null

مدیریت خودروهای یخچال‌دار و جلوگیری از فساد محموله

آیا برای افزایش کیفیت، امنیت و سرعت توزیع مواد غذایی، بهداشتی و دارویی ابزاری به کار گرفته‌اید؟
null

اگر ناوگان خودرویی هوشمند نباشد

null

امروزه رقابت تنها بر داشتن ناوگان خودرویی نیست بلکه سرعت و امنیت توزیع است که شرکت‌ها را در صدر رقابت قرار می‌دهد. ناوگان خودرویی حمل و نقل مواد غذایی، بهداشتی و دارویی حتما باید دارای یخچال باشند. فساد و کیفیت محموله ارتباط مستقیم به دمای یخچال دارد. عدم مانیتورینگ دما، مسیر، درب خودرو، عملکرد راننده و وابسته بودن گزارشات به عامل انسانی، ریسک توزیع را روز به روز افزایش خواهد داد. در واقع شرکت‌هایی شرایط بهتر و ریسک کمتری را تجربه خواهند کرد که ناوگان خود را هوشمند کرده و به صورت مداوم و بدون وقفه آن را از راه دور کنترل کنند.

چالش‌های این حوزه

null

ممنوعیت ورود افراد متفرقه به محفظه یخچال و عدم باز کردن درب خودرو جز در مقاصد معین

رعایت زنجیره سرد و گرم هوا در طول توزیع و کنترل دائمی سردخانه و یا گرم‌خانه

عدم استفاده از خودرو برای اهداف دیگر

عدم آسیب به محموله

عدم استفاده افراد متفرقه از ناوگان حمل

null

نقش ناوگان خودرویی در این صنایع

ناوگان خودرویی کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین عنصر در صنعت پخش و حمل مواد غذایی، بهداشتی و دارویی است. از همین رو بهبود زنجیره پخش و مکانیزه کردن عناصر آن، تاثیر مستقیمی بر کیفیت پخش خواهد داشت.

null

محصولات مورد نیاز

ردیاب خودرویی دلفین
سامانه مدیریت ناوگان دلفین
سنسور درب خودرو
سنسور دما و رطوبت
ماژول کنترل رفتار راننده
کارتخوان RFID

سرویس‌های مورد نیاز

کنترل باز و بسته شدن درب خودرو
کنترل مداوم دما و رطوبت محفظه یخچال خودرو
کنترل مسیر پیموده شده و ردیابی آنلاین خودرو
کنترل رفتار راننده
کنترل افراد با استفاده از گواهینامه تعریف شده

راه‌حل‌های پیشنهادی دلفین

حمل ایمن بار
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌ها

null
null
null
null
null
null

برخی از پروژه‌های شاخص دلفین در این حوزه

مشاوره تخصصی

null

اگر نیازمند اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید، برای دریافت خدمات مشاوره و راهنمایی از طریق فرم روبرو با کارشناسان ما در ارتباط باشید …

مدیریت خودروهای یخچال‌دار و جلوگیری از فساد محموله

آیا برای افزایش کیفیت، امنیت و سرعت توزیع مواد غذایی، بهداشتی و دارویی ابزاری به کار گرفته‌اید؟

اگر ناوگان خودرویی هوشمند نباشد

امروزه رقابت تنها بر داشتن ناوگان خودرویی نیست بلکه سرعت و امنیت توزیع است که شرکت‌ها را در صدر رقابت قرار می‌دهد. ناوگان خودرویی حمل و نقل مواد غذایی، بهداشتی و دارویی حتما باید دارای یخچال باشند. فساد و کیفیت محموله ارتباط مستقیم به دمای یخچال دارد. عدم مانیتورینگ دما، مسیر، درب خودرو، عملکرد راننده و وابسته بودن گزارشات به عامل انسانی، ریسک توزیع را روز به روز افزایش خواهد داد. در واقع شرکت‌هایی شرایط بهتر و ریسک کمتری را تجربه خواهند کرد که ناوگان خود را هوشمند کرده و به صورت مداوم و بدون وقفه آن را از راه دور کنترل کنند.

null

چالش‌های این حوزه

ممنوعیت ورود افراد متفرقه به محفظه یخچال و عدم باز کردن درب خودرو جز در مقاصد معین
رعایت زنجیره سرد و گرم هوا در طول توزیع و کنترل دائمی سردخانه و یا گرم‌خانه
عدم استفاده از خودرو برای اهداف دیگر
عدم آسیب به محموله
عدم استفاده افراد متفرقه از ناوگان حمل

null

نقش ناوگان خودرویی در این صنایع

ناوگان خودرویی کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین عنصر در صنعت پخش و حمل مواد غذایی، بهداشتی و دارویی است. از همین رو بهبود زنجیره پخش و مکانیزه کردن عناصر آن، تاثیر مستقیمی بر کیفیت پخش خواهد داشت.

null

راه‌حل‌های پیشنهادی دلفینسرویس‌های مورد نیازمحصولات مورد نیاز
حمل ایمن بارکنترل باز و بسته شدن درب خودروردیاب خودرویی دلفین
کنترل مداوم دما و رطوبت محفظه یخچال خودروسامانه مدیریت ناوگان دلفین
***کنترل مسیر پیموده شده و ردیابی آنلاین خودروسنسور درب خودرو
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌ها

کنترل رفتار رانندهسنسور دما و رطوبت
کنترل افراد با استفاده از گواهینامه تعریف شدهماژول کنترل رفتار راننده
 کارتخوان RFID

null

برخی از پروژه‌های شاخص دلفین در این حوزه

      قاسم ایران            

مقالات مرتبط

مشاوره تخصصی

اگر نیازمند اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید، برای دریافت خدمات مشاوره و راهنمایی از طریق فرم روبرو با کارشناسان ما در ارتباط باشید …