null

هوشمندسازی ناوگان شرکت‌های حمل‌ونقل

آیا می‌دانید تنها روش ایجاد امنیت در حمل‌ونقل جاده‌ای، کنترل از راه دور خودرو و اطلاع از وضعیت آن است؟
null

اگر ناوگان حمل‌و‌نقل هوشمند نباشد

null

از آنجایی که کیفیت عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقلی ارتباط مستقیمی با کیفیت عملکرد ناوگان خودرویی و رفتار رانندگان دارد، کنترل دائمی این ناوگان و رسیدگی مستقیم به آن‌ها فرآیندهای کاری سازمانی را بهبود بخشیده و موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد. عدم هوشمندسازی ناوگان خودرویی شرکت‌های حمل‌ونقل علاوه بر افزایش تدریجی هزینه‌های جاری سازمانی، کنترل امور را از دست مدیران خارج کرده و مدیریت ناوگان به صورت یکپارچه را غیر ممکن می‌کند. پایه و اساس مدیریت اثربخش اطلاعات و داده‌های واقعی برای تصمیم‌گیری‌های سازمانی است. امروزه این هوشمندسازی ناوگان و داده‌های ثبت شده در سامانه‌های نرم‌افزاری است که اطلاعات اولیه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های سازمانی را فراهم می‌کند. در واقع عدم به‌کارگیری روش‌های نوین، فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بر اساس روش‌های آزمون و خطایی را ایجاد می‌کند. روش‌هایی که احتمال با شکست مواجه شدن آن‌ها بالاست.

چالش‌های این حوزه

null

عدم ثبت اطلاعات مربوط به ناوگان خودرویی و رانندگان و یکپارچه نبودن داده‌ها

عدم آگاهی از موقعیت لحظه‌ای ناوگان خودرویی

نیاز به تعریف محدوده‌های مشخص برای ناوگان و برنامه‌ریزی فرآیند حمل‌ونقل

نیاز به داده‌های مربوط به نوع رانندگی رانندگان و شناسایی رانندگان تهاجمی

آگاهی از سلامت ناوگان خودرویی و مدیریت یکپارچه تعمیرات و نگهداری کلیه ناوگان

مدیریت میزان سوخت مصرفی و جلوگیری از سرقت سوخت

مدیریت تعداد سرویس‌ها و کنترل وزن بار حمل شده

جلوگیری از باز شدن درب خودرو پیش از رسیدن به مقصد

به موقع نرسیدن محموله‌ها به مقصد

null

نقش ناوگان خودرویی در شرکتهای حمل‌ونقل

تصور صنعت حمل‌ونقل بدون ناوگان خودرویی امکان‌پذیر نیست. گسترش شهرها و نیاز به جابه‌جایی کالا و افراد از محلی به محل دیگر لزوم استفاده از ناوگان خودرویی را بیش از پیش پر رنگ کرده است. در واقع کیفیت این صنعت وابستگی مستقیم با کیفیت ناوگان خودرویی دارد.

null

محصولات مورد نیاز

سامانه مدیریت ناوگان خودرویی
ردیاب خودرویی
ماژول کنترل رفتار راننده
سنسور درب خودرو
کارتخوان RFID با استفاده از گواهینامه
ماژول وزن و سنسور وزن
ماژول تعمیرات و نگهداری
ماژول سوخت و سنسور سوخت

سرویس‌های مورد نیاز

امکان ثبت اطلاعات مربوط به ناوگان خودرویی و راننده
ردیابی و نمایش موقعیت لحظه‌ای ناوگان خودرویی
امکان تعریف محدوده‌های جغرافیایی
اختصاص ناوگان خودرویی به محدوده‌های تعریف شده
کنترل رفتار رانندگان و تحلیل رفتار آنان
ایجاد فرآیند تعمیرات و نگهداری و تعریف سرویس‌ مشخص
کنترل میزان سوخت مصرف شده هر ناوگان
کنترل وزن بار حمل شده
تعیین تعداد سرویس‌ها با توجه به نمودار وزن
کنترل درب خودرو
احراز هویت رانندگان

راه‌حل‌های پیشنهادی دلفین

حمل ایمن بار
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌ها

null
null
null
Ruptela fuel level sensor
axle load sensor
null

برخی از پروژه‌های شاخص دلفین در این حوزه

null
null
null
null

مشاوره تخصصی

null

اگر نیازمند اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید، برای دریافت خدمات مشاوره و راهنمایی از طریق فرم روبرو با کارشناسان ما در ارتباط باشید …

