مشاوره و همفکری

شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا بر اساس نیاز بسیاری از متقاضیانی که در دوران تصمیم گیری برای ورود به پروسه انتخاب سیستم های مدیریت ناوگان هستند و به منظور پیشگیری از صرف هزینه های بی مورد در این خصوص با اعتقاد به مبنا قرار دادن اصل صداقت حرفه ای و پس از کسب مجوز از شورای عالی انفورمانتیک اقدام به راه اندازی واحد مشاوره در حوزه تخصصی پیاده سازی سامانه های هوشمند حمل و نقل نموده است.

یکپارچه بودن فرآیندها، سیستم های کنترلی و سیستم های اطلاعاتی هر سازمان برای بهره برداری صحیح   و بهینه از منابع ، ضرورتی انکار ناپذیر است که می بایست در هنگام خرید و توسعه سیستم های اطلاعاتی مد نظر قرار گیرد.

سامانه های مدیریت ناوگان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و زمانی موجب کاهش هزینه های ناوگان خواهند شد و خروجی مؤثری در سازمان خواهند داشت که از ابتدا به نحو صحیحی نیازهای این حوزه را شناخته و بر اساس نیازهای فعلی و آتی سازمان خریداری و مورد بهره برداری قرار گیرند.

در فضای واقعی کسب و کارهایی که حمل و نقل بخش مهمی از هزینه های آنها را تشکیل می دهد، استفاده از سیستم های حمل ونقل هوشمند به سرعت در حال رشد و مورد استقبال قرار گرفته است. اما برخی از سازمان ها به دلیل عدم رعایت صحیح انتخاب اینگونه سامانه ها، در دوره پیاده سازی، اجرا و بهره برداری با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

خدمات شرکت دلفین

شرکت دلفین در چهار حوزه مختلف اقدام به خدمات مشاوره می نماید:

۱-مطالعات امکان سنجی، تدوین نقشه راه، تعیین بودجه مورد نیاز، شناسایی ریسک ها و محدودیت های پیاده سازی سیستم های مدیریت ناوگان

۲-تهیه RFP ( Request For Proposal)، برگزاری مناقصات و تعیین پیمانکار تخصصی

۳-نظارت بر پروژه های پیاده سازی سیستم های مدیریت ناوگان

۴-عقد قرارداد عامل چهارم، برای پروژه های پیاده سازی سیستم های مدیریت ناوگان