کنترل عملکرد خودروهای عمرانی و بهینه‌سازی هزینه‌های تمام شده پروژه‌های عمرانی با استفاده از سامانه مدیریت ناوگان

اگر مدیر یک پروژه عمرانی هستید و پراکندگی گزارشات و اطلاعات دستی خودروهای عمرانی، هزینه‌های زیادی را باعث شده است، این متن را بخوانید و به استفاده از سامانه‌های مدیریت ناوگان بیندیشید. سامانه مدیریت ناوگان با در نظر داشتن پراکندگی جغرافیایی پروژه‌های عمرانی و گران بودن خودروهای به کار گرفته شده در این پروژه، برای کلیه چالش‌های زیر راهکار ارائه می‌دهد.

  1. تعیین پارامترهای موثر بر عمر قطعات و خودرو و مکانیزه کردن جمع‌آوری اطلاعات
  2. آگاهی از زمان ورود و خروج خودورهای عمرانی به محدوده پروژه
  3. بررسی کیفیت سرویس‌ها، رانندگی و رفتار راننده
  4. کنترل شیب خودروهای باربری در هنگام تخلیه
  5. آگاهی از کارکرد تخصصی خودروهای عمرانی
  6. کنترل هزینه‌های سوخت مصرفی
  7. کنترل و کاهش کارکرد درجا
  8. کنترل وزن بار

تعمیر و نگهداری

سامانه مدیریت ناوگان با تعیین پارامترهای کارکرد موثر بر طول عمر قطعات و ثبت سیستماتیک گزارش‌های دستی، با افزایش دقت در برداشت اطلاعات خطاهای انسانی را به حداقل می‌رساند

امروزه چالش‌های پیش روی سیستم تعمیرات و نگهداری مورد استفاده در ناوگان‌های تجاری_عمرانی، جمع‌آوری دستی اطلاعات کارکرد خودرو است.

استفاده از ترمینال‌های مدیریت ناوگان ردیابی خودرو، علاوه بر اعلام موقعیت خودرو، پارامترهای کارکرد موثر بر طول عمر قطعات را نیز جمع‌آوری کرده و با افزایش دقت در برداشت اطلاعات و مکانیزه و سیستماتیک کردن گزارش‌های دستی و شفاهی، خطاهای انسانی را به حداقل می‌رساند.

سامانه مدیریت ناوگان با ایجاد امکان تعریف محدوده‌های پروژه‌های عمرانی، مدیریت این پروژه را تسهیل بخشیده است

پراکندگی و وسعت جغرافیایی پروژه‌های عمرانی مدیریت پروژه را با چالش‌های زیادی رو به رو کرده است.

مدیران پروژه‌های عمرانی نیازمند مشخص بودن محدوده‌ها هستند. زمان ورود و خروج خودروهای عمرانی به پروژه و مدت زمانی که ناوگان در پروژه در حال فعالیت هستند برای مدیران از اهمیت زیادی برخوردار است.

تعریف محدوده‌های یک پروژه عمرانی و دریافت کارکرد تخصصی خودروهای عمرانی در محدوده‌های مشخص توسط سامانه‌های مدیریت ناوگان امکان پذیر شده است. از این روی، مدیران با تعریف محدوده‌ها، دریافت اطلاعات مربوط به زمان ورود و خروج هر خودرو عمرانی به محدوده تعریف شده و همچنین آگاهی از کارکرد خودرو در محدوده قادر خواهند بود عملکرد داخل پروژه ناوگان را از عملکرد بیرون از پروژه را تفکیک کنند.

محدوده
رفتار در حین رانندگی

سامانه مدیریت ناوگان با کنترل رفتار راننده نه تنها ایمنی راننده را افزایش می‌دهد بلکه هزینه‌های سوخت مصرفی و تعمیرات و نگهداری را نیز کاهش می‌دهد

رفتارهای پرخطر راننده باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های نگهداری و تعمیرات و همچنین کاهش ایمنی خواهد شد.

از آنجا که عملکرد راننده و کیفیت رانندگی وی به میزان زیادی بر سلامت خودرو تاثیر می‌گذارد کنترل رفتار رانندگان هزینه‌های تعمیرات و نگهداری خودروهای ملکی را نیز کاهش می‌دهد.

سخت‌افزارهای مدیریت ناوگان می‌توانند پارامترهای تاثیرگذار در کیفیت رانندگی را اندازه‌گیری کنند، این اطلاعات در نرم‌افزار مرکزی تحلیل شده و امتیاز هر راننده از نظر ایمنی و هزینه‌های جاری براساس مدت و مسافت رانندگی را محاسبه می‌شود.

سامانه مدیریت ناوگان با تعیین شیب استاندارد برای خودروهای باربری، از واژگونی این خودرو در هنگام تخلیه بار جلوگیری می‌کند

یکی از خطرات پیش روی خودروهای حمل بار در پروژه‌های عمرانی، خطر واژگونی در شیب غیر مجاز در هنگام تخلیه بار است.

در نتیجه تعریف شیب مجاز با توجه به نوع خودرو و اعلام هشدار در هنگام حضور در شیب خطرناک، یکی از نیازمندی‌های امروزه مدیران پروژه‌های عمرانی و رانندگان خودروهای عمرانی است.

