سامانه مبنای خدمات شهری

مقدمه

با توجه گستردگی حجم فعالیت خدمات شهری و همچنین هزینه بالای شهرداری‌ها در این حوزه به ویژه در بخش تنظیف معابر وجمع‌آوری زباله، ضرورت فراوانی بر نظارت بر حسن انجام این وظیفه توسط پیمانکاران مربوطه از طرف شهرداری وجود دارد. به همین منظور با رویکرد تحقق شهر الکترونیک و با هدف بهره گیری از زیرساخت فناوری اطلاعات و دانش IT در مدیریت شهری و نظارت دقیق و بهینه، سامانه جامع و یکپارچه مبنا(مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری) بر اساس نیازها و فرآیندهای خدمات شهری کلان شهرها در بخش اتوماسیون و نظارت بر منابع انسانی و ماشین آلات و بر پایه تکنولوژی‌های روز نرم‌افزارهای مکانمند، بر پایه نقشه شهری، طراحی و پیاده‌سازی گردیده است.


سامانه مبنا - مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری

 

گردش کار و مشکلات سیستم سنتی

يكي از وظايف معاونت خدمات شهري نظارت بر كار پيمانكاران اجراي نظافت شهري بر اساس قراردادهاي منعقده مي باشد براي اين منظور در هر منطقه يك نفر ناظر مقيم وجود دارد كه پس از بازديد در سطح منطقه چنانچه كوتاهي از طرف پیمانکار در اجراي هر يك از اقلام موضوع قرارداد(مانند رفت و روب سنتی و مکانیزه و حمل زباله) وجود داشته باشد آن را گزارش مي كنند. در حال حاضر ثبت اين موارد در فرمهاي کاغذی و بر اساس محاسبات دستي انجام مي شود. علاوه بر ناظرين مقيم ، ناظرين عالي در معاونت خدمات شهري نيز بصورت تصادفي برخي از معابر را بررسي كرده و با بررسي فرمهاي پرشده توسط ناظرين مقيم درخصوص همان معابر حصول اطمينان از صحت عملكرد ناظرين مقيم گزارش‌هاي ناظرين مقيم را تاييد كرده و موارد كم كاري هر پيمانكار را بررسي مي نمودند كه مجموع اين موارد پس از انجام دستي محاسبات مختلف بر اساس فرمول‌ها و موارد موجود در دفترچه پيمان بررسي مي نمودند، مبناي اعمال جرائم در صورت وضعيت ماهانه پيمانكاران مي‌گرديد . این فرآیند در نمودار زیر آورده شده است.

گردش کار سنتی در خدمات شهری

از سوي ديگر مجموع تناژ حمل زباله توسط ماشين آلات پيمانكاران ، بصورت مجزا در پايان هر ماه از سيستم توزين بصورت مكتوب استخراج و بصورت دستي در صورت وضعيت پيمانكاران اعمال مي گرديد و همواره نظارت بر عملكرد خودروها از لحاظ زمانبندي حضور در مناطق و انجام فعاليت در بازه زماني مطلوب و كيفيت عملكرد يكي از معضلات نظارت محسوب شده و احتياج به نيرو و زمان بسيار زيادي داشت.

به طور کلی مشکلات سیستم سنتی به شرح زیر وجود دارد:

 • عدم وحدت رويه در تهيه و تنظيم صورت وضعيت هاي مناطق

 • ميزان فراوان خطاي انساني و اشتباهات محاسباتي در جرائم ، قيمت هاي پايه پيمان و ...

