null

بهبود عملکرد ناوگان امدادی و عملیاتی

آیا برای کنترل خودروهای عملیاتی، ماموریتی و نیروهای اعزام شده به محل حادثه، راهکاری اندیشیده‌اید؟
null

اگر ناوگان عملیاتی و ماموریتی هوشمند نباشد

null

اگر یک ماموریت را به صورت مرحله‌ای شبیه‌سازی کنیم می‌بینیم از لحظه ثبت محل حادثه توسط سامانه ثبت حوادث در این سازمان‌ها، هر ثانیه کاملا حیاتی است. در صورتی که خودروهای عملیاتی از طریق سامانه مدیریت ماموریت‌ها کنترل نشوند باید اپراتور، خود انتخاب کند که ماموریت را به کدام یک از خودروهای ماموریتی ارجاع دهد و خودرو مربوطه را از طریق تماس تلفنی در جریان ماموریت بگذارد. در صورت پذیرش ماموریت از سمت راننده مورد نظر، باید کاربر مستقر در مرکز، مقصد را به صورت دستی برای وی ارسال کند. راننده، خود با انتخاب مقصد مسیر حرکت را انتخاب کرده و به سمت محل حادثه حرکت می‌کند؛ ضمن اینکه در کل مراحل ماموریت کاربر از مراحل آگاهی نخواهد داشت و تنها زمان شروع و پایان ماموریت را به صورت تماس تلفنی از راننده دریافت می‌کند. باید به این نکته توجه داشته باشید که کل این مراحل توسط افراد انجام می‌شود، پس امکان رخ دادن خطای انسانی در این فرآیند بسیار بالا خواهد بود. همچنین مدت زمان عملیات بیش از مدت زمان استاندارد طول خواهد کشید.

چالش‌های این حوزه

null

کاهش مدت زمان انجام ماموریتی (کاهش Golden Time)

دریافت بهترین مسیر با توجه به ترافیک و مسافت

آگاهی مدیران و کاربران از مراحل ماموریت

null

نقش ناوگان خودرویی در این صنایع

خودروهای عملیاتی و ماموریتی نقش بسزایی در اجرای عملیات در شرکت‌های برق، آب و گاز دارند. در واقع به سرانجام رسیدن ماموریت‌های تعریف شده در این سازمان‌ها، وابستگی مستقیم به عملکرد این ناوگان خواهد داشت.

null

محصولات مورد نیاز

سامانه مدیریت ماموریت‌ها
یکپارچه‌سازی سامانه با سامانه ثبت حوادث
به کارگیری نرم‌افزارهای ارائه مسیر از جمله Waze
نرم‌افزار مخصوص اندروید برای Carpc
یکپارچه‌سازی نرم‌افزار با سامانه مرکزی

سرویس‌های مورد نیاز

دریافت سیستماتیک محل حادثه از سامانه ثبت حوادث
ارسال سیستماتیک مقصد برای راننده
ارائه مسیر بهینه
تعریف مراحل ماموریت در Carpc
ارسال مراحل به تفکیک برای سامانه مرکزی

راه‌حل‌های پیشنهادی دلفین

حمل ایمن بار
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌ها
مدیریت اعزام به ماموریت

null
null
null

مشاوره تخصصی

null

اگر نیازمند اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید، برای دریافت خدمات مشاوره و راهنمایی از طریق فرم روبرو با کارشناسان ما در ارتباط باشید …

بهبود عملکرد ناوگان امدادی و عملیاتی

آیا برای کنترل خودروهای عملیاتی، ماموریتی و نیروهای اعزام شده به محل حادثه، راهکاری اندیشیده‌اید؟

اگر ناوگان عملیاتی و ماموریتی هوشمند نباشد

اگر یک ماموریت را به صورت مرحله‌ای شبیه‌سازی کنیم می‌بینیم از لحظه ثبت محل حادثه توسط سامانه ثبت حوادث در این سازمان‌ها، هر ثانیه کاملا حیاتی است. در صورتی که خودروهای عملیاتی از طریق سامانه مدیریت ماموریت‌ها کنترل نشوند باید اپراتور، خود انتخاب کند که ماموریت را به کدام یک از خودروهای ماموریتی ارجاع دهد و خودرو مربوطه را از طریق تماس تلفنی در جریان ماموریت بگذارد. در صورت پذیرش ماموریت از سمت راننده مورد نظر، باید کاربر مستقر در مرکز، مقصد را به صورت دستی برای وی ارسال کند. راننده، خود با انتخاب مقصد مسیر حرکت را انتخاب کرده و به سمت محل حادثه حرکت می‌کند؛ ضمن اینکه در کل مراحل ماموریت کاربر از مراحل آگاهی نخواهد داشت و تنها زمان شروع و پایان ماموریت را به صورت تماس تلفنی از راننده دریافت می‌کند. باید به این نکته توجه داشته باشید که کل این مراحل توسط افراد انجام می‌شود، پس امکان رخ دادن خطای انسانی در این فرآیند بسیار بالا خواهد بود. همچنین مدت زمان عملیات بیش از مدت زمان استاندارد طول خواهد کشید.

null

چالش‌های این حوزه

کاهش مدت زمان انجام ماموریتی (کاهش Golden Time)
دریافت بهترین مسیر با توجه به ترافیک و مسافت
آگاهی مدیران و کاربران از مراحل ماموریت

null

نقش ناوگان خودرویی در این صنعت

خودروهای عملیاتی و ماموریتی نقش بسزایی در اجرای عملیات در شرکت‌های برق، آب و گاز دارند. در واقع به سرانجام رسیدن ماموریت‌های تعریف شده در این سازمان‌ها، وابستگی مستقیم به عملکرد این ناوگان خواهد داشت.

null

راه‌حل‌های پیشنهادی دلفینسرویس‌های مورد نیازمحصولات مورد نیاز
حمل ایمن باردریافت سیستماتیک محل حادثه از سامانه ثبت حوادثسامانه مدیریت ماموریت‌ها
ارسال سیستماتیک مقصد برای رانندهیکپارچه‌سازی سامانه با سامانه ثبت حوادث
محاسبه کارکردها و کاهش هزینه‌هاارائه مسیر بهینهبه کارگیری نرم‌افزارهای ارائه مسیر از جمله Waze
مدیریت اعزام به ماموریتتعریف مراحل ماموریت در Carpcنرم‌افزار مخصوص اندروید برای Carpc
ارسال مراحل به تفکیک برای سامانه مرکزییکپارچه‌سازی نرم‌افزار با سامانه مرکزی

null

برخی از پروژه‌های شاخص دلفین در این حوزه


شرکت‌های توزیع برق استان‌های:

تهران، اصفهان، مشهد، کرمانشاه، یزد، شمال کرمان

مقالات مرتبط

مشاوره تخصصی

اگر نیازمند اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید، برای دریافت خدمات مشاوره و راهنمایی از طریق فرم روبرو با کارشناسان ما در ارتباط باشید …