سامانه دیسپاچینگ دلفین

نظارت و فرماندهی خودروهای امدادی و عملیاتی در هر لحظه از ماموریت‌ها و حوادث

سامانه دیسپاچینگ دلفین

نظارت و فرماندهی خودروهای امدادی و عملیاتی در هر لحظه از ماموریت‌ها و حوادث

ردیابی، نظارت و مدیریت ناوگان دیسپاچینگ خودروهای امدادی و عملیاتی

ردیابی، نظارت و مدیریت ناوگان دیسپاچینگ خودروهای امدادی و عملیاتی علاوه بر نظارت مداوم به ردیابی آنلاین خودروها نیاز به ارتباط دوطرفه بین اپراتورها و خودرهای درحال ماموریت دارند تا ضمن ارسال اطلاعات ماموریت، اکیپ عملیاتی بتوانند مراحل ماموریت را با فرم‌های هر مرحله تکمیل و به مرکز ارسال کنند که با استفاده از ردیاب‌های ساده این کار امکان پذیر نیست و می‌بایست از سخت‌افزارهای تعاملی با راننده برای این ناوگان‌ها استفاده نمود. در این راهکار هر خودرو مجهز به یک سخت‌افزار موبایل یا تبلت خودرویی خواهد شد و نرم‌افزار مبتنی بر اندروید ردیابی و اعزام ناوگان دلفین بر روی آن نصب می‌شود. این نرم‌افزار به کمک اینترنت تبلت خودرویی با نرم‌افزار مرکزی مدیریت ناوگان دلفین ارتباط برقرار خواهد کرد و ضمن ارسال اطلاعات ردیابی آنلاین خودرو، تعامل راننده و اپراتور را برقرار کرده تا اپراتور ماموریت‌های هر خودرو را در نرم‌افزار مرکزی تعریف و به خودروهای مورد نظر اختصاص دهد.

ردیابی، نظارت و مدیریت ناوگان دیسپاچینگ خودروهای امدادی و عملیاتی

ردیابی، نظارت و مدیریت ناوگان دیسپاچینگ خودروهای امدادی و عملیاتی علاوه بر نظارت مداوم به ردیابی آنلاین خودروها نیاز به ارتباط دوطرفه بین اپراتورها و خودرهای درحال ماموریت دارند تا ضمن ارسال اطلاعات ماموریت، اکیپ عملیاتی بتوانند مراحل ماموریت را با فرم‌های هر مرحله تکمیل و به مرکز ارسال کنند که با استفاده از ردیاب‌های ساده این کار امکان پذیر نیست و می‌بایست از سخت‌افزارهای تعاملی با راننده برای این ناوگان‌ها استفاده نمود. در این راهکار هر خودرو مجهز به یک سخت‌افزار موبایل یا تبلت خودرویی خواهد شد و نرم‌افزار مبتنی بر اندروید ردیابی و اعزام ناوگان دلفین بر روی آن نصب می‌شود. این نرم‌افزار به کمک اینترنت تبلت خودرویی با نرم‌افزار مرکزی مدیریت ناوگان دلفین ارتباط برقرار خواهد کرد و ضمن ارسال اطلاعات ردیابی آنلاین خودرو، تعامل راننده و اپراتور را برقرار کرده تا اپراتور ماموریت‌های هر خودرو را در نرم‌افزار مرکزی تعریف و به خودروهای مورد نظر اختصاص دهد.

ویژگی‌های نرم‌افزار موبایلی درون خودرو مدیریت ناوگان دیسپاچینگ خودروهای امدادی و عملیاتی

 • قبول/رد ماموریت

  درصورتیکه در تعریف نوع ماموریت امکان قبول یا رد آن از طرف اکیپ اعزام وجود داشته باشد

 • تشخیص انجام مراحل ماموریت

  تشخیص اتوماتیک انجام مراحلی که وابسته به موقعیت مکانی ماموریت هستند مانند ورود و خروج از محدوده

 • اعلام وضعیت ماموریت

  خارج از ماموریت-در حال انجام ماموریت-آماده دریافت- مرحله x ماموریت و ….

 • لغو ماموریت

  درصورتیکه در تعریف نوع ماموریت امکان لغو آن از طرف اکیپ اعزام وجود داشته باشد

 • مسیریابی

  مسیریابی آفلاین، پیشنهاد مسیر بهینه و مسیریابی مجدد در صورت خروج از مسیر

 • نقشه

  پشتیبانی از نقشه آفلاین با قابلیت بارگذاری لایه‌های مختلف اختصاصی سازمان بر روی نقشه

 • ردیابی آنلاین

  ردیابی آنلاین موقعیت و وضعیت خودرو براساس زمان، زاویه، مسافت و رویدادها

 • تعامل با سرور

  امکان تبادل پیام با سرور و تکمیل فرم‌های هر مرحله از ماموریت

برنامه‌ریزی

طراحی و بومی‌سازی ماموریت‌ها و فرآیندها و گام‌های ماموریت به همراه فرم‌ها و تنظیمات هر مرحله