 • عدم لحاظ درصد پيشنهادي دقيق پيمانكار مطابق درصد موجود در صورتجلسه مناقصه

 • اعمال سليقه ناظرين در برداشت هاي ميداني و عدم يكنواختي نظارت در مناطق مختلف

 • عدم مستندسازی جرائم و مشکل در اثبات آن‌ها به پیمانکار

 • عدم اجراي دقيق و رعايت كامل دستورالعمل هاي صادره

 • خطا در برداشت ، ثبت و يا انتقال اطلاعات

 • كنترل و رديابي خودروها و ماشين آلات بصورت حضوري با صرف زمان ، هزينه و نيروي انساني فراوان

 • بازديد ناظر از معابر خاص بصورت سليقه اي و عدم امكان ارزيابي دقيق عملكرد ناظرين

 • صرف زمان و هزينه فراوان در دستگاه نظارت

 • عدم وجود استاندارد مناسب جهت ارزيابي پيمانكاران و عملكرد نظارتي ناظرين

 • عدم وجود چارچوبي قانوني جهت اجراي فعاليت هاي نظارتي و كنترلي

 • و …

 

اهداف اصلی طراحی و پیاده‌سازی سامانه مبنا

 • نظارت و كنترل مكانيزه و يكپارچه بر انجام فعاليت پيمانكاران خدمات شهري و توليد صورت وضعيت بهنگام روزانه و ماهيانه

 • نظارت بر کارکرد و عمل‌کرد ناظران خدمات شهری

 • مستند سازی جرائم پیمانکاران

 • الكترونيكي نمودن كليه فعاليت‌ها و فرايندهاي نظارتي خدمات شهري به منظور تسريع ، تدقيق و استاندارد سازي توليد گزارشات مديريتي بمنظور تصميم سازي و تصميم گيري بهنگام و بهينه

 • ايجاد وحدت رويه و يكپارچه سازي در كليه روال ها و فعاليت هاي نظارتي و كنترلي

 • رويكرد استاندارد و عدالت محور در ارزيابي پيمانكاران و عملكرد ناظران

 • كاهش هزينه هاي مازاد ناشي از نظارت به شيوه سنتي

 • نياز سنجي ، توجه و برنامه ريزي ويژه جهت پاسخگويي بهتر و مطلوبتر به كمبودها

 

سامانه مبنا

سامانه مبنا بر اساس محورهای اصلی نظارت یعنی: ۱- کنترل و نظارت بر عمل‌کرد ماشین آلات و ناوگان خدمات شهری، ۲- محاسبه و کنترل تناژ پسماند تخلیه شده توسط خودرها در ایستگاه های تخلیه پسماند و ۳- ثبت مکانمند کلیه وقابع نظارتی توسط ناظرین از سه زیر سیستم تشکیل گردیده است:

۱- ماژول مدیریت، کنترل و نظارت بر ناوگان خدمات شهری(avl ).

۲- ماژول توزین پسماند.

۳- ماژول هوشمند و مکانمند نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری.

 

ماژول مدیریت ناوگان خدمات شهری:

