null

هوشمندسازی ماشین‌آلات عمران و راهسازی

آیا برای محاسبه دقیق کارکرد، جلوگیری از سرقت و تعمیرات و نگهداری ناوگان عمران و راهسازی خود، راهکاری در نظر گرفته‌اید؟
null

اگر ناوگان عمران و راهسازی هوشمند نباشد

null

هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالای ماشین‌آلات ساخت‌وساز و همچنین لزوم نظارت مداوم بر عملیات و عملکرد خودروها، وجود یک سیستم مدیریت ناوگان، ردیابی و نظارت را الزامی کرده است. در واقع عدم به کارگیری سیستم مدیریت هوشمند ناوگان خودرویی در شرکت‌های راهسازی و معادن، علاوه بر کنترل نکردن هزینه‌های سوخت و تعمیرات و نگهداری، محاسبه عادلانه پرداخت بر اساس کارکرد را هم امکان‌پذیر نخواهد کرد. همچنین بدون تعریف دقیق پروژه و محدوده جغرافیایی آن، امکان محاسبه کارکرد داخل پروژه و محدوده بیرون از آن، رخ نخواهد داد.

چالش‌های این حوزه

null

برآورد مدت زمان و هزینه پروژه و جلوگیری از انحراف زمان برآورد شده

محاسبه عادلانه حقوق بر اساس کارکرد خودرو و محاسبه عملکرد ناوگان داخل و بیرون پروژه

تعمیرات و نگهداری به موقع به دلیل افزایش قیمت اقلام مصرفی

کنترل وزن بار حمل شده توسط ناوگان و مدیریت تعداد سرویس‌ها

جلوگیری از تخلیه بار در شیب غیر مجاز

جلوگیری از سرقت سوخت و همچنین مصرف بیش از اندازه سوخت

null

نقش ناوگان خودرویی در پروژه‌های عمرانی

ماشین‌آلات، سهم عمده‌ای از هزینه‌های یک پروژه را دارا هستند. به همین دلیل ناوگان خودرویی با عملکرد خود می‌توانند یک پروژه را در یک محدوده امکان‌پذیر تا سودآور، تحت تاثیر قرار دهند. امروزه هزینه قابل توجه تعمیرات و نگهداری خودروها آن‌ها را به بخش مورد توجه سرمایه‌گذاران و مدیران تبدیل کرده است. ضمن این که بدون حضور ناوگان خودرویی انجام پروژه‌های عمرانی و ساختمانی غیر ممکن است.

null

محصولات مورد نیاز

ماژول مدیریت پروژه
ردیاب خودرویی
سامانه مدیریت ناوگان خودرویی
ماژول تعمیرات و نگهداری
سنسور وزن بار خودرو
سنسور شیب
سنسور سوخت
رابط اتصال شبکه کن خودرو – CANDO
محاسبه نرم‌افزاری میزان سوخت مصرف شده

سرویس‌های مورد نیاز

تعریف پروژه و محدوده جغرافیایی برای پروژه
اختصاص خودرو و راننده به پروژه تعریف شده
ردیابی ناوگان خودرویی و دریافت خط مسیر
امکان دریافت گزارشات کارکرد با توجه به محدوده
تعمیرات‌و‌نگهداری پیشگیرانه و ثبت اقلام مصرفی
کنترل وزن بار و دریافت تعداد سرویس‌های انجام شده
کنترل شیب خودرو و زمان تخلیه بار
هشدار عدم ایمن بودن شیب جاده
کنترل میزان سوخت مصرفی و سوخت باقی مانده

راه‌حل‌های پیشنهادی دلفین

حمل ایمن بار
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌ها

null
null
Ruptela fuel level sensor
axle load sensor
null

برخی از پروژه‌های شاخص دلفین در این حوزه

مشاوره تخصصی

null

اگر نیازمند اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید، برای دریافت خدمات مشاوره و راهنمایی از طریق فرم روبرو با کارشناسان ما در ارتباط باشید …

