داده‌های FMS ( استاندارد مدیریت ناوگان ) چیست؟

یکی از اصول پایه تلماتیک خواندن اطلاعات اساسی خودرو از راه دور به همراه موقعیت آن است که منجر به نظارت و تحلیل این داده ها خواهد شد. به این منظور بهترین راه دسترسی به اطلاعات مهم خودروها تعامل با کامپیوتر مرکزی یا شبکه اطلاعات سنسورهای خودرو است.

در صورتی که ترمینال های مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو امکان تعامل با کامپیوتر مرکزی خودرو یا شبکه اطلاعات آن در قالب این پروتکل را داشته باشند، دسترسی لحظه‌ای به حجم عظیمی از پارامترها و داده های اساسی خودرو برای آنها مهیا می شود که می‌توانند از این داده‌ها برای تولید رویدادها و یا ارسال داده‌ها به نرم‌افزار مرکزی استفاده کنند.

در سال ۲۰۰۲ تولید کنندگان بزرگ خودرو در جهان از جمله Daimler AG , MAN AG , Scania , Volvo (Including Renault) , DAF Trucks ، IVECO و غیره تصمیم به طراحی پروتکل مشترک برای شبکه داخلی سنسورها و کامپیوترهای خودرو (ECU) و همچنین ارتباط با سیستم های بیرونی از جمله ترمینال‌های مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو گرفتند که خروجی آن پروتکل جامعی شد که امروزه در اکثر خودروهای سنگین و نیمه سنگین جهان برای تعاملات شبکه داده سنسورها و کامپیوترهای داخل خودرو (J1939) و ارتباط بیرونی با سیستم‌های تلماتیک (FMS) گردید.

آنچه که در دستگاه پیشرفته دلفین پیاده‌سازی شده، امکان خواندن بخش عمده‌ای از پارامترهای پروتکل J1939 و تمامی پارامترهای FMS است. این پارامترها به صورت لحظه‌ای در هر بسته داده ارسالی به سرور برداشت و ارسال می‌شود. همچنین امکان تعریف رویدادها و سناریوهای مختلف بر اساس تغییرات هر یک از پارامترها نیز قابل تنظیم است. همچنین دستگاه پیشرفته‌ی دلفین با ترکیب برخی از این پارامترها با داده‌های موقعیت و وضعیت خودرو، داده‌های مفید دیگری را به منظور محاسبه کارکرد و عملکرد، تحلیل رفتار راننده و … خلق می‌کند.

پارامترهای ارائه شده توسط استاندارد FMS

 • دمای مایع خنک کننده موتور

 • مجموع سوخت مصرفی

 • سرعت ( دور ) موتور

 • درصد فشار بار موتور

 • مجموع زمان روشن بودن موتور

 • سطح مخزن سوخت

 • پاشش سوخت لحظه‌ای

 • میانگین مصرف سوخت نسبت به زمان و مسافت

 • کد شناسه خودرو

 • خطاهای دیاگ وضعیت چراغ‌های خطا

 • وضعیت و زاویه پدال‌های ترمز ، گاز و کلاچ

 • سطح فشار و دمای روغن

 • مجموع مسافت پیموده شده

 • سرعت چرخ‌ها و تاخوگراف

 • وزن بار محورها و تریلر

 • وضعیت PTO , Cruise control , retarder

null

ترکیب پارامترهای فوق و ارسال پارامترهای ترکیبی توسط استاندارد FMS

به منظور افزایش اثربخشی، استاندارد FMS با ترکیب برخی از داده های فوق، اطلاعات کامل تر و جامع تری را در اختیار مدیران و رانندگان قرار می دهد

سرعت موتور + دمای مایع خنک کننده موتورترکیب این دو داده با یکدیگر امکان دور موتور بالا به همراه دمای پایین موتور را فراهم می‌کند
سرعت خودرو + وضعیت پدال گازاطلاعاتی پیرامون coasting در اختیار مدیران قرار می‌دهد
سرعت خودرو + تغییر وضعیت پدال ترمزکاربران را از وضعیت سرعت در بزرگراه‌ها و جاهایی که نیاز به سرعت بالاتری وجود دارد آگاه می‌کند
وزن محور + مسافت پیموده شدهوزن بار را در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف در اختیار کاربران قرار می‌دهد
مسافت پیموده شده + تغییر وضعیت ترمزاطلاعات مربوط به خط ترمز را نمایش می‌دهد

