خدمات مسافر تاکسی هوشمند در مقایسه با موبایل تاکسی

خدمات مسافر تاکسی هوشمند

خدمات مسافر تاکسی هوشمند

مقایسه خدمات مسافر تاکسی هوشمند و تاکسی موبایل پایه 

رضایت شهروندان نتیجه نهائی ارتقاء کیفیت ناوگان تاکسیرانی و افزایش خدمات مسافر تاکسی هوشمند با استفاده از راه حل های ارائه شده توسط دلفین آپادانا خواهد بود.این طرح با اعلام تعرفه و محاسبه آنلاین کرایه بر اساس محدوده ، مسافت ، سرعت زیر آستانه ، توقف کامل و اطلاعات ECU ، عدالت را برقرار کرده و با پشتیبانی از انواع سفرهای خطی ، گردشی ، دربستی و ویژه رفاه را برای مسافران فراهم می کند.با پشتیبانی از کارت های شهروندی و NFC ، ارتباط با پوزهای پرداخت ، استفاده از پول خرد را به حداقل ممکن رسانده ضمن اینکه با ایجاد امکان پرداخت نقدی انتخاب را برای مشتریان امکان پذیر کرده است.در نهایت مسافران قادر خواهند بود با امتیازدهی به راننده کیفیت کار راننده را ارزیابی کنند.

 

گستره‌ی ارائه خدمات مسافر تاکسی هوشمند دلفین

خدمات مسافر تاکسی هوشمند