با توجه به اهمیت مدیریت الکترونیک ناوگان خدمات شهری وبخش عمده ای از منابع خدمات شهری را ماشین الات آن تشکیل داده و از آنجا که بسیاری از تصمیمات اخذ شده توسط مدیران اجرایی و پیمانکاران خدمات شهری به نوعی به اطلاعات مکانی و توصیفی ثابت و متحرک مرتبط می‌باشد و در واقع نحوه حرکت، سرعت و زمان حرکت، مسیر پیموده شده، وضعیت حسگرهای دما و سوخت و اطلاعات جانبی متحرک مورد نیاز می‌باشد، لذا طراحی و اجرای سیستم مدرن جهت نمایش و کنترل این وسایل جهت تصمیم گیری و برنامه‌ریزیهای دوره‌ای بر اساس سابقه اطلاعات حرکتی و رفتاری خودروها و ماشین آلات در قالب سامانه مبنا ضروری می‌نماید. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته جهان سیستم‌های ناوبری وسایل متحرک به‌عنوان ابزاری قدرتمند جهت مانیتورینگ و ردیابی ناوگان اتوبوسرانی، تاکسی‌رانی، پلیس، شرکت‌های بار‌بری، توزیع و حمل و نقل و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند. اینگونه سیستم‌ها با نمایش حرکت وسایل نقلیه بر روی نقشه رقومی در مرکز کنترل، مدیریت بهینه و ردیابی وسایل متحرک را امکان‌پذیر می‌کنند. با ایجاد ارتباط مخابراتی دو طرفه بین وسایل متحرک و مرکز کنترل، سیستم ناوبری را میتوان به یک شبکه هوشمند ردیابی تبدیل کرد. بنابراین علاوه بر امکان نمایش وضعیت، موقعیت دقیق، سرعت و دیگر اطلاعات مربوط به هر کدام از وسایل متحرک، قابلیت ارسال و دریافت پیام، هدایت وسایل متحرک به سمت مقصد، کنترل و نظارت بر حسگرها(سوخت، دمای هوای موتور و ...) جهت تعمیر و نگهداری در بازه‌های زمانی بر اساس مسافت پیموده شده و محدود کردن فعالیت وسایل متحرک براساس ضابطه‌های تعریف شده اعم از مناطق ممنوعه، مناطق گشتی و … میسر می‌گردد. با سیستم اطلاعات جغرافیایی میتوان یک سیستم اطلاعات (AVLNS) با تلفیق سیستم ناوبری وسایل متحرک ایجاد نمود، بطوریکه موقعیت وسایل نقلیه هر لحظه در سیستم اطلاعات (Dynamic GIS) جغرافیایی پویا می‌باشد، میتوان تجزیه و AVLNS و GIS جغرافیایی بهنگام گردد. با وجود چنین سیستمی که بر پایه دو سیستم تحلیل‌های مرتبط با اطلاعات مکان مرجع را بر روی داده‌های موجود در سیستم انجام داد و تصمیم‌گیری‌های صحیح و بهینه نمود که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ثبت اطلاعات پایه برای هر خودرو و تعریف برنامه کاری و نظارت سیستمی بر حسن انجام کار خودروها و ثبت تخلفات هر خودرو بر اساس عدم انطباق عملکرد با برنامه تعریف شده

 • اطلاع رسانی به موقع تخلفات خودروها به مرکز کنترل ، جهت اتخاذ تدابیر لازم مدیریتی و افزایش قدرت نظارتی مسئولان

 • امکان گزارشگیری از ساعت کارکرد هر خودرو

 • امکان گزارشگیری از تخلفات شامل سرعت غیر مجاز , محدوه غیر مجاز وتوقف غیر مجاز

 • قابلیت نصب سنسورهای مختلف ( سنسور وزن ، حجم مخزن آب ، شروع به تخلیه یا بارگیری و ...) روی هر خودرو بسته به نوع وظیفه خودرو

 • طراحی ویژه سخت افزاری بر اساس نوع عملکرد دستگاهها در ماشین آلات خدماتی

 • ردیابی خودرو و نمایش وضعیت خودرو در هر نقطه

 • حفظ سابقه مسیر و وضعیت خودرو و تولید گزارشات مورد نیاز

 • ورود به مناطق ممنوعه یا خروج از مناطق تعیین شده قابل ترسیم بر روی نقشه

 • میزان کارکرد راننده و حضور و فعالیت روی خودرو

 • ارتباط دوطرفه متنی و صوتی مرکز مدیریت ناوگان با خودروها

  نمای کلی سیستم

سیستم مدیریت ناوگان، مبتنی بر ردیابی به کمک فناوری های GPS و GPRS/SMS است. در این سیستم هر وسیله نقلیه به یک ترمینال ردیابی تجهیز می ‌شود. این ترمینال از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش دریافت موقعیت که مختصات موقعیت وسیله نقلیه را از ماهواره‌های GPS دریافت می ‌کند و بخش ارسال موقعیت که مختصات دریافتی از GPS و اطلاعات داخل خودرو را به کمک GPRS/SMS به مرکز داده‌های ردیابی می ‌فرستد.

