سنسور اندازه گیری وزن بار حمل شده

مانیتورینگ آنلاین وزن بار حمل شده ناوگان حمل و نقل
اندازه‌ گیری وزن بار

سنسور اندازه گیری وزن بار حمل شده

مانیتورینگ آنلاین وزن بار حمل شده ناوگان حمل و نقل
اندازه‌ گیری وزن بار

ثبت وزن بار حمل شده با استفاده از سنسور وزن بار خودرو

آگاهی از میزان وزن بار حمل شده و تعداد سرویس‌ها، برای بسیاری از ناوگان حمل‌ و نقل و شرکت‌ های تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که امنیت و بهره وری فرآیند حمل‌ و نقل را افزایش می‌ دهد. بزرگترین چالش اندازه گیری وزن بار حمل شده، حرکت ناوگان خودرویی است. به عبارتی فشار وارد شده از سطح زمین در موقعیت‌ ها و مسیرهای مختلف متفاوت بوده و امکان ثبت اعداد متفاوت برای یک سرویس بار وجود دارد. شرکت دلفین با در نظر گرفتن این چالش و یافتن بهترین مکان با کمترین لرزش‌ ها برای نصب ابزار مورد استفاده، راه‌ حلی جامع، پایدار، اقتصادی و با دقت بالاتر ارائه داده است. سخت‌ افزار طراحی شده، وزن بار خودرو را با توجه به تغییرات سیستم تعلیق خودرو محاسبه می کند. داده های ثبت شده توسط سنسور وزن به وسیله ردیاب خودرویی دریافت شده و همزمان اطلاعات مربوط به وزن خودرو و موقعیت جغرافیایی به سمت سرور ارسال می شود. کاربران سامانه، جداول و نمودارهایی را مشاهده خواهند کرد که میزان وزن بار خودرو را در موقعیت های جغرافیایی مختلف نشان می دهد.

ثبت وزن بار حمل شده با استفاده از سنسور وزن بار خودرو

آگاهی از میزان وزن بار حمل شده و تعداد سرویس‌ها، برای بسیاری از ناوگان حمل‌ و نقل و شرکت‌ های تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که امنیت و بهره وری فرآیند حمل‌ و نقل را افزایش می‌ دهد. بزرگترین چالش اندازه گیری وزن بار حمل شده، حرکت ناوگان خودرویی است. به عبارتی فشار وارد شده از سطح زمین در موقعیت‌ ها و مسیرهای مختلف متفاوت بوده و امکان ثبت اعداد متفاوت برای یک سرویس بار وجود دارد. شرکت دلفین با در نظر گرفتن این چالش و یافتن بهترین مکان با کمترین لرزش‌ ها برای نصب ابزار مورد استفاده، راه‌ حلی جامع، پایدار، اقتصادی و با دقت بالاتر ارائه داده است. سخت‌ افزار طراحی شده، وزن بار خودرو را با توجه به تغییرات سیستم تعلیق خودرو محاسبه می کند. داده های ثبت شده توسط سنسور وزن به وسیله ردیاب خودرویی دریافت شده و همزمان اطلاعات مربوط به وزن خودرو و موقعیت جغرافیایی به سمت سرور ارسال می شود. کاربران سامانه، جداول و نمودارهایی را مشاهده خواهند کرد که میزان وزن بار خودرو را در موقعیت های جغرافیایی مختلف نشان می دهد.

اندازه گیری وزن بار حمل شده در ناوگان با سیستم تعلیق فنری

در این ناوگان وزن بار از تبدیل تغییرات ارتفاع به تغییرات زاویه‌ ای بر اساس داده‌ های کالیبره شده در سامانه محاسبه می‌ شود.

اندازه گیری وزن بار حمل شده در ناوگان با سیستم تعلیق فنری

در این ناوگان وزن بار از تبدیل تغییرات ارتفاع به تغییرات زاویه‌ ای بر اساس داده‌ های کالیبره شده در سامانه محاسبه می‌ شود.

اندازه گیری وزن بار حمل شده در ناوگان با سیستم تعلیق بالونی

تعداد بسیاری از ناوگان های حمل بار، مجهز به سیستم تعلیق بالونی هستند. در این حالت، سنسور های حساس به فشار هوا، برای ثبت تغییرات وزن مورد استفاده قرار می گیرد. داده‌ های جمع‌ آوری شده توسط سنسور به سمت خروجی آنالوگ ردیاب خودرویی ارسال می‌ شود. داده‌ های مربوط به وزن بار خودرو با داده‌ های مربوط به موقعیت جغرافیایی یکپارچه شده و به سمت سرور ارسال می‌ شود. وزن بار با توجه به داده‌ های کالیبره ثبت شده در سامانه محاسبه می‌ شود.

اندازه گیری وزن بار حمل شده در ناوگان با سیستم تعلیق بالونی

تعداد بسیاری از ناوگان های حمل بار، مجهز به سیستم تعلیق بالونی هستند. در این حالت، سنسور های حساس به فشار هوا، برای ثبت تغییرات وزن مورد استفاده قرار می گیرد. داده‌ های جمع‌ آوری شده توسط سنسور به سمت خروجی آنالوگ ردیاب خودرویی ارسال می‌ شود. داده‌ های مربوط به وزن بار خودرو با داده‌ های مربوط به موقعیت جغرافیایی یکپارچه شده و به سمت سرور ارسال می‌ شود. وزن بار با توجه به داده‌ های کالیبره ثبت شده در سامانه محاسبه می‌ شود.