هوشمندسازی ناوگان شرکت‌های حمل‌ونقل

آیا می‌دانید تنها روش ایجاد امنیت در حمل‌ونقل جاده‌ای، کنترل از راه دور خودرو و اطلاع از وضعیت آن است؟

اگر ناوگان حمل‌و‌نقل هوشمند نباشد

از آنجایی که کیفیت عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقلی ارتباط مستقیمی با کیفیت عملکرد ناوگان خودرویی و رفتار رانندگان دارد، کنترل دائمی این ناوگان و رسیدگی مستقیم به آن‌ها فرآیندهای کاری سازمانی را بهبود بخشیده و موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد. عدم هوشمندسازی ناوگان خودرویی شرکت‌های حمل‌ونقل علاوه بر افزایش تدریجی هزینه‌های جاری سازمانی، کنترل امور را از دست مدیران خارج کرده و مدیریت ناوگان به صورت یکپارچه را غیر ممکن می‌کند. پایه و اساس مدیریت اثربخش اطلاعات و داده‌های واقعی برای تصمیم‌گیری‌های سازمانی است. امروزه این هوشمندسازی ناوگان و داده‌های ثبت شده در سامانه‌های نرم‌افزاری است که اطلاعات اولیه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های سازمانی را فراهم می‌کند. در واقع عدم به‌کارگیری روش‌های نوین، فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بر اساس روش‌های آزمون و خطایی را ایجاد می‌کند. روش‌هایی که احتمال با شکست مواجه شدن آن‌ها بالاست.

null

چالش‌های این حوزه

عدم ثبت اطلاعات مربوط به ناوگان خودرویی و رانندگان و یکپارچه نبودن داده‌ها
عدم آگاهی از موقعیت لحظه‌ای ناوگان خودرویی
نیاز به تعریف محدوده‌های مشخص برای ناوگان و برنامه‌ریزی فرآیند حمل‌ونقل
نیاز به داده‌های مربوط به نوع رانندگی رانندگان و شناسایی رانندگان تهاجمی
آگاهی از سلامت ناوگان خودرویی و مدیریت یکپارچه تعمیرات و نگهداری کلیه ناوگان
مدیریت میزان سوخت مصرفی و جلوگیری از سرقت سوخت
مدیریت تعداد سرویس‌ها و کنترل وزن بار حمل شده
جلوگیری از باز شدن درب خودرو پیش از رسیدن به مقصد
به موقع نرسیدن محموله‌ها به مقصد

null

نقش ناوگان خودرویی در شرکتهای حمل‌ونقل

تصور صنعت حمل‌ونقل بدون ناوگان خودرویی امکان‌پذیر نیست. گسترش شهرها و نیاز به جابه‌جایی کالا و افراد از محلی به محل دیگر لزوم استفاده از ناوگان خودرویی را بیش از پیش پر رنگ کرده است. در واقع کیفیت این صنعت وابستگی مستقیم با کیفیت ناوگان خودرویی دارد.

null

راه‌حل‌های پیشنهادی دلفینسرویس‌های مورد نیازمحصولات مورد نیاز
حمل ایمن بارامکان ثبت اطلاعات مربوط به ناوگان خودرویی و رانندهسامانه مدیریت ناوگان خودرویی
ردیابی و نمایش موقعیت لحظه‌ای ناوگان خودروییردیاب خودرویی
امکان تعریف محدوده‌های جغرافیاییماژول کنترل رفتار راننده
اختصاص ناوگان خودرویی به محدوده‌های تعریف شدهکارتخوان RFID با استفاده از گواهینامه
کنترل رفتار رانندگان و تحلیل رفتار آنانماژول وزن و سنسور وزن
***ایجاد فرآیند تعمیرات و نگهداری و تعریف سرویس‌ مشخصماژول تعمیرات و نگهداری
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌هاکنترل میزان سوخت مصرف شده هر ناوگانماژول سوخت و سنسور سوخت 
کنترل وزن بار حمل شده 
تعیین تعداد سرویس‌ها با توجه به نمودار وزن 
کنترل درب خودرو 
احراز هویت رانندگان 

null

برخی از پروژه‌های شاخص دلفین در این حوزه

       

مقالات مرتبط

مشاوره تخصصی

اگر نیازمند اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید، برای دریافت خدمات مشاوره و راهنمایی از طریق فرم روبرو با کارشناسان ما در ارتباط باشید …