دلفين در رسانه ها

دلفين در رسانه ها

دلفين در رسانه ها

فارس نیوز

خبرگزاری فارس

تولید سامانه کنترل لحظه‌ای  حمل بار خودرو در اصفهان

————————————————————————————————————————————————————————————————————

خبرگزاری دانشجو

يكي از شركت هاي مستقر در شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان موفق به ساخت سيستم هوشمند نظارت بر پيمانكاران خدمات شهري شد

————————————————————————————————————————————————————————————————————

تین نیوز

تاثیر اینترنت اشیاء در حمل و نقل و بازتاب آن در مدیریت ناوگان