این اطلاعات در بستر GPRS از وسیله نقلیه به‌صورت Online در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و کلیه خودروها در سامانه مبنا قابلیت تعریف برنامه زمانی حرکت بر روی معابر شهر را خواهند داشت. خط مسیر ساخت شده از نقاط ارسال شده از دستگاه ردیاب خودرو با برنامه زمانبندی محدوده معابر تطبیق داده شده و کارکرد خودرو بر اساس برنامه کاری و همچنین تخلفات آن محاسبه خواهد شد همچنین در صورتی که خودرو معابری را که در برنامه کاری حرکت بوده ولی توسط خودرو طی نشده است را به عنوان برنامه بازدید ناظر در برنامه کاری روز ناظر درج خواهد کرد تا با حضور ناظر در محل، در صورت مشاهد جریمه سایر آیتم های قرارداد پیمانکار از جمله حمل زباله یا جاروی مکانیزه علاوه بر جریمه کسر خودرو ثبت و لحاظ گردد.

 

 مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو خدمات شهری

 

 

ماژول توزین پسماند

این ماژول که در ایستگاه‌های تخلیه پسماند به کار گرفته می‌شود با استفاده سنسورهای ثبت وزن بار تخلیه شده توسط خودروهای پیمانکاران،کلیه اطلاعات مربوط به نوع خودرو، نوع پسماند جمع آوری وحمل شده ، میزان وزنی پسماند ، زمان تحویل بار به مراکز دفن پردازش یا انتقال ، در این سیستم تولید و بطور آنلاین از طریق شبکه داخلی شهرداری در اختیار سامانه مرکزی قرار می گیرد. از جمله قابلیت‌های این ماژول می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • امکان ثبت آنلاین اطلاعات کمی و کیفی توزین خودروهای حمل پسماند و صدور فیش

 • اعمال کنترل های لازم در زمان توزین خودرو نظیر کنترل سرعت توزین ، بار بیش از حد مجاز ومنطقه مجاز برای توزین و ...

 • امکان تهیه گزارشات و نمودارهای متنوع در بازه های زمانی مورد نظر نظیر تناژ بار ، عملکرد خودرو ، پیمانکار و ...

 • امکان تعریف کاربران در سطوح مختلف و مجوزهای دسترسی

 

ماژول نظارت بر پیمانکاران:

soft

سامانه شامل يک نرم افزار مرکزي مبتني بر وب و نرم افزار طراحي شده مبتني بر موبايل‌های هوشمند و تبلت ها و قابل نصب بر روي دستگاه هاي Pocket Pc ناظران مي باشد.

با توجه به اینکه بستر بیسیم شبکه موبایل در کشور از اطمینان کافی برخوردار نیست بنابرین پیاده‌سازی آنلاین سامانه با مشکلاتی در زمینه ارتباط دستگاه‌های همراه با شبکه مرکزی روبرو خواهد شد بنابرین اجرای این سامانه در بستر شبکه موبایل ممکن است با مشکلات در دسترس پذیری همراه شود که برای حل این مشکل راه حل آفلاین هم در سامانه گنجانده شده تا درصورت تمایل با استفاده از یک نرم افزار واسط، اطلاعات به وسیله کابل رابط موبایل به نرم افزار واسط نصب شده بر روی رایانه های ناظران یا معاونت های خدمات شهری مناطق متصل شده و تخلیه اطلاعات یا به روز رسانی اطلاعات می نمایند. همچنین با توجه به نیازهای سازمان جهت دسترس‌پذیری این سامانه از قسمت‌های مختلف سازمان طراحی مبتنی بر وب سامانه مرکزی ضروری می‌نماید. در بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به نیازهای خدمات شهری در این حوزه، معماری پیشنهادی شامل سه برنامه کاربردی در بسترهای متفاوت خواهد بود:

 1. برنامه مرکزی مکانمند مبتنی بر وب

 2. برنامه واسط یکسان‌سازی اطلاعات دستگاه‌های موبایل ناظران و سامانه مرکزی(راه حل آفلاین)

 3. برنامه مکانمند مبتنی بر بستر موبایل

هر کدام از بخش‌های برنامه بر اساس معماری‌ها و استانداردهای مورد نیاز در بستر اجرایی خود، طراحی و پیاده‌سازی خواهند شد.