سامانه مدیریت ناوگان با استفاده از اطلاعات سنسور شیب این امکان را ایجاد کرده است تا با تعریف یک استاندارد برای خودروهای حامل بار از تخلیه بار در شیب غیر مجاز جلوگیری شود و خطر واژگونی را تا حد زیادی کاهش دهد.

کنترل کردن شیب
کنترل کارکرد

سامانه مدیریت ناوگان با ارائه کارکرد تخصصی ناوگان، پرداخت حقوق و دستمزد را عادلانه کرده و هزینه‌های تمام شده پروژه را کاهش می‌دهد

خودروهای عمرانی مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی، از تنوع زیادی برخوردار بوده و هر یک شرح وظایف متفاوتی نیز دارند.

میزان مشارکت هر یک از این ناوگان در پروژه متفاوت است. سامانه‌های مدیریت ناوگان با ارائه اطلاعات مربوط به مسافت پیموده شده، ساعات روشن و خاموش بودن، میزان و تعداد توقفات و ارائه خط مسیر کارکرد را به تفکیک هر خودرو ارائه می‌دهد.

سامانه مدیریت ناوگان با کنترل سوخت مصرفی، هزینه‌های پروژه و آلودگی هوا را به میزان زیادی کاهش می‌دهد

از آنجایی‌که هر روزه پروژه‌های عمرانی بزرگتر و پیچیده‌تر شده و در مناطق جغرافیایی دورتر نیز امکان انجام این پروژه‌ها فراهم شده است،

هزینه سوخت مصرفی به مراتب بیشتری در فازهای اجرایی یک پروژه تاثیرگذار است. ضمن اینکه آگاهی از تغییرات لحظه‌ای سوخت در موقعیت‌های متعدد، از قاچاق سوخت نیز جلوگیری می‌کند. کلید خوردن پروژه‌های عمرانی در مناطق دور از دسترس، مدیران را ناگزیر به ارسال مخزن سوخت کرده است. سامانه مدیریت ناوگان نه تنها با کاهش مسافت‌های پیموده شده غیر ضروری، کاهش کارکرد درجا و کنترل رفتار راننده از مصرف سوخت غیر ضروری می‌کاهد بلکه با استفاده از سنسور سوخت و دریافت اطلاعات لحظه‌ای و نمودار آهنگ مصرف سوخت خودروهای عمرانی، از سوخت‌گیری و تخلیه سوخت غیرمجاز جلوگیری کرده و قاچاق سوخت توسط خودروهای عمرانی را به حداقل می‌رساند.

کنترل کردن سوخت
کنترل کارکرد درجای خودرو

سامانه مدیریت ناوگان با ثبت اطلاعات مربوط به کارکرد درجا، این عملکرد را کاهش داده و هزینه‌های سوخت مصرفی نیز به میزان زیادی کم خواهد شد

گاهی رانندگان بدون اطلاع از عملکرد خود مدت زمان زیادی خودرو را بدون حرکت روشن گذاشته و به فعالیت‌های غیر ضروری می‌پردازند.

در نتیجه با این عملکرد علاوه بر آلودگی هوا و هدر رفتن سوخت مصرفی هزینه‌های ناشی از خرید سوخت مورد نیاز پروژه‌های عمرانی نیز افزایش یافته و به تبع، هزنیه تمام شده پروژه نیز افزایش می‌یابد. سامانه مدیریت ناوگان با ثبت مدت زمانی که یک خودرو به صورت درجا کار کرده و سوخت مصرف کرده است، مدیران را در جریان امور قرار می‌دهد.

سامانه مدیریت ناوگان با کنترل وزن بار حمل شده توسط خودروهای باربری، هزینه‌های تمام شده پروژه‌های عمرانی را کاهش می‌دهد

عدم آگاهی از وزن دقیق بار در هنگام بارگیری و همچنین وزن در موقعیت‌های مختلف، مدیران خودروهای عمرانی را با چالش‌های بزررگی رو به رو کرد است.

نظارت بر مقدار وزن بار هر سرویس با هدف پیشگیری از حمل وزن بیش از حد یا کمتر از میزان وزن بار هدف گذاری شده برای هر سرویس بار از جمله نتایج بکارگیری سیستم مدیریت ناوگان خواهد بود. همچنین محاسبه تعداد سرویس‌ها، مجموع بار جابجا شده و ترکیب مسافت و سوخت مصرفی به ازای بار حمل شده می‌تواند از دیگر خروجی‌های این سیستم باشد.

کنترل وزن بار

در نهایت

با استفاده از سامانه‌های مدیریت ناوگان می‌توان بر محدودیت منابع و زمان فائق آمد. با یکپارچه کردن و ثبت داده‌های لحظه‌ای خودروهای عمرانی، مدیریت ناوگان و پروژه‌های عمرانی با استفاده از داده‌های واقعی صورت می‌گیرد. کیفیت داده‌ها و استفاده از شاخص های صحیح  اندازه‌گیری مدیریت منابع و زمان را تسهیل می‌بخشد. سرانجام، کاهش هزینه‌های تمام شده پروژه‌های عمرانی، نتیجه استفاده از سامانه‌های مدیریت ناوگان عمرانی است.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments