null

هوشمندسازی خودروها برای محاسبه بیمه بدنه

محاسبه هزینه‌ها بر اساس کارکرد و نوع رفتار رانندگان برای پرداخت کمتر مبالغ و محاسبه عادلانه هزینه بیمه
null

دلیل هوشمندسازی ناوگان در صنعت بیمه

null

رشد تصاعدی ناوگان خودرویی و هزینه‌های بالای بیمه، متفکران این حوزه را به سمت استفاده از روش‌های کاهش هزینه و مدیریت اثربخش سوق داده است. یکی از پارامترهایی که همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است محاسبه عادلانه حق بیمه و همچنین مدیریت ادعاهای صاحبان ناوگان خودرویی بوده است. بهترین ابزار برای مدیریت این دو پارامتر، استفاده از ردیاب خودرویی و دریافت لحظه‌ای موقعیت و وضعیت ناوگان خودرویی بیمه شده است. در واقع شرکت‌های بیمه می‌توانند با دریافت اطلاعات واقعی و لحظه‌ای ناوگان خودرویی، ادعای رانندگان مبنی بر تصادفات ساختگی را مدیریت کنند؛ همچنین اعلام هزینه بیمه با توجه به نوع کارکرد و میزان ریسک صاحبان ناوگان در رانندگی و حتی نوع مسیرهایی که پیموده شده است، از جمله مزایای استفاده از ردیاب خودرویی و هوشمندسازی ناوگان است. در واقع دریافت هزینه بیمه با توجه به کارکرد واقعی و نوع رانندگی نه تنها از هزینه‌های شرکت‌های بیمه می‌کاهد، بلکه به نفع صاحبان ناوگان خودرویی بوده و رانندگان با رانندگی غیر تهاجمی و کارکرد کم، هزینه کمتری را پرداخت خواهد کرد.

چالش‌های این حوزه

null

هزینه‌های هنگفت بیمه

مبلغ برابر بیمه برای ناوگان بدون کارکرد و ناوگان فعال

عدم در نظر گرفتن رفتار راننده در تعیین مبلغ بیمه

عدم مدیریت ادعاهای صاحبان ناوگان و متصدیان بیمه

null

نقش ناوگان هوشمند در صنعت بیمه

امروزه صنعت بیمه به یکی از پر سودترین صنایع در دنیا تبدیل شده است تا جاییکه این صنعت با بانکداری مقایسه می‌شود. بخش بیمه ناوگان خودرویی بخش قابل توجهی از سود صنعت بیمه را تشکیل داده است. در واقع ناوگان خودرویی نقشی اساسی در حیات این صنعت داشته است.

null

محصولات مورد نیاز

سامانه مدیریت ناوگان خودرویی
ردیاب خودرویی
ماژول کنترل رفتار راننده
رابط اتصال شبکه کن خودرو – CANDO

سرویس‌های مورد نیاز

امکان ثبت کارکرد واقعی ناوگان خودرویی
ارائه خدمات بیمه بر اساس میزان کارکرد ناوگان
امکان ثبت رفتار راننده و شناسایی رانندگان تهاجمی
امکان تعیین مبلغ بیمه بیشتر برای رانندگان پر خطر
امکان ثبت داده‌های واقعی
مدیریت ادعاها بر اساس داده‌های موجود
امکان ثبت مسیرهای طی شده
دریافت اطلاعات شبکه کن خودرو
آگاهی از وضعیت سلامت خودرو
تعیین بیمه بدنه بر اساس میزان سلامت خودرو
تعیین مبلغ بیمه بر اساس میزان خطر مسیر

راه‌حل‌های پیشنهادی دلفین

حمل ایمن بار
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌ها

null
null
null
null

برخی از پروژه‌های شاخص دلفین در این حوزه

null
null
قاسم ایران

null

مشاوره تخصصی

null

اگر نیازمند اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید، برای دریافت خدمات مشاوره و راهنمایی از طریق فرم روبرو با کارشناسان ما در ارتباط باشید …

