مدیریت ایاب و ذهاب

شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا، با تعریف و اضافه کردن ماژول ایاب و ذهاب بر روی نرم افزار مدیریت ناوگان، امکان مکانیزه نمودن رفت و آمد پرسنل به سازمان توسط سرویس ها را برای راهبر سیستم ایجاد کرده است. همچنین مدیر مربوطه می تواند به شکلی کاملا اتوماسیون شده وضعیت خدمات رسانی پیمانکار را از راه دور نظارت کند و بر اساس روند فعالیت روزانه پیمانکار صورت وضعیت وی را مشاهده کند.

اگر در کسب و کارتان موارد زیر وجود دارد ، پس به راهکارهای ما نیاز دارید :

null

تعریف محدوده های جغرافیایی

null

پیمانکار خودروهای ایاب و ذهاب

null

پرسنل نیازمند به سرویس

پرسنل نیازمند به سرویس

با استفاده از خدماتی که این ماژول ارائه می کند می توان اطلاعات زیر را دریافت کرد:

اطلاعات مربوط به تعریف وسایل نقلیه و طبقه بندی آن ها بر اساس نحوه استفاده

اطلاعات مربوط به رانندگان و ثبت جزئیات شیفت بندی آن ها

ثبت اطلاعات درخواست های پرسنل برای دریافت خدمات واحد ترابری و حمل و نقل

امکان استفاده پرسنل از نرم افزار موبایلی برای نظارت موقعیت سرویس

پیمانکار خودرهای ایاب و ذهاب

خدمات مدیریتی این ماژول را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

امکان تعریف مشخصات ایستگاه ها و رسم محدوده های مجاز ورود خودرو

تعریف مسیرهای بهینه برای تردد سرویس ها و ثبت برنامه کامل ایاب و ذهاب

مدیریت و زمان بندی سرویس با تعریف خودرو، محدوده ها، شیفت های کاری و راننده

توزیع صحیح و بهینه سرویس ها در سطح شهر و مناطق خدمتی با گزارش های وسایل نقلیه به تفکیک خودرو و نوع خدمت

تعریف محدوده های جغرافیایی

با استفاده از فاکتورهای زیر می توان سیستم ایاب و ذهاب را به راحتی کنترل کرد:

کنترل زمان ورود و خروج سرویس ها به محدوده های تعریف شده

کنترل زمان ورود و خروج پرسنل به خودرو با استفاده از دستگاه کارت خوان

کنترل دمای داخلی کابین سرویس ها

کنترل رفتار راننده در هنگام رانندگی

کنترل مسیرهای طی شده توسط سرویس های طرف قرارداد