بهبود ایمنی ناوگان با نظارت بر رفتار راننده

رفتار راننده

بهبود ایمنی ناوگان با نظارت بر رفتار راننده

ما اخیرا یک کنفرانس اینترنتی (وبینار) با آقای مت کمدن از موسسه حمل و نقل ویرجینیا تک (VTTI) در خصوص بهبود ایمنی ناوگان از طریق نظارت بر رفتار راننده (DBM) داشته‌ایم. در این وبینار مت روی سه موضوع مهم متمرکز شد.
 • رفتارهای رانندگی مخاطره‌آمیز کدامند؟

 • آیا نظارت بر رفتار رانندگی موجب بهبود ایمنی می شود؟

 • چگونه می‌توان با یک سامانه نظارت بر رفتار راننده موفق شد؟

بهبود ایمنی ناوگان با نظارت بر رفتار راننده

رفتارهای رانندگی مخاطره‌آمیز رانندگان

عامل ۹۰% تصادفات رانندگی رفتارهای مخاطره‌آمیز استرفتارهای اولیه که منجر به تصادف می شوند به موارد زیر تقسیم می‌شوند:

 • خطاهای تصمیم‌گیری

  تصمیم‌گیری بد در بخش‌های مختلف رانندگی مانند سرعت گرفتن، فاصله بسیار کم از خودروی جلویی یا رانندگی بی‌پروا با توجه به شرایط جاده

 • خطاهای تشخیصی

  بی‌توجهی به رویدادهای بیرون از خودرو یا پرت شدن حواس در داخل خودرو مثلا بی‌توجهی به اینکه خودروی جلویی ترمز ناگهانی گرفته یا پرت شدن حواس راننده توسط مسافر درون خودرو

 • خطاهای عملکردی

  خطاهای مربوط به کنترل راننده خودرو مانند واکنش بیش از حد در یک گردش یا ترسیدن در حین یک حادثه اضطراری

 • خطاهای غیر عملکردی

  خطاهای غیر مرتبط به رانندگی در قسمت رانندگی مانند خواب آلودگی یا داشتن یک عارضه سلامتی اورژانسی در پشت فرمان

رفتارهای رانندگی

احتمال افزایش تصادف

میزان شیوع

رانندگی عمومی تهاجمی

۳۴٫۸

۰٫۱۰%

سیگنال تخلف عمدی

۱۵٫۵

۰٫۱۹%

عبور غیر قانونی یا نا امن

۱۴٫۴

۰٫۱۸%

سرعت بالا/ رانندگی غیر ایمن در منطقه کاری

۱۴٫۲

۰٫۰۵%

فاصله خیلی کم از خودروی جلویی

۱۳٫۵

۰٫۰۷%

سرعت بالا

۱۲٫۸

۲٫۷۷%

توقف عمدی/نقض نشانه عملکرد

۵٫۳

۱٫۰۴%

جدول بالا بر اساس تحقیق VTTI بوده و رفتارهای رانندگی با ریسک بالا را همراه با افزایش خطر تصادف و شیوع رفتارهای خطرناک نشان می دهد. رانندگی تهاجمی مخاطره‌آمیز ترین نوع رفتار رانندگی با ۳۴٫۸ برابر احتمال یک تصادف است، با اینحال این رفتار یکی از رفتارهای پرتکرار است. یکی دیگر از شایع‌ترین رفتارهای مخاطره‌آمیز داشتن سرعت بالا با احتمال ۱۲٫۸ برابر احتمال تصادف است.

رفتار رانندگی

احتمال افزایش تصادف

میزان شیوع

شماره گیری با تلفن دستی

۱۲٫۲

۰٫۱۴%

خواندن/ نوشتن

۹٫۹

۰٫۰۹%

دنبال موضوعی گشتن (بدون دستگاه)

۹٫۱

۱٫۰۸%

ارسال پیام با تلفن

۶٫۱

۱٫۰۹۱%

دنبال تلفن گشتن

۴٫۸

۰٫۱۰%

همه تعملات با تلفن

۳٫۶

۶٫۴۰%

مکالمه با تلفن دستی

۲٫۲

۳٫۲۴%

VTTI همچنین تحقیقاتی روی رفتارهای رانندگی انحرافی (حواس پرتی)، اندازه گیری میزان شیوع و تمرکز روی احتمال تصادف انجام داده است. از رفتارهای رانندگی انحرافی مشاهده شده، عمل شماره‌گیری با تلفن دستی که موجب ۱۲٫۲ برابر شدن احتمال تصادف می شود را می‌توان نام برد. حتی مکالمه ساده با تلفن دستی احتمال تصادف را ۲٫۲ برابر افزایش می‌دهد.

واضح است که محیط اطراف ما و فعالیت ما در خودرو بر عملکرد و توجه ما به جاده در رانندگی تاثیر می‌گذارد.

به عنوان یک نتیجه از رفتار خود ما، ما می توانیم احتمال تصادف را تا میزان ۳۵ برابر افزایش دهیم. بنابراین چگونه می توانیم با آن مبارزه کنیم؟ یک راه حل محبوب بررسی شده، سامانه نظارت و کنترل بر رفتار راننده است. این تکنولوژی می‌تواند رفتارهای رانندگی را ردیابی کرده و رفتارهای مخاطره‌آمیز رانندگی را شناسایی کند.

در بخش دوم این پست بررسی خواهیم کرد که در واقع سامانه کنترل و نظارت بر رفتار راننده چگونه موجب بهبودی ایمنی می‌شود. منتظر بمانید.