هوشمندسازی خودروها برای محاسبه بیمه بدنه

محاسبه هزینه‌ها بر اساس کارکرد و نوع رفتار رانندگان برای پرداخت کمتر مبالغ و محاسبه عادلانه هزینه بیمه

دلیل هوشمندسازی ناوگان در صنعت بیمه

رشد تصاعدی ناوگان خودرویی و هزینه‌های بالای بیمه، متفکران این حوزه را به سمت استفاده از روش‌های کاهش هزینه و مدیریت اثربخش سوق داده است. یکی از پارامترهایی که همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است محاسبه عادلانه حق بیمه و همچنین مدیریت ادعاهای صاحبان ناوگان خودرویی بوده است. بهترین ابزار برای مدیریت این دو پارامتر، استفاده از ردیاب خودرویی و دریافت لحظه‌ای موقعیت و وضعیت ناوگان خودرویی بیمه شده است. در واقع شرکت‌های بیمه می‌توانند با دریافت اطلاعات واقعی و لحظه‌ای ناوگان خودرویی، ادعای رانندگان مبنی بر تصادفات ساختگی را مدیریت کنند؛ همچنین اعلام هزینه بیمه با توجه به نوع کارکرد و میزان ریسک صاحبان ناوگان در رانندگی و حتی نوع مسیرهایی که پیموده شده است، از جمله مزایای استفاده از ردیاب خودرویی و هوشمندسازی ناوگان است. در واقع دریافت هزینه بیمه با توجه به کارکرد واقعی و نوع رانندگی نه تنها از هزینه‌های شرکت‌های بیمه می‌کاهد، بلکه به نفع صاحبان ناوگان خودرویی بوده و رانندگان با رانندگی غیر تهاجمی و کارکرد کم، هزینه کمتری را پرداخت خواهد کرد.

null

چالش‌های این حوزه

هزینه‌های هنگفت بیمه
مبلغ برابر بیمه برای ناوگان بدون کارکرد و ناوگان فعال
عدم در نظر گرفتن رفتار راننده در تعیین مبلغ بیمه
عدم مدیریت ادعاهای صاحبان ناوگان و متصدیان بیمه

null

نقش ناوگان هوشمند در صنعت بیمه

امروزه صنعت بیمه به یکی از پر سودترین صنایع در دنیا تبدیل شده است تا جاییکه این صنعت با بانکداری مقایسه می‌شود. بخش بیمه ناوگان خودرویی بخش قابل توجهی از سود صنعت بیمه را تشکیل داده است. در واقع ناوگان خودرویی نقشی اساسی در حیات این صنعت داشته است.

null

راه‌حل‌های پیشنهادی دلفینسرویس‌های مورد نیازمحصولات مورد نیاز
حمل ایمن بارامکان ثبت کارکرد واقعی ناوگان خودروییسامانه مدیریت ناوگان خودرویی
ارائه خدمات بیمه بر اساس میزان کارکرد ناوگانردیاب خودرویی
امکان ثبت رفتار راننده و شناسایی رانندگان تهاجمیماژول کنترل رفتار راننده
امکان تعیین مبلغ بیمه بیشتر برای رانندگان پر خطررابط اتصال شبکه کن خودرو – CANDO
امکان ثبت داده‌های واقعی
***مدیریت ادعاها بر اساس داده‌های موجود
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌هاامکان ثبت مسیرهای طی شده
دریافت اطلاعات شبکه کن خودرو 
آگاهی از وضعیت سلامت خودرو 
تعیین بیمه بدنه بر اساس میزان سلامت خودرو 
تعیین مبلغ بیمه بر اساس میزان خطر مسیر 

null

مقالات مرتبط

مشاوره تخصصی

اگر نیازمند اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید، برای دریافت خدمات مشاوره و راهنمایی از طریق فرم روبرو با کارشناسان ما در ارتباط باشید …