سامانه ساز دلفین آپادانا

حمل‌ونقل هوشمند، مدیریت ناوگان و تولید کننده ردیاب خودرویی
null

ارائه دهنده راهکارهای جامع جهت هوشمندسازی ناوگان خودرویی در صنایع مختلف

صنایع و راهکارها

حوزه فعالیت خود را انتخاب کنید
شرکت دلفین آپادانا ارائه دهنده راهکارهای جامع در حوزه مدیریت ناوگان خودرویی برای پوشش نیازهای صنایع مختلف

پروژه‌‌های ملی

1.ecall-item-2
2.sipad-item-2
3.sepahtan-item-3

شاخص‌های پیاده‌سازی و انتخاب سامانه مدیریت ناوگان

از سال ۱۳۸۵ با آغاز ارائه آزمایشی سرویس GPRS در ایران، امکان ایجاد اتصال اینترنت برای موبایل‌ها و به تدریج سایر اشیا مانند خودروها بوجود آمد. در اواخر دهه ۸۰ شمسی برخی از ناوگان مجهز به دستگاه ردیابی به سبک امروزی شدند. در ابتدا نگاه به این تجهیزات صرفا برای ردیابی و توسط شرکت‌های فروشنده ردیاب صورت پذیرفت و تاکنون نیز ادامه داشته است. اما با بلوغ بیشتر نیازها در انواع مصرف کنندگان این سامانه‌ها و همچنین تغییرات بسیار در حوزه تکنولوژی و مدیریتی، حوزه ردیابی خودرو به تلماتیک تغییر پیدا کرده و خود بخشی از صنعت اینترنت اشیا گردیده است. از طرفی در دنیا تجربه خرید تجهیزات به سمت خرید سرویس و ارائه آن تغییر پیدا کرده که با بررسی شرایط بازار ایران و تجارب پروژه‌های گذشته، این موضوع در آینده نزدیک در بازار ایران نیز پیاده‌سازی و مطالبه خواهد شد. در لینک های زیر، شما مخاطب عزیز سازمانی می‌توانید با افزایش دانش خود، با درس از تجارب گذشته و البته آینده‌نگرانه، اقدام به پیاده‌سازی سرویس‌های مدیریت هوشمند ناوگان کنید. شرکت دلفین سعی دارد تا با جمع‌آوری و ارائه نکات کلیدی در پیاده‌سازی اینگونه سامانه‌ها نقش مسئولیت علمی و فنی خود را ارائه نماید.

null

مشاوره تخصصی رایگان دریافت کنید

سامانه ساز دلفین آپادانا

ارائه دهنده راهکارهای جامع جهت هوشمندسازی ناوگان خودرویی در صنایع مختلف

صنایع و راهکارها

حوزه فعالیت خود را انتخاب کنید

پروژه‌های ملی

null

شاخص‌های پیاده‌سازی و انتخاب سامانه مدیریت ناوگان

از سال ۱۳۸۵ با آغاز ارائه آزمایشی سرویس GPRS در ایران، امکان ایجاد اتصال اینترنت برای موبایل‌ها و به تدریج سایر اشیا مانند خودروها بوجود آمد. در اواخر دهه ۸۰ شمسی برخی از ناوگان مجهز به دستگاه ردیابی به سبک امروزی شدند. در ابتدا نگاه به این تجهیزات صرفا برای ردیابی و توسط شرکت‌های فروشنده ردیاب صورت پذیرفت و تاکنون نیز ادامه داشته است. اما با بلوغ بیشتر نیازها در انواع مصرف کنندگان این سامانه‌ها و همچنین تغییرات بسیار در حوزه تکنولوژی و مدیریتی، حوزه ردیابی خودرو به تلماتیک تغییر پیدا کرده و خود بخشی از صنعت اینترنت اشیا گردیده است. از طرفی در دنیا تجربه خرید تجهیزات به سمت خرید سرویس و ارائه آن تغییر پیدا کرده که با بررسی شرایط بازار ایران و تجارب پروژه‌های گذشته، این موضوع در آینده نزدیک در بازار ایران نیز پیاده‌سازی و مطالبه خواهد شد. در لینک های زیر، شما مخاطب عزیز سازمانی می‌توانید با افزایش دانش خود، با درس از تجارب گذشته و البته آینده‌نگرانه، اقدام به پیاده‌سازی سرویس‌های مدیریت هوشمند ناوگان کنید. شرکت دلفین سعی دارد تا با جمع‌آوری و ارائه نکات کلیدی در پیاده‌سازی اینگونه سامانه‌ها نقش مسئولیت علمی و فنی خود را ارائه نماید.

مشاوره تخصصی رایگان دریافت کنید

برای دریافت خدمات مشاوره تخصصی در حوزه مورد نظرتان، اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید؛ کارشناسان ما در اولین فرصت با شما ارتباط خواهند گرفت.