فناوری V2V زبان واحد خودرو ها در آینده!

فناوری V2V

اینترنت اشیاء در مدیریت ناوگان

اخیرا فناوری جدیدی به نام فناوری V2V یا فناوری ارتباط خودرو با خودرو (Vehicle To Vehicle) در دست توسعه است، که خودروسازان مطرحی چون فورد نیز به عنوان روشی که می تواند مانع از افزایش آمار تصادفات شود در حال استفاده از این فناوری در خوردروهای خود می باشند.

در این فناوری، اطلاعات مربوط به موقعیت، سرعت و جهت حرکت ماشین ها از طریق سیگنال های وایرلس برای اتومبیل های دیگر دریافت یا از آنها ارسال می شود. سپس، خودروها با استفاده از اطلاعات دریافتی خود، فاصله ایمن از یکدیگر را تشخیص می دهند تا از بروز تصادف جلوگیری کنند.

مهندسان دانشگاه MIT در حال حاضر مشغول کار روی الگوریتم های فناوری V2V هستند . در واقع آنها اطلاعات خودروهای دیگر را محاسبه نموده و مشخص می کنند که در صورت قرار گرفتن اتومبیل دیگر در مسیر آن باید چه اقدامات پیشگیرانه برای برخورد نکردن با اتومبیل مجاور انجام دهند.

فناوری خودورهای متصل

Vehicle To Vehicle

براساس مطالعه ای که توسط اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها در سال ۲۰۱۰ میلادی انجام گرفت، این فناوری از پتانسیل لازم برای کاهش ۷۹ درصدی سوانح جاده ای برخوردار است.