مدیریت خودروهای استیجاری

گسترش ابعاد سازمان های دولتی و خصوصی و افزایش اهمیت واحد نقلیه، کنترل هزینه ها و افزایش بهره وری را از اهداف اساسی سازمان ها قرار داده است. به همین دلیل بسیاری از پروژه ها برون سپاری شده و توسط پیمانکاران مختلف در بیرون از سازمان انجام می شود. معمولا مدیریت خودروهای استیجاری پیمانکاران بسیار پیچیده بوده و محاسبه حق الزحمه و کارکرد این خودروها به روش های مختلف انجام می شود. برای مثال محاسبه کارکرد خودرو در ساعات اداری و درون محدوده شهری متفاوت از ساعات غیر اداری و غیر شهری است. یا در مواردی تعداد مسافر یا میزان مسافت طی شده در طول روز ملاک قرار گرفته شده است. نبود ابزار مناسب برای اندازه گیری معیارهای کارکرد خودروهای پیمانکاران یکی از بزرگترین مشکلاتی است که واحدهای حمل و نقل با آن رو به رو هستند.

شرکت دلفین با در نظر گرفتن دغدغه های مدیران نقلیه برای کنترل خودرو ها و نیز با توجه به پیچیدگی های محاسبه صورت وضعیت، ماژول مدیریت خودروهای استیجاری را در نرم افزار مدیریت ناوگان دلفین با قابلیت های زیر طراحی نموده است :

امکانات ماژول مدیریت خودروهای استیجاری

امکان انتقال داده ها به نرم افزار های مالی
تولید داده های ایجاد صورت وضعیت
نوبت دهی ماموریت‌های درون و برون شهری بر اساس آیتم های تعریف شده
ثبت و کنترل آیتم های قرارداد با خودروهای پیمانکار
محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس میزان کیلومتر و ساعاتی ثبت شده در سیستم
گزارش حضور و غیاب رانندگان و ورود و خروج آنها در محدوده های تعریف شده