ماژول مدیریت زمان بندی پروژه

با استفاده از ابزار ماژول مدیریت زمان بندی پروژه نرم افزار مدیریت ناوگان دلفین، مدیران قادر خواهند بود با زمانبندی کل پروژه و تقسیم آن به بازه های متعدد ، شیفت بندی کردن خودرو و رانندگان و تعریف دقیق بازه های زمانی هر شیفت کاری، خودرو مورد نظر را به پروژه مشخص شده نسبت دهند

امروزه سازمان های مختلف برای پیشبرد بسیاری از اهداف خود ناگریز به تعریف پروژه هستند. از نگاه واحدهای حمل و نقل در سازمانها پروژه یعنی تعداد مشخصی خودرو که در یک زمان تعیین شده در محدوده ای مشخص کار خاصی را انجام دهند. با گسترش و اهمیت روز افزون حمل و نقل در سازمانها، ابعاد پروژه ها بزرگ تر و همچنین مدیریت و برنامه ریزی آن ها حیاتی و پیچیده تر شده است، تا آنجا که در بسیاری موارد کارهای سازمانی برون سپاری شده و انجام پروژه به پیمانکار واگذار می شود که باید طی یک برنامه زمانی منظم عملیات درخواست شده از سمت راهبر را به انجام برساند. لذا برای با موفقیت به اتمام رساندن پروژه در زمان تعیین شده، نیاز به ابزاری است که با مدیریت کلان پروژه برنامه ریزی ، زمانبندی و تصمیم گیری را تسهیل کند.

نحوه استفاده گام به گام از ماژول مدیریت زمان بندی پروژه

تقسیم پروژه به بازه های زمانی مشخص

شیفت بندی وظایف تعریف شده در پروژه برای خودروها و رانندگان

اختصاص خودرو و رانندگان به هر یک از زمان ها و شیفت های مشخص شده

اگر در سازمان خود دارای موارد ذیل هستید پس به این راه حل نیاز دارید

وظایف زمانبندی شده

شیفت های کاری متعدد

محدوده های جغرافیایی

خودرو و راننده

شرکت دلفین با بررسی دقیق نیازهای مشتریان و چالش های آنها در مدیریت اثربخش پروژه ها و با بکارگیری تیم برنامه نویسی خلاق و متعهد با استفاده از روش های بروز، ماژول مدیریت زمان بندی پروژه را طراحی نموده است

امکانات ماژول مدیریت زمان بندی پروژه

♦ امکان تعریف خودروها

♦ امکان تعریف و ایجاد محدوده های جغرافیایی مجاز

♦ امکان تعریف پویای الگوی زمانی و برنامه مشخص ( زمانبندی ماهانه ، هفتگی و روتین )

♦ مدیریت برنامه ها به صورت روزانه

♦ امکان ایجاد تغییر در الگوهای تعیین شده و حذف یا اضافه کردن خودرو ، محدوده و زمان

♦ ارائه گزارش های متعدد طبق تعاریف ارائه شده به سیستم

خدمات ارائه شده توسط ماژول مدیریت زمان بندی پروژه

ارائه صورت وضعیت از تمامی ابعاد پروژه با استفاده از گزارش های کلی ارائه شده

مشاهده کلی اطلاعات یک پروژه در کوتاهترین زمان ممکن با استفاده از جداول و نمودارهای آماری

نظارت دقیق نیروی انسانی و خودروها با استفاده از گزارش های شیفت بندی

سرعت بخشیدن به انجام پروژه های سازمانی با استفاده از گزارش های زمانبندی

مدیریت اثر بخش خودرو ها با استفاده از گزارش ها به تفکیک روز