مديريت اياب و ذهاب

شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا، با تعریف و اضافه کردن ماژول ایاب و ذهاب بر روی نرم افزار مدیریت ناوگان، امکان مکانیزه نمودن رفت و آمد پرسنل به سازمان توسط سرویس ها را برای راهبر سیستم ایجاد کرده است

همچنین مدیر مربوطه می تواند به شکلی کاملا اتوماسیون شده وضعیت خدمات رسانی پیمانکار را از راه دور نظارت کند و بر اساس روند فعالیت روزانه پیمانکار صورت وضعیت وی را مشاهده کند

اگر در كسب و كارتان موارد زير وجود دارد ، پس به راهكارهاي ما نياز داريد :

null

تعريف محدوده هاي جغرافيايي

null

پيمانكار خودروهاي اياب و ذهاب

null

پرسنل نيازمند به سرويس

پرسنل نيازمند به سرويس

با استفاده از خدماتی که این ماژول ارائه می کند می توان اطلاعات زیر را دریافت کرد

اطلاعات مربوط به تعریف وسایل نقلیه و طبقه بندی آن ها بر اساس نحوه استفاده

اطلاعات مربوط به رانندگان و ثبت جزئیات شیفت بندی آن ها

ثبت اطلاعات درخواست های پرسنل برای دریافت خدمات واحد ترابری و حمل و نقل

امکان استفاده پرسنل از نرم افزار موبایلی برای نظارت موقعیت سرویس

پيمانكار خودرهاي اياب و ذهاب

خدمات مدیریتی این ماژول را می توان در موارد زیر خلاصه کرد

امکان تعریف مشخصات ایستگاه ها و رسم محدوده های مجاز ورود خودرو

تعریف مسیرهای بهینه برای تردد سرویس ها و ثبت برنامه کامل ایاب و ذهاب

مدیریت و زمان بندی سرویس با تعریف خودرو، محدوده ها، شیفت های کاری و راننده

توزیع صحیح و بهینه سرویس ها در سطح شهر و مناطق خدمتی با گزارش های وسایل نقلیه به تفکیک خودرو و نوع خدمت

تعريف محدوده هاي جغرافيايي

با استفاده از فاكتورهاي زیر می توان سیستم ایاب و ذهاب را به راحتی کنترل کرد

کنترل زمان ورود و خروج سرویس ها به محدوده های تعریف شده

کنترل زمان ورود و خروج پرسنل به خودرو با استفاده از دستگاه کارت خوان

کنترل دمای داخلی کابین سرویس ها

کنترل رفتار راننده در هنگام رانندگی

کنترل مسیرهای طی شده توسط سرویس های طرف قرارداد