نرم افزار مرکزي لايه هاي اطلاعات مکاني پوسته معابر شهر را بارگزاري نموده و بر اساس آن، قابليت زمانبندي تنظيف معابر بر اساس آیتم های تنظیف قرارداد پیمانکاران و سرفصل های آن ها و زمانبندی برنامه حرکت خودروها و کارگران بر روی معابر شهر را خواهد داشت. طبق این زمانبندی تنظیف روزانه یک برنامه تصادفی بهینه از معابر شهر به موبایل ناظر انتقال خواهد داد که ناظر باید بر اساس این برنامه در هر معبر حضور پیدا کند تا مجاز به جریمه کردن معابر بر اساس آیتم های زمانبندی شده تنظیف بشود و بتواند فرم جریمه معبر را باز کند سپس اقدام به ثبت جریمه طولی، شمارشی و مساحتی نماید. کنترل حضور ناظران در معبر برای مجوز جریمه و همچنین ثبت مسیر پیموده شده ناظران به کمک GPS موبایل و یا تبلت صورت می‌گیرد بنابرین مجهز بودن سخت افزار موبایل یا تبلت ناظران به ماژول GPS داخلی الزامی است.

همچنين با توجه به برنامه زمانبندي، بر اساس اولويت بازديد معابر و ميزان بیشترین طولی که برای بازدید روزانه ناظر تعریف شده، تعدادي از معابر هر منطقه انتخاب و به نرم افزار نصب شده بر روي دستگاه موبایل(تبلت) ناظرين انتقال داده مي‌شوند تا ناظرين بر اساس اين برنامه، بازديد خود را از معابر صورت دهند و با حضور در معبر مجاز به ثبت جریمه در صورت وجود مشکل در کارگرد پيمانکار خواهند شد که در این صورت با انتخاب معبر مورد نظر در نرم افزار نصب شده روي دستگاه موبایل(تبلت) خود فرم اقلام جريمه شمارشی را تکميل و در صورت نياز، عکس وضعيت معبر را که توسط دوربين موبایل(تبلت) گرفته مي شود را به آن فرم الصاق نمايند. جریمه های طولی و مساحتی نیز با حضور در معبر و پیمودن طول محل مورد جریمه فرم جریمه آیتم های طولی و مساحتی باز شده که درصورت انتخاب آیتم طولی، میزان مسافت پیموده شده به عنوان جریمه ثبت می شود و درصورت انتخاب آیتم مساحتی، میزان مسافت طی شده از پوسته معبر برش داده می‌شود و مساحت آن به عنوان جریمه ثبت خواهد شد.

این سامانه در مجموع ضمن مکانیزه کردن ارائه برنامه روزانه به ناظرین و کنترل مسیرهای حرکتی ناظرین بر اساس این برنامه، مستند سازی جرائم پیمانکاران با ثبت دقیق طول، مساحت و یا تعداد آیتم های جریمه به همراه عکس جرائم را نیز انجام خواهد داد.

نرم افزار مکانمند مرکزی مبتنی بر وب

بخش مرکزی نرم افزار مبتنی بر وب طراحی و پیاده سازی گردیده که وظیفه مدیریت اطلاعات پایه سامانه و ارائه گزارشات را خواهد داشت.

 

 • يافتن معابر روي نقشه بر حسب بازديدهاي انجام شده و ميزان تخلفات

 • يافتن مجموع تخلفات به تفكيك هريك از اقلام جريمه اي در يک محدوده خاص: اين محدوده ميتواند منطقه، محله، معبر و... باشد که از لايه مربوطه فراخواني ميشود يا با ترسيم محدوده روي نقشه مشخص ميشود.

