با استفاده از سنسور شیب کنترل قانون جاذبه را در دست بگیرید!

متخصصین شرکت دلفین با هدف جلوگیری از تخلیه بار در شیب غیر مجاز طبق استانداردهای معمول، سنسور شیب خودرو را به صورت کاملا بومی طراحی نموده اند. گاهی اوقات اخبار بسیار ناگواری در خصوص مصدومیت یا فوت راننده ناشی از واژگونی خودروهای سنگین هنگام تخلیه بار در شیب های غیر مجاز افقی و عمودی منتشر می شود. از آنجاییکه سلامت و ایمنی بار، راننده و خودرو در هنگام تخلیه بار، ارتباط مستقیمی با شیب استادارد دارد، نصب سنسور شیب از بروز خسارات و حوادث جبران ناپذیر جلوگیری می کند.

سنسور شیبی که بر روی این خودروها نصب می گردد با اعلام یک هشدار ( Buzzer ) به راننده و ارسال همزمان همان هشدار سمت سرور و از طرفی با امکان قطع کردن تخلیه بار خودرو، از تخلیه کردن جلوگیری کرده و از بروز حوادث احتمالی پیشگیری می نماید.

در این روش :

  • ابتدا سنسور شیب روی شاسی عقب خودرو نصب می شود
  • سپس خودرو در یک سطح کاملا مسطح کالیبره شده و شیب صفر آن تعیین می گردد
  • در انتها شیب افقی و شیب عمودی مجاز و غیر مجاز خودرو تعیین می گردد

دستاوردها:

  • حفظ سلامت و ایمنی بار، خودرو و راننده
  • تهیه گزارشات مدیریتی از تخلیه بار در شیب های استاندارد و غیر استاندارد
  • نمایش فعال شدن PTO (روشن شدن جک بالا برنده)
  • با نصب سنسور شیب و سپس ارتباط آن با دستگاه ردیابی خودرو، داده های این سنسور را به نرم افزار مدیریت ناوگان ارسال می کند.