null

مدیریت اثربخش ناوگان نفت و گاز و پتروشیمی

آیا می‌دانید با مدیریت ناوگان خودرویی به روش‌های سنتی، به تدریج امنیت و بهره‌وری را از دست خواهید داد؟
null

اگر ناوگان خودرویی هوشمند نباشد

null

در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به استانداردهای تعیین شده، امنیت و بهره‌وری عملیات، دو فاکتور کلیدی به حساب می‌آیند. دسترسی به این دو فاکتور تنها با کنترل دائمی فراهم می‌شود که کنترل دائمی با روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست. در نتیجه عدم استفاده از روش‌های نوین برای مدیریت ناوگان خودرویی موجب کاهش تدریجی امنیت و بهره‌وری عملیات خواهد شد. این صنعت همواره موقعیت استراتژیکی در بین صنایع کشورهای مختلف داشته است و خطرات زیادی نیز در آن وجود دارد. به همین دلیل اطلاع‌رسانی در لحظه و ارتباطات یکپارچه بین بخش‌های مختلف فرآیند، نقش و اهمیت بسیار بالایی دارد. کنترل منابع در این صنعت تنها با در دسترس بودن دائمی آن‌ها فراهم می‌شود. در واقع اگر ناوگان خودرویی که جزء عظیمی از منابع این صنعت را تشکیل می‌دهد در دسترس دائمی نباشند، کنترل آن‌ها غیر ممکن خواهد بود.

چالش‌های این حوزه

null

در حوزه ناوگان حمل مواد نفتی و سوختی

عدم دسترسی دائمی به رانندگان، آگاهی از موقعیت جغرافیایی آنها و لزوم برقراری تماس تلفنی

ثبت اطلاعات رانندگان و ناوگان و مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی منابع

رفتارهای پرخطر رانندگان که گاهی موجب انفجار محموله می‌شود

عدم تحویل به موقع محموله سوختی و نفتی

عدم آگاهی از سلامت ناوگان و امکان خراب شدن خودرو و نیاز به دیاگ از راه دور

در حوزه ایاب و ذهاب پرسنل

کنترل مسیر عبور و مرور سرویس‌های کارمندان و امکان برنامه‌ریزی دقیق و بدون خطا

کاهش هزینه‌های جاری از جمله هزینه سوخت مصرفی

null

نقش ناوگان خودرویی در این صنایع

نقش خودرو در صنعت نفت و گاز به سال ۱۹۰۸ باز می‌گردد. در واقع با روی کار آمدن ناوگان خورویی، این صنعت سرعت بسیاری گرفت. واقع شدن چاه‌های نفت و متعاقبا شرکت‌های نفتی در مناطق دور از دسترس، حضور ناوگان خودرویی را در این صنعت الزامی کرده است. جابجایی کارمندان و محصولات تولید شده از محل تولید به دیگر مناطق و برعکس، نیازمند انواع متنوع از ناوگان خودرویی در این سازمان‌ها است.

null

محصولات مورد نیاز

ردیاب خودرویی دلفین
سامانه مدیریت ناوگان خودرویی دلفین
ماژول کنترل رفتار راننده
ماژول تعمیرات و نگهداری
ماژول ایاب و ذهاب
سنسور سوخت
رابط اتصال شبکه کن خودرو – CANDO

سرویس‌های مورد نیاز

ردیابی خودرو و تعریف محدوده‌های جغرافیایی معین
ارسال موقعیت بر اساس تاریخ و زمان
تعریف رانندگان و ثبت مشخصات ناوگان خودرویی
کنترل رفتار رانندگان سرویس‌ها
کنترل افراد با استفاده از گواهینامه تعریف شده
ثبت کلیه اطلاعات مربوط به خودرو در مسیر
تخمین مدت زمان رسیدن خودرو به مقصد
ایجاد فرآیند تعمیرات و نگهداری و دیاگ از راه دور
ارائه سرویس ایاب و ذهاب و برنامه‌ریزی دقیق سرویس‌ها
کنترل و ارائه اطلاعات میزان سوخت مصرفی

راه‌حل‌های پیشنهادی دلفین

حمل ایمن بار
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌ها
مدیریت اعزام به ماموریت

null
null
Ruptela fuel level sensor
null

برخی از پروژه‌های شاخص دلفین در این حوزه

null
null
null
null

مشاوره تخصصی

null

اگر نیازمند اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید، برای دریافت خدمات مشاوره و راهنمایی از طریق فرم روبرو با کارشناسان ما در ارتباط باشید …

