سنجش آنلاین وزن بار خودرو در مدیریت ناوگان

تضمين استفاده بهينه از ناوگان با اطلاع از موقعیت و وزن بار خودرو به صورت آنلاین و تحلیل اطلاعات وضعیت بار در طول مسیر

سنجش آنلاین وزن بار خودرو با دستگاه‌های ردیاب و مدیریت ناوگان

هدف از طراحی این راهکار، نظارت و سنجش وزن بار خودرو به صورت آنلاین است. روش آنلاین وزن بار خودرو براساس مانیتورینگ تغییرات سیستم تعلیق خودرو محاسبه شده و به دستگاه avl منتقل می‌شود تا بتواند این اطلاعات را به همراه موقعیت و وضعیت خودرو به نرم‌افزار مدیریت ناوگان ارسال کند و تحلیل‌ها و گزارش‌های مختلف کارکرد و عملکرد بار خودرو براساس داده‌های دریافتی انجام شود.

به دست آوردن اطلاعات مربوط به وزن بار متحرک‌ها یکی از مسائل پیچیده ولی با‌ ارزش است

ترکیب اطلاعات موقعیت، زمان و وزن بار منجر به خروجی بسیاری از گزارش‌ها و پارامترهای اساسی در مدیریت ناوگان‌های حمل بار خواهد شد. از جمله خروجی‌های مفید این سامانه موارد زیر خواهد بود:
null

اطلاعات بارگیری و تخلیه

مشخص شدن موقعیت مکانی و زمان و همچنین مقدار تناژ بارگیری یا تخلیه بار توسط خودرو
میزان بار جابجا شده سنجش آنلاین وزن بار خودرو

میزان بار جابجا شده

محاسبه تعداد سرویس حمل بار و میزان بار جابجا شده توسط خودروها در قالب گزارش‌های محدوده مکانی و زمانی
کارکرد در سنجش آنلاین وزن بار خودرو

کارکرد در حین حمل بار

أگاهی از میزان کارکرد خودرو در بازه حمل بار (مقدار سوخت مصرفی، ساعت کارکرد، مسیر پیموده شده و ساعت کارکرد درجا)
انطباق برنامه‌ریزی در سنجش آنلاین وزن بار خودرو

انطباق برنامه‌ریزی حمل بار

انطباق تعداد سرویس‌های حمل بار خودرو برنامه‌ریزی شده با مقدار واقعی بار حمل شده توسط خودرو
افزایش بهره‌وری در سنجش آنلاین وزن بار خودرو

افزایش بهره‌وری از ظرفیت بار خودروها

استفاده حداکثری از ظرفیت بار خودرو با کنترل اضافه بار و کمی بار خودرو با کنترل میانگین وزن بار سرویس‌های خودرو
افزایش رضایت مشتریان در سنجش آنلاین وزن بار خودرو

رضایت مشتریان

افزایش رضایتمندی مشتریان با کنترل کارکرد و عملکرد و خودرو در طول مسیر و تحویل به‌موقع بار