ترکیب داده‌های استاندارد FMS و داده‌های GPS

اضافه شدن منبع دیگری از داده ها، داده های ردیاب خودرویی، مجموعه کامل تری از اطلاعات را برای کاربران جهت تصمیم گیری های بهینه ایجاد می کند

دور موتور + Virtual Trigger

امکان اندازه‌گیری دفعات Violated Trigger

موقعیت جغرافیایی + وضعیت PTO

مدت زمان PTO استفاده شده در موقعیت جغرافیایی خاص را نمایش می دهد

زمان + مسافت پیموده شده

مسافت پیموده شده در پیک های زمانی و همچنین بازه زمانی تعیین شده نمایش می دهد

محدوده جغرافیایی + مسافت پیموده شده

مسافت پیموده شده شهری، غیر شهری و همچنین کارکرد در محدوده جغرافیایی را نمایش می دهد

وضعیت خودرو ( روشن ) + سرعت خودرو

میزان کارکرد درجا را نمایش می‌ دهد

راهکارهای دلفین

♦ اگر خودرو به سامانه‌ای با خروجی استاندارد FMS متصل باشد، واحد کنترل سخت‌افزار دلفین، می‌تواند به راحتی به رابط دو طرفه متصل شده و کلیه اطلاعات و داده‌های خودرو و تاخوگراف را دریافت کند.

♦ با توجه به الزامی بودن این استاندارد، متاسفانه همچنان بسیاری از تولید کنندگان ناوگان خودرویی این استاندارد را یک آپشن خاص تلقی می‌کنند. تنها برند DAF آن را به کلیه ناوگان خودرویی خود اضافه کرده است.

♦ در مواردی که دسترسی به خروجی استاندارد وجود ندارد، رابط استاندارد FMS مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستگاهی کوچک که کلیه اطلاعات CAN-bus را به استانداردهای FMS تبدیل می‌کند. این استاندارد و رابط برای کلیه ناوگان تولید شده از سال ۲۰۰۴ قابلیت به کارگیری خواهد داشت.

null

داده های FMS ( استاندارد مدیریت ناوگان ) چیست؟

یکی از اصول پایه تلماتیک خواندن اطلاعات اساسی خودرو از راه دور به همراه موقعیت آن است که منجر به نظارت و تحلیل این داده ها خواهد شد. به این منظور بهترین راه دسترسی به اطلاعات مهم خودروها تعامل با کامپیوتر مرکزی یا شبکه اطلاعات سنسورهای خودرو است.

در صورتی که ترمینال های مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو امکان تعامل با کامپیوتر مرکزی خودرو یا شبکه اطلاعات آن در قالب این پروتکل را داشته باشند، دسترسی لحظه‌ای به حجم عظیمی از پارامترها و داده های اساسی خودرو برای آنها مهیا می شود که می‌توانند از این داده‌ها برای تولید رویدادها و یا ارسال داده‌ها به نرم‌افزار مرکزی استفاده کنند.

در سال ۲۰۰۲ تولید کنندگان بزرگ خودرو در جهان از جمله Daimler AG , MAN AG , Scania , Volvo (Including Renault) , DAF Trucks ، IVECO و غیره تصمیم به طراحی پروتکل مشترک برای شبکه داخلی سنسورها و کامپیوترهای خودرو (ECU) و همچنین ارتباط با سیستم های بیرونی از جمله ترمینال‌های مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو گرفتند که خروجی آن پروتکل جامعی شد که امروزه در اکثر خودروهای سنگین و نیمه سنگین جهان برای تعاملات شبکه داده سنسورها و کامپیوترهای داخل خودرو (J1939) و ارتباط بیرونی با سیستم‌های تلماتیک (FMS) گردید.

آنچه که در دستگاه پیشرفته دلفین پیاده‌سازی شده، امکان خواندن بخش عمده‌ای از پارامترهای پروتکل J1939 و تمامی پارامترهای FMS است. این پارامترها به صورت لحظه‌ای در هر بسته داده ارسالی به سرور برداشت و ارسال می‌شود. همچنین امکان تعریف رویدادها و سناریوهای مختلف بر اساس تغییرات هر یک از پارامترها نیز قابل تنظیم است. همچنین دستگاه پیشرفته‌ی دلفین با ترکیب برخی از این پارامترها با داده‌های موقعیت و وضعیت خودرو، داده‌های مفید دیگری را به منظور محاسبه کارکرد و عملکرد، تحلیل رفتار راننده و … خلق می‌کند.