اعزام

تعریف یا دریافت ماموریت از سیستم‌های جانبی و اختصاص اتوماتیک یا دستی به مناسبترین خودرو

مسیریابی و راهبری

مسیریابی آفلاین و راهبری در حین مراحل ماموریت و مسیریابی مجدد هنگام خروج از مسیر

تحلیل و گزارش‌سازی

تحلیل گزارش‌های مدیریت ناوگان و ماموریت‌ها، توقفات، زمان‌های رسیدن یا انجام هر مرحله از ماموریت و …

یکپارچه‌سازی

امکان یکپارچگی با سایر سیستم‌ها مانند مرکز پیام یا ثبت حوادث برای دریافت یا تعریف ماموریت و ارسال نتایج ماموریت

برنامه‌ریزی

طراحی و بومی‌سازی ماموریت‌ها و فرآیندها و گام‌های ماموریت به همراه فرم‌ها و تنظیمات هر مرحله

اعزام

تعریف یا دریافت ماموریت از سیستم‌های جانبی و اختصاص اتوماتیک یا دستی به مناسبترین خودرو

مسیریابی و راهبری

مسیریابی آفلاین و راهبری در حین مراحل ماموریت و مسیریابی مجدد هنگام خروج از مسیر

تحلیل و گزارش‌سازی

تحلیل گزارش‌های مدیریت ناوگان و ماموریت‌ها، توقفات، زمان‌های رسیدن یا انجام هر مرحله از ماموریت و …

یکپارچه‌سازی

امکان یکپارچگی با سایر سیستم‌ها مانند مرکز پیام یا ثبت حوادث برای دریافت یا تعریف ماموریت و ارسال نتایج ماموریت

قابلیت‌های نرم‌افزار مرکزی

 • مسیریابی در مدیریت ناوگان

  مسیریابی

  پیشنهاد مسیر بهینه و مسیریابی مجدد در صورت خروج از مسیر

 • ردیابی در مدیریت ناوگان

  ردیابی

  ردیابی آنلاین موقعیت و وضعیت خودرو

 • نقشه آفلاین در مدیریت ناوگان دیسپاچینگ

  نقشه

  پشتیبانی از نقشه آفلاین

 • مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو

  پیام

  امکان تبادل پیام ‌های مختلف با سرور

 • ماموریت در مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو

  تشخیص اتوماتیک انجام مراحل ماموریت

  گام‌هایی از ماموریت که انجام آن وابسته به ورود یا خروج از محدوده مکانی مشخص است در صورت تنظیم نوع ماموریت از طرف سرور، به صورت خودکار در نرم‌افزار موبایل تشخیص داده خواهند شد.

 • fleet management sensors

  قبول،رد یا لغو ماموریت

  درصورتیکه در تعریف نوع ماموریت امکان قبول،رد یا لغو ماموریت از طرف اکیپ اعزام وجود داشته باشد

 • وضعیت ماموریت در مدیریت ناوگان دیسپاچینگ

  اعلام وضعیت ماموریت

  خارج از ماموریت-در حال انجام ماموریت-آماده دریافت- مرحله x ماموریت و ….

 • فرم‌ها در مدیریت ناوگان دیسپاچینگ

  فرم‌های مراحل ماموریت

  قابلیت تکمیل فرم‌های هر مرحله از ماموریت

قابلیت‌های نرم‌افزار مرکزی

 • مسیریابی در مدیریت ناوگان

  مسیریابی

  پیشنهاد مسیر بهینه و مسیریابی مجدد در صورت خروج از مسیر

 • ردیابی در مدیریت ناوگان

  ردیابی

  ردیابی آنلاین موقعیت و وضعیت خودرو

 • نقشه آفلاین در مدیریت ناوگان دیسپاچینگ

  نقشه

  پشتیبانی از نقشه آفلاین

 • مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو

  پیام

  امکان تبادل پیام ‌های مختلف با سرور

 • fleet management sensors

  قبول،رد یا لغو ماموریت

  درصورتیکه در تعریف نوع ماموریت امکان قبول،رد یا لغو ماموریت از طرف اکیپ اعزام وجود داشته باشد

 • ماموریت در مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو

  تشخیص اتوماتیک انجام مراحل ماموریت

  گام‌هایی از ماموریت که انجام آن وابسته به ورود یا خروج از محدوده مکانی مشخص است در صورت تنظیم نوع ماموریت از طرف سرور، به صورت خودکار در نرم‌افزار موبایل تشخیص داده خواهند شد.

 • وضعیت ماموریت در مدیریت ناوگان دیسپاچینگ

  اعلام وضعیت ماموریت

  خارج از ماموریت-در حال انجام ماموریت-آماده دریافت- مرحله x ماموریت و ….

 • فرم‌ها در مدیریت ناوگان دیسپاچینگ

  فرم‌های مراحل ماموریت

  قابلیت تکمیل فرم‌های هر مرحله از ماموریت