مدیریت اثربخش ناوگان نفت و گاز و پتروشیمی

آیا می‌دانید با مدیریت ناوگان خودرویی به روش‌های سنتی، به تدریج امنیت و بهره‌وری را از دست خواهید داد؟

اگر ناوگان خودرویی هوشمند نباشد

در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به استانداردهای تعیین شده، امنیت و بهره‌وری عملیات، دو فاکتور کلیدی به حساب می‌آیند. دسترسی به این دو فاکتور تنها با کنترل دائمی فراهم می‌شود که کنترل دائمی با روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست. در نتیجه عدم استفاده از روش‌های نوین برای مدیریت ناوگان خودرویی موجب کاهش تدریجی امنیت و بهره‌وری عملیات خواهد شد. این صنعت همواره موقعیت استراتژیکی در بین صنایع کشورهای مختلف داشته است و خطرات زیادی نیز در آن وجود دارد. به همین دلیل اطلاع‌رسانی در لحظه و ارتباطات یکپارچه بین بخش‌های مختلف فرآیند، نقش و اهمیت بسیار بالایی دارد. کنترل منابع در این صنعت تنها با در دسترس بودن دائمی آن‌ها فراهم می‌شود. در واقع اگر ناوگان خودرویی که جزء عظیمی از منابع این صنعت را تشکیل می‌دهد در دسترس دائمی نباشند، کنترل آن‌ها غیر ممکن خواهد بود.

null

چالش‌های این حوزه

در حوزه ناوگان حمل مواد نفتی و سوختی
عدم دسترسی دائمی به رانندگان، آگاهی از موقعیت جغرافیایی آنها و لزوم برقراری تماس تلفنی
ثبت اطلاعات رانندگان و ناوگان و مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی منابع
رفتارهای پرخطر رانندگان که گاهی موجب انفجار محموله می‌شود
عدم تحویل به موقع محموله سوختی و نفتی
عدم آگاهی از سلامت ناوگان و امکان خراب شدن خودرو و نیاز به دیاگ از راه دور
در حوزه ایاب و ذهاب پرسنل
کنترل مسیر عبور و مرور سرویس‌های کارمندان و امکان برنامه‌ریزی دقیق و بدون خطا
کاهش هزینه‌های جاری از جمله هزینه سوخت مصرفی

null

نقش ناوگان خودرویی در این صنایع

نقش خودرو در صنعت نفت و گاز به سال ۱۹۰۸ باز می‌گردد. در واقع با روی کار آمدن ناوگان خورویی، این صنعت سرعت بسیاری گرفت. واقع شدن چاه‌های نفت و متعاقبا شرکت‌های نفتی در مناطق دور از دسترس، حضور ناوگان خودرویی را در این صنعت الزامی کرده است. جابجایی کارمندان و محصولات تولید شده از محل تولید به دیگر مناطق و برعکس، نیازمند انواع متنوع از ناوگان خودرویی در این سازمان‌ها است.

null

راه‌حل‌های پیشنهادی دلفینسرویس‌های مورد نیازمحصولات مورد نیاز
حمل ایمن بارردیابی خودرو و تعریف محدوده‌های جغرافیایی معینردیاب خودرویی دلفین
ارسال موقعیت بر اساس تاریخ و زمانسامانه مدیریت ناوگان خودرویی دلفین
تعریف رانندگان و ثبت مشخصات ناوگان خودروییماژول کنترل رفتار راننده
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌ها
کنترل رفتار رانندگان سرویس‌هاماژول تعمیرات و نگهداری
کنترل افراد با استفاده از گواهینامه تعریف شدهرابط اتصال شبکه کن خودرو – CANDO
ثبت کلیه اطلاعات مربوط به خودرو در مسیر ماژول ایاب و ذهاب 
تخمین مدت زمان رسیدن خودرو به مقصد سنسور سوخت 

مدیریت اعزام به ماموریت

ایجاد فرآیند تعمیرات و نگهداری و دیاگ از راه دور 
ارائه سرویس ایاب و ذهاب و برنامه‌ریزی دقیق سرویس‌ها  
کنترل و ارائه اطلاعات میزان سوخت مصرفی  

null

برخی از پروژه‌های شاخص دلفین در این حوزه

            

مقالات مرتبط

مشاوره تخصصی

اگر نیازمند اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید، برای دریافت خدمات مشاوره و راهنمایی از طریق فرم روبرو با کارشناسان ما در ارتباط باشید …