سنجش آنلاین وزن بار خـودرو در مدیریت ناوگان

تضمین استفاده بهینه از ناوگان با اطلاع از موقعیت و وزن بار خـودرو به صورت آنلاین و تحلیل اطلاعات وضعیت بار در طول مسیر

سنجش آنلاین وزن بـار خودرو در مدیریت ناوگان

تضمین استفاده بهینه از ناوگان با اطلاع از موقعیت و وزن بار خودرو به صورت آنلاین و تحلیل اطلاعات وضعیت بار در طول مسیر

سنجش آنلاین وزن بار خودرو با دستگاه‌های ردیاب و مدیریت ناوگان

هدف از طراحی این راهکار، نظارت و سنجش وزن بار به صورت آنلاین است. روش آنلاین وزن بار خودرو براساس مانیتورینگ تغییرات سیستم تعلیق خودرو محاسبه شده و به دستگاه AVL منتقل می‌شود تا بتواند این اطلاعات را به همراه موقعیت و وضعیت خودرو به نرم‌افزار مدیریت ناوگان ارسال کند و تحلیل‌ها و گزارش‌های مختلف کارکرد و عملکرد بار خودرو براساس داده‌های دریافتی انجام شود.

سنجش آنلاین وزن بـار خودرو با دستگاه‌های ردیاب و مدیریت ناوگان

هدف از طراحی این راهکار، نظارت و سنجش وزن بار به صورت آنلاین است. روش آنلاین وزن بـار خودرو براساس مانیتورینگ تغییرات سیستم تعلیق خودرو محاسبه شده و به دستگاه AVL منتقل می‌شود تا بتواند این اطلاعات را به همراه موقعیت و وضعیت خودرو به نرم‌افزار مدیریت ناوگان ارسال کند و تحلیل‌ها و گزارش‌های مختلف کارکرد و عملکرد بار خودرو براساس داده‌های دریافتی انجام شود.

به دست آوردن اطلاعات مربوط به وزن بار متحرک‌ها یکی از مسائل پیچیده ولی با‌ ارزش است

ترکیب اطلاعات موقعیت، زمان و وزن بار منجر به خروجی بسیاری از گزارش‌ها و پارامترهای اساسی در مدیریت ناوگان‌های حمل بار خواهد شد.

از جمله خروجی‌های مفید این سامانه موارد زیر خواهد بود :

null

اطلاعات بارگیری و تخلیه

مشخص شدن موقعیت مکانی و زمان و همچنین مقدار تناژ بارگیری یا تخلیه بار توسط خودرو

null

میزان بار جابجا شده

محاسبه تعداد سرویس حمل بار و میزان بار جابجا شده توسط خودروها در قالب گزارش‌های محدوده مکانی و زمانی

null

کارکرد در حین حمل بار

آگاهی از میزان کارکرد خودرو در بازه حمل بار (مقدار سوخت مصرفی، ساعت کارکرد، مسیر پیموده شده و ساعت کارکرد درجا)

null

انطباق برنامه‌ریزی حمل بار

انطباق تعداد سرویس‌های حمل بار خودرو برنامه‌ریزی شده با مقدار واقعی بار حمل شده توسط خودرو

null

افزایش بهره‌وری از ظرفیت بار خودروها

استفاده حداکثری از ظرفیت بار خودرو با کنترل اضافه بار و کمی بار خودرو با کنترل میانگین وزن بار سرویس‌های خودرو

null

رضایت مشتریان

افزایش رضایتمندی مشتریان با کنترل کارکرد و عملکرد و خودرو در طول مسیر و تحویل به موقع بار