بهبود ایمنی ناوگان با نظارت بر رفتار راننده

رفتار راننده

رفتار راننده

بهبود ایمنی ناوگان با نظارت بر رفتار راننده

ما اخیرا یک کنفرانس اینترنتی (وبینار) با آقای مت کمدن از موسسه حمل و نقل ویرجینیا تک (VTTI) در خصوص بهبود ایمنی ناوگان از طریق نظارت بر رفتار راننده (DBM) داشته‌ایم. در این وبینار مت روی سه موضوع مهم متمرکز شد.

رفتارهای رانندگی مخاطره‌آمیز کدامند؟

آیا نظارت بر رفتار رانندگی موجب بهبود ایمنی می شود؟

چگونه می‌توان با یک سامانه نظارت بر رفتار راننده موفق شد؟

بهبود ایمنی ناوگان با نظارت بر رفتار راننده

رفتارهای رانندگی مخاطره‌آمیز رانندگان

عامل ۹۰% تصادفات رانندگی رفتارهای مخاطره‌آمیز استرفتارهای اولیه که منجر به تصادف می شوند به موارد زیر تقسیم می‌شوند :

خطاهای تصمیم‌گیری

تصمیم‌گیری بد در بخش‌های مختلف رانندگی مانند سرعت گرفتن، فاصله بسیار کم از خودروی جلویی یا رانندگی بی‌پروا با توجه به شرایط جاده.

خطاهای تشخیصی

بی‌توجهی به رویدادهای بیرون از خودرو یا پرت شدن حواس در داخل خودرو مثلا بی‌توجهی به اینکه خودروی جلویی ترمز ناگهانی گرفته یا پرت شدن حواس راننده توسط مسافر درون خودرو.

خطاهای عملکردی

خطاهای مربوط به کنترل راننده خودرو مانند واکنش بیش از حد در یک گردش یا ترسیدن در حین یک حادثه اضطراری.

خطاهای غیرعملکردی

خطاهای غیر مرتبط به رانندگی در قسمت رانندگی مانند خواب آلودگی یا داشتن یک عارضه سلامتی اورژانسی در پشت فرمان.

رفتارهای رانندگیاحتمال افزایش تصادفمیزان شیوع
رانندگی عمومی تهاجمی۳۴/۸%۰/۱۰
سیگنال تخلف عمدی۱۵/۵%۰/۱۹
عبور غیرقانونی یا ناامن۱۴/۴%۰/۱۸
سرعت بالا / رانندگی غیر ایمن در منطقه کاری۱۴/۲%۰/۰۵
فاصله خیلی کم از خودروی جلویی۱۳/۵%۰/۰۷
سرعت بالا۱۲/۸%۲/۷۷
توقف عمدی / نقض نشانه عملکرد۵/۳%۱/۰۴

جدول بالا بر اساس تحقیق VTTI بوده و رفتارهای رانندگی با ریسک بالا را همراه با افزایش خطر تصادف و شیوع رفتارهای خطرناک نشان می دهدرانندگی تهاجمی مخاطره‌آمیز ترین نوع رفتار رانندگی با ۳۴٫۸ برابر احتمال یک تصادف است، با اینحال این رفتار یکی از رفتارهای پرتکرار استیکی دیگر از شایع‌ترین رفتارهای مخاطره‌آمیز داشتن سرعت بالا با احتمال ۱۲٫۸ برابر احتمال تصادف است.

رفتارهای رانندگیاحتمال افزایش تصادفمیزان شیوع
شماره گیری با تلفن دستی۱۲/۲%۰/۱۴
خواندن نوشتن۹/۹%۰/۰۹
دنبال موضوعی گشتن (بدون دستگاه)۹/۱%۱/۰۸
ارسال پیام با تلفن۶/۱%۱/۰۹۱
دنبال تلفن گشتن۴/۸%۰/۱۰
همه تعملات با تلفن۳/۶%۶/۴۰
مکالمه با تلفن دستی۲/۲%۳/۲۳

VTTI همچنین تحقیقاتی روی رفتارهای رانندگی انحرافی (حواس پرتی)، اندازه گیری میزان شیوع و تمرکز روی احتمال تصادف انجام داده استاز رفتارهای رانندگی انحرافی مشاهده شده، عمل شماره‌گیری با تلفن دستی که موجب ۱۲٫۲ برابر شدن احتمال تصادف می شود را می‌توان نام بردحتی مکالمه ساده با تلفن دستی احتمال تصادف را ۲٫۲ برابر افزایش می‌دهد.

واضح است که محیط اطراف ما و فعالیت ما در خودرو بر عملکرد و توجه ما به جاده در رانندگی تاثیر می‌گذارد.

به عنوان یک نتیجه از رفتار خود ما، ما می توانیم احتمال تصادف را تا میزان ۳۵ برابر افزایش دهیمبنابراین چگونه می توانیم با آن مبارزه کنیم؟ یک راه حل محبوب بررسی شده، سامانه نظارت و کنترل بر رفتار راننده استاین تکنولوژی می‌تواند رفتارهای رانندگی را ردیابی کرده و رفتارهای مخاطره‌آمیز رانندگی را شناسایی کند.

در بخش دوم این پست بررسی خواهیم کرد که در واقع سامانه کنترل و نظارت بر رفتار راننده چگونه موجب بهبودی ایمنی می‌شودمنتظر بمانید.

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments