشست هم‌اندیشی بهره‌برداری شرکت‌های توزیع‌برق

جزئیات بیشتر