برخی از پروژه های شاخص شرکت

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت توزیع برق شمال کرمان

ماموت دیزل

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت ماموت دیزل

بندرعباس آریا

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت پایانه کانتینری بندرعباس آریا

عالیس

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت عالیس

سازمان شهرداری قم

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی سازمان شهرداری قم

برق کرمانشاه

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

بازارگستر پگاه

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت بازارگستر پگاه

بنیاد مسکن

تحلیل عملکردی سامانه مدیریت ناوگان دلفین در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور

قاسم ایران

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت قاسم ایران

مانیتورینگ دما

تجهیز ناوگان توزیع صنایع شیر ایران ( بازار گستر پگاه ) به سامانه ردیابی و مانیتورینگ دما

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت عمرانی و راهسازی سیمین سپاهان

سامانه دیسپاچینگ

سامانه دیسپاچینگ دلفین و مکانیزه شدن ناوگان خودرویی توزیع نیروی برق استان یزد

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت حمل و نقل توکا

دلوار افزار

تحلیل عملکردی سامانه مدیریت ناوگان دلفین در شرکت گازهای صنعتی دلوار افزار

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی بنیاد مسکن قم

اتوبوسرانی برخوار

تحلیل عملکردی سامانه مدیریت ناوگان دلفین در اتوبوسرانی برخوار

null

تحلیل اقتصادی و عملکردی سامانه مدیریت ناوگان در شهرداری زرین‌شهر

null

اثرات سامانه مدیریت ناوگان در بهبود مدیریت خودروهای کارخانه شیشه اردکان

شهرداری بهارستان

تحلیل اقتصادی و عملکردی سامانه مدیریت ناوگان در شهرداری بهارستان

null

کنترل عملکرد و بهینه‌سازی هزینه‌های تمام شده پروژه‌های عمرانی با کمک سامانه مدیریت ناوگان

null

ششمین نشست هم‌اندیشی بهره‌برداری شرکت‌های توزیع‌برق

برخی از پروژه های شاخص شرکت

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت توزیع برق شمال کرمان

جزئیات بیشتر

ماموت دیزل

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت ماموت دیزل

جزئیات بیشتر

بندرعباس آریا

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت پایانه کانتینری بندرعباس آریا

جزئیات بیشتر

عالیس

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت عالیس

جزئیات بیشتر

سازمان شهرداری قم

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی سازمان شهرداری قم

جزئیات بیشتر

برق کرمانشاه

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه

جزئیات بیشتر

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

جزئیات بیشتر

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی بنیاد مسکن قم

جزئیات بیشتر

بنیاد مسکن

تحلیل عملکردی سامانه مدیریت ناوگان دلفین در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور

جزئیات بیشتر

قاسم ایران

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت قاسم ایران

جزئیات بیشتر

مانیتورینگ دما

تجهیز ناوگان توزیع صنایع شیر ایران ( بازار گستر پگاه ) به سامانه ردیابی و مانیتورینگ دما

جزئیات بیشتر

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت عمرانی و راهسازی سیمین سپاهان

جزئیات بیشتر

سامانه دیسپاچینگ

سامانه دیسپاچینگ دلفین و مکانیزه شدن ناوگان خودرویی توزیع نیروی برق استان یزد

جزئیات بیشتر

null

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت حمل و نقل توکا

جزئیات بیشتر

دلوار افزار

تحلیل عملکردی سامانه مدیریت ناوگان دلفین در شرکت گازهای صنعتی دلوار افزار

جزئیات بیشتر

بازارگستر پگاه

معرفی پروژه تجهیز ناوگان خودرویی شرکت بازارگستر پگاه

جزئیات بیشتر

اتوبوسرانی برخوار

تحلیل عملکردی سامانه مدیریت ناوگان دلفین در اتوبوسرانی برخوار

جزئیات بیشتر

null

تحلیل اقتصادی و عملکردی سامانه مدیریت ناوگان در شهرداری زرین‌شهر

جزئیات بیشتر

null

اثرات سامانه مدیریت ناوگان در بهبود مدیریت خودروهای کارخانه شیشه اردکان

جزئیات بیشتر

شهرداری بهارستان

تحلیل اقتصادی و عملکردی سامانه مدیریت ناوگان در شهرداری بهارستان

جزئیات بیشتر

null

کنترل عملکرد و بهینه‌سازی هزینه‌های تمام شده پروژه‌های عمرانی با کمک سامانه مدیریت ناوگان

جزئیات بیشتر

null

ششمین نشست هم‌اندیشی بهره‌برداری شرکت‌های توزیع‌برق

جزئیات بیشتر