 • گزارش معابری که در روز مشخص در لیست نظافت می باشند. (جهت بازدید و نظارت)

 • گزارش معابر وقسمتهايي كه بر اساس محدوده زماني ورودي اصلاً بازديد نشده اند.

 

 

نرم افزار مکانمند مبتنی بر موبایل

 mmap

نرم افزار مبتنی بر موبایل روزانه برنامه ناظرین را دریافت و به صورت لایه وکتور بر روی نقشه پایه شهر نمایش می دهد. نقشه های موبایل آفلاین بوده و نیازی به ارتباط آنلاین برای بارگزاری نقشه بر روی موبایل نخواهد بود. درصورت بر روز رسانی نقشه ها در نرم افزار مرکزی نقشه های موبایل نیز درهنگام انتقال اطلاعات برنامه بازدید بر روی موبایل نیز به روز خواهند شد. کلیه مسیرهای حرکتی ناظرین توسط GPS دستگاه ذخیره خواهد شد. ناظرین ضمن مشاهده آخرین موقعیت خود بر روی نقشه و بر اساس برنامه ارائه شده از نرم افزار مرکزی باید در معابر حاضر شوند تا مجاز به ثبت جریمه گردند.

 

کاربردهای نرم افزار موبایل به شرح زیر است:

ثبت جرایم پیمانکار

ثبت جرايم پیمانکار در خدمات شهری

از مهمترین وظایف نرم افزار موبایل ثبت جرایم پیمانکار به توسط ناظر است که با ورود ناظر به معبری که در برنامه بازدید روزانه آن بوده، مجاز به باز کردن فرم جریمه خواهد شد. این جریمه ها به سه دسته:

 1. جرایم طولی

 2. جرایم مساحتی

 3. جرایم شمارشی

هستند که جرایم شمارشی با انتخاب معبر فرم جریمه باز خواهد شد. در جرایم طولی و مساحتی ناظر با انتخاب وضعیت شروع ثبت جریمه، مسافت مورد نظر جهت جریمه را پیمایش می نماید و وضعیت پایان ثبت جریمه را انتخاب می کند سپس فرم ثبت جرائم طولی و مساحتی باز خواهد شد که در صورت انتخاب جریمه طولی مقدار مسافت پیمایش شده توسط ناظر محاسبه و برای آن جریمه ثبت خواهد شد و در صورت انتخاب جریمه مساحتی، مساحت مورد جریمه از مقدار مسافت پیمایش شده توسط ناظر برای ثبت جریمه با برخورد از پوسته معبر برش داده شده و مساحت آن بطور دقیق به دست می آید.

 

در کلیه فرم های ثبت جریمه امکان گرفتن عکس وجود داره که این عکس در اطلاعات جریمه ذخیر خواهد شد و به نرم افزار مرکزی ارسال می گردد و قابل گزارش گیری خواهد بود.

 

قابلیت شناسایی ، ثبت و پیگیری بهنگام مشکلات شهری

یکی از فرم های تعبیه شده در روی نرم افزار موبایل، فرم ثبت اطلاعات بر روی هر نقطه از نقشه است. ناظر در هر نقطه از شهر می تواند وضعیت برچسب گذاری روی نقشه را انتخاب کند که در این صورت فرمی روبروی آن باز خواهد شد که پس از انتخاب نوع برچسب می تواند توضیحات اضافی در مورد آن را نیز اضافه کند. به کمک قابلیت برچسب گذاری برای اطلاعات نقطه ای که توسط ناظران برداشت می گردد امکان ثبت مشکلات شهر و انتقال فوری آنها به مسئولان مربوطه در سیستم پیش بینی شده و هر روز پس از تخلیه اطلاعات توسط ناظر در سیستم بطور اتوماتیک در کارتابل واحدهای تخصصی مربوطه قرار گرفته و امکان پیگیری تا رفع مشکل وجود خواهد داشت .