پارامترهای ارائه شده توسط استاندارد FMS

دمای مایع خنک کننده موتور

مجموع سوخت مصرفی

سرعت ( دور ) موتور

درصد فشار بار موتور

مجموع زمان روشن بودن موتور

سطح مخزن سوخت

پاشش سوخت لحظه‌ای

میانگین مصرف سوخت نسبت به زمان و مسافت

کد شناسه خودرو

خطاهای دیاگ وضعیت چراغ‌های خطا

وضعیت و زاویه پدال‌های ترمز ، گاز و کلاچ

سطح فشار و دمای روغن

مجموع مسافت پیموده شده

سرعت چرخ‌ها و تاخوگراف

وزن بار محورها و تریلر

وضعیت PTO , Cruise control , retarder

ترکیب پارامترهای فوق و ارسال پارامترهای ترکیبی توسط استاندارد FMS

به منظور افزایش اثربخشی، استاندارد FMS با ترکیب برخی از داده های فوق، اطلاعات کامل تر و جامع تری را در اختیار مدیران و رانندگان قرار می دهد

null

سرعت موتور + دمای مایع خنک کننده موتورترکیب این دو داده با یکدیگر امکان دور موتور بالا به همراه دمای پایین موتور را فراهم می‌کند
سرعت خودرو + وضعیت پدال گازاطلاعاتی پیرامون coasting در اختیار مدیران قرار می‌دهد
سرعت خودرو + تغییر وضعیت پدال ترمزکاربران را از وضعیت سرعت در بزرگراه‌ها و جاهایی که نیاز به سرعت بالاتری وجود دارد آگاه می‌کند
وزن محور + مسافت پیموده شدهوزن بار را در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف در اختیار کاربران قرار می‌دهد
مسافت پیموده شده + تغییر وضعیت ترمزاطلاعات مربوط به خط ترمز را نمایش می‌دهد

ترکیب داده‌های استاندارد FMS و داده‌های GPS

اضافه شدن منبع دیگری از داده ها، داده های ردیاب خودرویی، مجموعه کامل تری از اطلاعات را برای کاربران جهت تصمیم گیری های بهینه ایجاد می کند

وضعیت خودرو ( روشن ) + سرعت خودرو

میزان کارکرد درجا را نمایش می‌ دهد

محدوده جغرافیایی + مسافت پیموده شده

مسافت پیموده شده شهری، غیر شهری و همچنین کارکرد در محدوده جغرافیایی را نمایش می دهد

زمان + مسافت پیموده شده

مسافت پیموده شده در پیک های زمانی و همچنین بازه زمانی تعیین شده نمایش می دهد

موقعیت جغرافیایی + وضعیت PTO

مدت زمان PTO استفاده شده در موقعیت جغرافیایی خاص را نمایش می دهد

دور موتور + Virtual Trigger

امکان اندازه‌گیری دفعات Violated Trigger
null

راهکارهای دلفین

♦ اگر خودرو به سامانه‌ای با خروجی استاندارد FMS متصل باشد، واحد کنترل سخت‌افزار دلفین ، می‌تواند به راحتی به رابط دو طرفه متصل شده و کلیه اطلاعات و داده‌های خودرو و تاخوگراف را دریافت کند.

♦ با توجه به الزامی بودن این استاندارد، متاسفانه همچنان بسیاری از تولید کنندگان ناوگان خودرویی این استاندارد را یک آپشن خاص تلقی می‌کنند. تنها برند DAF آن را به کلیه ناوگان خودرویی خود اضافه کرده است.

♦ در مواردی که دسترسی به خروجی استاندارد وجود ندارد، رابط استاندارد FMS مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستگاهی کوچک که کلیه اطلاعات CAN-bus را به استانداردهای FMS تبدیل می‌کند. این استاندارد و رابط برای کلیه ناوگان تولید شده از سال ۲۰۰۴ قابلیت به کارگیری خواهد داشت.