هوشمندسازی ماشین‌آلات عمران و راهسازی

آیا برای محاسبه دقیق کارکرد، جلوگیری از سرقت و تعمیرات و نگهداری ناوگان عمران و راهسازی خود، راهکاری در نظر گرفته‌اید؟

اگر ناوگان عمران و راهسازی هوشمند نباشد

هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالای ماشین‌آلات ساخت‌وساز و همچنین لزوم نظارت مداوم بر عملیات و عملکرد خودروها، وجود یک سیستم مدیریت ناوگان، ردیابی و نظارت را الزامی کرده است. در واقع عدم به کارگیری سیستم مدیریت هوشمند ناوگان خودرویی در شرکت‌های راهسازی و معادن، علاوه بر کنترل نکردن هزینه‌های سوخت و تعمیرات و نگهداری، محاسبه عادلانه پرداخت بر اساس کارکرد را هم امکان‌پذیر نخواهد کرد. همچنین بدون تعریف دقیق پروژه و محدوده جغرافیایی آن، امکان محاسبه کارکرد داخل پروژه و محدوده بیرون از آن، رخ نخواهد داد.

null

چالش‌های این حوزه

برآورد مدت زمان و هزینه پروژه و جلوگیری از انحراف زمان برآورد شده
محاسبه عادلانه حقوق بر اساس کارکرد خودرو و محاسبه عملکرد ناوگان داخل و بیرون پروژه
تعمیرات و نگهداری به موقع به دلیل افزایش قیمت اقلام مصرفی
کنترل وزن بار حمل شده توسط ناوگان و مدیریت تعداد سرویس‌ها
جلوگیری از تخلیه بار در شیب غیر مجاز
جلوگیری از سرقت سوخت و همچنین مصرف بیش از اندازه سوخت

null

نقش ناوگان خودرویی در پروژه‌های عمرانی

ماشین‌آلات، سهم عمده‌ای از هزینه‌های یک پروژه را دارا هستند. به همین دلیل ناوگان خودرویی با عملکرد خود می‌توانند یک پروژه را در یک محدوده امکان‌پذیر تا سودآور، تحت تاثیر قرار دهند. امروزه هزینه قابل توجه تعمیرات و نگهداری خودروها آن‌ها را به بخش مورد توجه سرمایه‌گذاران و مدیران تبدیل کرده است. ضمن این که بدون حضور ناوگان خودرویی انجام پروژه‌های عمرانی و ساختمانی غیر ممکن است.

null

راه‌حل‌های پیشنهادی دلفینسرویس‌های مورد نیازمحصولات مورد نیاز
حمل ایمن بار

 

تعریف پروژه و محدوده جغرافیایی برای پروژهماژول مدیریت پروژه
اختصاص خودرو و راننده به پروژه تعریف شدهردیاب خودرویی
ردیابی ناوگان خودرویی و دریافت خط مسیرسامانه مدیریت ناوگان خودرویی
امکان دریافت گزارشات کارکرد با توجه به محدوده ماژول تعمیرات و نگهداری
 ***تعمیرات‌و‌نگهداری پیشگیرانه و ثبت اقلام مصرفی سنسور وزن بار خودرو
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌ها 
 
کنترل وزن بار و دریافت تعداد سرویس‌های انجام شده سنسور شیب
 کنترل شیب خودرو و زمان تخلیه بارسنسور سوخت
هشدار عدم ایمن بودن شیب جادهرابط اتصال شبکه کن خودرو – CANDO
کنترل میزان سوخت مصرفی و سوخت باقی ماندهمحاسبه نرم‌افزاری میزان سوخت مصرف شده

null

برخی از پروژه‌های شاخص دلفین در این حوزه

حمایت از جوانان       

       

مقالات مرتبط

مشاوره تخصصی

اگر نیازمند اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید، برای دریافت خدمات مشاوره و راهنمایی از طریق فرم روبرو با کارشناسان ما در ارتباط باشید …