 

قابلیت به روز رسانی و ممیزی میدانی اطلاعات معابر

ممیزی اطلاعات معابر در خدمات شهری

از دیگر قابلیت های قابل توجه این سامانه به روز کردن اطلاعات شمارشی و توصیفی معابر بوده که همزمان با حضور ناظر در معبر امکان برداشت جدید یا اصلاح و بروز رسانی اطلاعات قبلی در هر نقطه مکانی وجود خواهد داشت.

 

برخی مزایا ونتایج بهره گیری از سامانه مبنا :

 • مکانیزه نمودن کلیه فعالیت ها و فرایندهای نظارت بر پیمانکاران

 • امکان گزارشگیری از آخرین وضعیت فعالیت های پیمانکاران و ارائه تحلیل های آماری با هدف تصمیم سازی ( داشبورد کنترلی ویژه مدیران)

 • افزایش توان نظارتی و گزارش گیری سیستماتیک از فعالیت های پیمانکاران

 • تصادفی نمودن بازدیدهای ناظر بدون اطلاع قبلی ناظر و پیمانکار با استفاده از تکنیک های علمی و آماری

 • مدیریت حضور ناظران در بازدیدهای برنامه ریزی شده

 • ثبت الکترونیک اطلاعات و تصاویر بازدیدهای ناظران توسط سیستم موبایل

 • کنترل وردیابی خودروها بر اساس گزارشات سیستم AVL

 • کاهش چشمگیر هزینه و زمان مورد نیاز جمع آوری ، ثبت ، نگهداری و بازیابی اطلاعات

 • ارزیابی ، توانسنجی و رتبه بندی پیمانکاران با روش های استاندارد وایجاد سوابق معتبر از عملکرد آنان

 • کاهش هزینه های ناشی از نظارت

 • پاسخگویی بهتر به شکایات مردمی درخصوص فعالیت های خدمات شهری

 • امکان برنامه ریزی های کلان واستراتژیک

 • کاهش خطای برداشت اطلاعات و امکان برنامه ریزی مناسب تر برای آینده

 • سرعت برداشت بسیار بالاتر نسبت به روشهای سنتی

 • امکان تهیه گزارشهای مستند ومقایسه ای

 • کاهش و حذف خطای انسانی در ورود اطلاعات

 • جلوگیری از اعمال سلیقه ناظر

 • مستند سازی جرائم

 • لزوم بازدید و نظارت روزانه ناظر مقیم ( ناظرمی بایست جهت نظارت و ثبت جریمه در محل حضور داشته باشد).

 • الزام ناظرین به اجرای دقیق و رعایت کامل دستور العمل ها و آئین نامه های صادره

 • رفع اشتباهات احتمالی محاسباتی در زمینه اعمال قیمت های تعدیل ، جرائم و قیمت های پایه پیمان و ...

 • گزارش رده بندی معابر براساس میزان جریمه

 • یافتن مجموع تخلفات به تفکیک هر یک از اقلام جریمه ای در یک محدوده خاص

 • ارزیابی ناظران و پیمانکاران بر اساس میزان جریمه و کارکرد

 • تولید صورت وضعیت روزانه و ماهانه پیمانکاران

 • گزارش های مربوط به کارکرد وعملکرد خودروها و ناوگان خدمات شهری

 • تخمین میزان جریمه روی کل مناطق و شهر با توجه به جرائم صورت گرفته از میزان بازدید

 • و ....

دلفین

شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا

 

شرکت سامانه‌ساز دلفین آپادانا

 

تلفن:37790974-031

اصفهان-خیابان سهروردی-خیابان فرهنگ-نبش کوچه یکم-ساختمان کسرا-طبقه اول‌

اطلاعات تماس

پشتیبانی